КМДА Київська міська державна адміністрація


1. Загальна інформація про комунальне підприємство «Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник»

 

  • Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, розклад роботи

Найменування:

Комунальне підприємство «Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник»

Код ЄДРПОУ:  23379574

Місцезнаходження, поштова адреса(юридична адреса):

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька , 7

Номери засобів зв’язку:

тел.: (044) 440-13-22, тел./факс: (044) 440-14-87

Адреса електронної пошти:

е-mail: dimlzkiev95@ukr.net

Розклад роботи:

Початок роботи                                 9.00

Перерва на відпочинок                    13.00-13.30

Закінчення роботи: 

понеділок-четвер                             17.30

п’ятниця                                            16.30

Вихідні дні                                         субота та неділя

  


  •  Основні завдання, види та цілі діяльності

 Державний історико-меморіальний Лукянівський заповідник створено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.1994 №447 «Про оголошення комплексу пам'яток історії та культури Лук'янівського цивільного кладовища в м. Києві державним історико-меморіальним заповідник».

Заповідник створено на базі комплексу пам'яток історії та культури Лук'янівського цивільного кладовища, які знаходяться на державному обліку з метою їх збереження, реставрації, створення та відтворення;є науково-культурною організацією і підпорядковується Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.

Майно заповідника належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Заповідник є юридичною особою, має самостійний баланс, самостійний кошторис, розрахунковий та поточні рахунки у т.ч. валютний, у банках України, круглу печатку із своєю назвою, бланки та інші реквізити.

Методичне керівництво справою охорони, реставрації та використання пам'яток історії та культури, які входять до складу заповідника, здійснюється Міністерством культури України, Національною Академією наук України, управлінням охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища Київської міської державної адміністрації та радою заповідника.

Метою діяльності заповідника є забезпечення постійного збереження в недоторканості  пам'яток історії та культури, проведення наукових досліджень, реставрації намогильних споруд.

Напрямками діяльності заповідника є:

- забезпечення режиму охорони пам'яток історії та культури;

- реставрація надгробків історичних поховань;

- забезпечення збереження поховань в заповіднику;

-проведення господарських робіт, пов’язаних із збереженням пам'яток та робіт щодо їх впорядкування;

- забезпечення державного обліку і паспортизації пам'яток;

- залучення спеціальних організацій для проведення реставрації намогильних споруд;

- створення у встановленому порядку майстерень, лабораторій, інших підрозділів спеціального призначення відповідного до напрямків робіт заповідника;

- планування і організація робіт з реставрації, консервації, ремонту намогильних споруд, розгляд проектно-кошторисної та науково-дослідної документації на всі робіт щодо діяльності заповідника;

- підготовка матеріалів та передачі їх до відповідних організацій про притягнення  до відповідальності за порушення чинного законодавства;

- пропаганда пам'яток історії та культури (екскурсії, лекції, організація виставок, вечорів пам'яті тощо);

- видання і реалізація друкованої продукції: путівників, карт-схем, фото надгробків тощо);

- видання та реалізація друкованої продукції: путівників, карт-схем, фото надгробків тощо;

- здійснення комплектування фондів, картотек шляхом організації наукових досліджень пам'яток історії та культури, відряджень, збирання предметів наукового значення;

- виявлення, вивчення та придбання матеріалів, що зберігаються в державних та приватних архівах бібліотеках, фондах інших заповідників та музеїв;

- створення музею при заповіднику;

- збір матеріалів про життя та діяльність видатних особистостей, похованих на Лук’янівському  кладовищі;

- підготовка експозицій;

- розробка маршрутів для екскурсій та проведення платних екскурсій;

- організація та надання ритуальних послуг;

- виготовлення за потребами населення міста предметів ритуальної атрибутики: вінки, пам’ятники та інше;

- реалізація ритуальної атрибутики та оформлення ритуальних послуг через магазин ритуальних послуг;

- реалізація промислових, господарських, продовольчих та інших товарів;

- надання інших видів послуг, які не суперечать чинному законодавству.  

Заповідник очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту житлово-комунального господарства за погодженням за погодженням із відповідними заступником Київської міської державної адміністрації. Директор діє на засадах єдиноначальності, без доручення представляє інтереси заповідника, розпоряджається майном заповідника в межах, визначених Статутом.            

 


  •  Керівний склад комунального підприємства «Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник»

  

№ з/п

Посади

ПІБ керівника

Службовий номер

1.

Директор

Черевичний Іван Володимирович

440-13-22

2.

Заступник директора

Поляруш Олексій Анатолійович

440-13-22

3.

Відділ охорони та збереження пам'яток

Борисюк Оксана Петрівна

440-14-87

4.

Виробничо-технічний відділ

Рясько Андрій Миколайович

440-14-87

5.

Фінансово-економічний відділ

Медіовська Інна Володимирівна

440-61-64

6.

Дільниця комплексного благоустрою

Шишко Євген Леонідович

440-14-87

7.

Дільниця комплексного ритуального обслуговування

Токарева Лариса Володимирівна

455-55-95

                                                               


 


2. Інформація про фінансовий стан комунального підприємства «Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник»

 

Результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік 

Результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.