КМДА Київська міська державна адміністрація


План основних заходів роботи Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2015 рік


п/п

Основні заходи

Терміни
виконання

Хто проводить,
відп. за підготовку

Пр.

Загальні заходи забезпечення діяльності Департаменту

Організаційне забезпечення

1

Організаційне забезпечення та контроль підготовки:
- проведення заходів за планом КМДА, які відносяться до компетенції Департаменту (за окремим планом і Ф І-ІІІ)
- матеріалів щодо розгляду окремих питань розвитку житлово-комунального господарства на засіданнях профільних ПК та сесіях Київради (за окремим планом)

Протягом року

Новицький Д.Ю.,
заступники
нач. управлінь

 

2

Організація виконання заходів щодо реалізації (за окремими планами):
- напрямів першокласна інфраструктура та енергоефективність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у 2015 році;
- інвестиційних проектів та програми реформ;
- програми соціально-економічного розвитку, бюджету м. Києва на 2015 рік, в тому числі капітальних вкладень;
- державних і міських цільових програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства в частині, що стосується;
- державних і міських цільових програм (розвиток підприємництва, середнього і малого бізнесу; подолання бідності; регіонального співробітництва; безбарєрного середовища; інформатизації; електронного урядування інше); - завдань та доручень центральних органів виконавчої влади та керівництва міської влади, тощо

Протягом року

Новицький Д.Ю., заступники, керівники структурних підрозділів (СП)

 

3

Реалізація стратегічних ініціатив у сфері житлово-комунального господарства. Опрацювання, підготовка, надання та захист інвестиційних проектів. Надання інформаційних матеріалів (за окремим планом)

Щотижнево, щомісячно, щоквартально

Мрига С.С., заступники, керівники СП

 

4

Здійснення заходів по реалізації, опрацюванню, аналізу, підготовці та наданню звітів щодо виконання планів і завдань загального значення (стратегій, концепцій, дій, Генеральної та Регіональної угод, інше), в частині, що стосується компетенції Департаменту (відповідно переліку, за окремими планами )

Щомісячно, щоквартально, відповідно до встановлених термінів

Новицький Д.Ю., заступники, керівники СП

 

5

Підготовка та проведення поточних нарад під керівництвом голови, першого заступника і заступників голови КМДА щодо вирішення актуальних питань розвитку міського господарства, які відносяться до компетенції Департаменту (за окремими планами)

Протягом року

Новицький Д.Ю., заступники, керівники СП

 

6

Підготовка та проведення нарад (у тому числі виїзних) з виконання завдань Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, міських програм на 2015 рік та вирішення актуальних проблем щодо житлово-комунального господарства: - будівництва об’єктів енергетики, водопостачання та водовідведення в тому числі реконструкції об’єктів Бортницької станції аерації, заводу «Енергія», бюветних комплексів артезіанського водопостачання тощо; - заходи щодо розробки та реалізації Схеми санітарного очищення м. Києва, тощо; - поліпшення санітарного та екологічного стану полігону № 5, 6, будівництва об’єктів соціальної сфери у прилеглих селах; - стану впровадження технології роздільного збору твердих побутових відходів, санітарного очищення міста; - розвитку сфери комунального сервісу; - стан, розвиток та експлуатація об’єктів житлового господарства, паливно-енергетичного комплексу, ритуальної служби (за окремими планами) - виконання заходів весняного, осіннього місячників благоустрою, санітарного очищення м. Києва, роботи галузі в осінньо-зимовий періоди 2015-2016 років

Протягом року, за окремими планами

Новицький Д.Ю., заступники, керівники СП

 

7

Підготовка та проведення засідань Колегії, робочих груп, комісій, рад, комітетів КМДА, Департаменту в частині, що стосується його відповідальності (за окремими планами )

Весь період

Новицький Д.Ю., заступники, керівники СП

 

8

Організація та проведення мобілізаційної роботи, опрацювання документів мобілізаційного плану. Проведення днів мобілізаційної підготовки (за окремим планом )

Постійно

Новицький Д.Ю., відповідальні виконавці

 

9

Опрацювання та поповнення довідково-інформаційних матеріалів публічної інформації та її розміщення на сайті Департаменту ОВП КМДА

Постійно

Керівники СП Чижик М.П.

 

10

Облік, супровід, організація контролю та виконання заходів електронного урядування та документального забезпечення. Здійснення заходів щодо їх ефективності (за окремим планом)

Весь період

Нікулеско С.Г. Дзюба Н.П. Чижик М.П.

 

11

Організаційне, інформаційне, методичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Департаменту (доведення законів, нормативно-правових документів, проведення семінарів, імз, з питань професійної діяльності, тощо)

Весь період, по мірі необхідності

Новицький Д.Ю., заступники, керівники СП

 

12

Підготовка пропозицій до планів роботи Київради та КМДА, співпраці з громадськістю, ЗМІ, дорадчими органами в частині, що стосується завдань і відповідальності Департаменту

У встановлений термін

Новицький Д.Ю., заступники, керівники СП

 

13

Заходи з підготовки та забезпечення (участі) в проведенні державних, професійних свят, загальноміських заходів в тому числі Днів інформування (за окремим планом ). Підготовка та проведення заходів з нагоди відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства

Протягом року Січень-15.03

Новицький Д.Ю., заступники, керівники СП і підпорядкованих підприємств

 

14

Виконання заходів роботи з громадськістю, засобами масової інформації зі зверненнями громадян, інформаційними запитами, тощо (за окремим планом )

Протягом року

Казачук В.О. Керівники СП, Дзюба Н.П.

 

15

Організація та забезпечення роботи щодо проведення процедур державних закупівель (за окремим планом)

Протягом року

Новицький Д.Ю. Яткевич Р.А.

 

16

Заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Департаменті (за окремим планом).

Протягом року

Новицький Д.Ю. Казачук В.О.

 

17

Робота щодо профілактики та попередження травматизму, безпеки праці, соціального захисту працівників інше (за окремим планом ).

Протягом року

Заступники, керівники підприємств

 

18

Опрацювання договірних відносин Департаменту та підготовка і підписання угод в частині, що стосується матеріально-технічного забезпечення

Протягом року

Керівники СП Федючок В.З.

 

19

Вирішення поточних питань матеріально-технічного забезпечення діяльності Департаменту (за окремим планом)

Протягом місяця

Керівники СП Федючок В.З.

 

20

Здійснення заходів щодо формування (уточнення ) складу комісій, робочих груп, розпорядчих документів, номенклатури справ, перепусток, тематичних планів тощо на 2016 рік

Листопад-грудень

Новицький Д.Ю., заступники, керівники СП

 

Фінансове забезпечення та звітність

1

Забезпечення фінансування підвідомчих організацій відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов`язань, затверджених помісячних розписів доходів та видатків із врахуванням виконання показників по мережі, виконаних обсягів робіт, наданих послуг, тощо.

 Щомісячно

Ткаченко Т.С. Хітоніна Л.Ю. Могилевич М.Е.

 

2

Підготовка та здача місячної/квартальної звітності до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з ТВП у Шевченківькому р-ні, ДПІ у Шевченківському районі, ГУДКСУ у м. Києві

До 20 щомісячно/щоквартально

Кушнірчук М.М. Проценко А.В. Трипалюк І.П.

 

3

Проведення заходів по недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості терміном понад 1 місяць.

Щомісячно

Ткаченко Т.С. Хітоніна Л.Ю.

 

4

Проведення постійного контролю по повній та своєчасній сплаті коштів орендарями Департамента, ( Спілка юристів України, Управління у справах жінок, інвалідів війни та праці, ПП “Мандрівник”, Єднання)

Щомісячно

Трипалюк І.П.

 

5

Нарахування та перерахунок на вкладні рахунки в банку авансу та заробітної плати

Протягом року

Кушнірчук М.М.

 

6

Підготовка та оплата поточних платежів Департаменту

Протягом року

Весь відділ

 

7

Формування замовлення на фінансування по КФК 010117 відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань, виконаних обсягів робіт, наданих послуг тощо

8,18,28 місяця

Кушнірчук М.М. Булавчик Н.М.

 

8

Здійснювати заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства

За результатами перевірок

Ткаченко Т.С. весь відділ

 

9

Забезпечення своєчасного виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації, міністерств та відомств.

Протягом року

Ткаченко Т.С. Хітоніна Л.Ю. Проценко А.В.

 

10

Підготовка бюджетного запиту на 2016р. по КФК 010117. ( За окремим планом і формами)

Серпень -грудень

 Весь відділ.

 

11

Забезпечення відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх операцій Департаменту (ведення бух обліку).

постійно

Весь відділ

 

12

 Проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів та ін.

З 01 по 30 листопада

Весь відділ

 

13

Прийом звітності від підприємств-одержувачів бюджетних коштів та формування на їх основі зведених звітів

До 20 числа щомісячно

Проценко А.В.

 

Правове забезпечення

1

Забезпечення представництва інтересів Київради, КМДА та Департаменту житлово-комунальної інфраструктури у судах та органах виконавчої служби з питань, що належать до компетенції Департаменту

За фактом проведення

Швець К.О., працівники сектору

 

2

Юридичне супроводження виконання рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 «Про діяльність ВОКР КМДА» та розпоряджень КМДА в частині, що стосується правової роботи у структурних підрозділах

Протягом року

Швець К.О., працівники сектору

 

3

Підготовка та направлення на погодження у встановленому порядку розпоряджень, рішень, які відносяться до компетенції Департаменту.

Постійно

Швець К.О., працівники сектору

 

4

Юридичне супроводження процесу реєстрації нормативно-правових актів, розробником яких є Департамент, в Головному управлінні юстиції у м. Києві

Весь період

Швець К.О., працівники сектору

 

5

Юридичний аналіз наказів, договорів, розпоряджень, рішень їх візування. Ведення претензійно-позовної роботи.

Постійно

Швець К.О., прац. сектору

 

6

Виконання доручень директора Департаменту, підготовка листів, відповідей, довідок, звернень, надання юридичних консультацій

Протягом року

Швець К.О., прац. сектору

 

7

Перегляд нормативно-правових актів Департаменту на відповідність законодавству України.

Постійно

Швець К.О., прац. сектору

 

8

Юридичне супроводження прийому громадян. надання юридичних консультацій працівникам структурних підрозділів Департаменту та підпорядкованих підприємств

Постійно

Швець К.О., прац. сектору

 

9

Надання звіту до Головного управління юстиції щодо прийнятих Департаментом розпорядчих актів

Щомісяця

Швець К.О., прац. сектору

 

10

Надання звіту до Управління правового забезпечення КМР щодо претензійно-позовної роботи

Щоквартально

Швець К.О., прац. сектору

 

11

Надання щорічного звіту до юридичного управління щодо претензійно-позовної роботи

Щорічно

Швець К.О., прац. сектору

 

Робота з персоналом

1

Підготовка матеріалів з питань просування по службі працівників, стажування, присвоєння чергових рангів, надбавок, опрацювання пропозицій щодо заохочення і нагородження персоналу, в т.ч. підпорядкованих підприємств.

Постійно (за потреби)

Керівники структурних підрозділів (СП )

 

2

Конкурсний добір кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців структурних підрозділів ДЖКІ з проведенням співбесід та іспиту;

Постійно (за потреби)

Керівники СП, конкурсна комісія

 

3

Оптимізації організаційно-штатної структури департаменту, положень про підрозділи, посадових інструкцій працівників та профілів посад держслужбовців.

Постійно (за потреби)

Керівники СП

 

4

Підготовка і відзначення в м. Києві професійного свята Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення (15.03.2015р. за окремим планом.), підготувати матеріали для заохочення та нагородження кращих працівників галузі (до 15 січня)

Січень – березень

Мрига С.С., Баженов В.В., керівники СП

 

5

Підготовка та забезпечення участі держслужбовців підрозділів ДЖКІ в проведенні щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Лютий - червень

Керівники структурних підрозділів

 

6

Декларування доходів державними службовцями за 2014 рік (заповнення декларацій про доходи і подання їх до служби персоналу)

До 1квітня

Керівники СП

 

7

Заходи з підготовки та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Департаменту покладених на них завдань та обов’язків за 2014 рік.

Січень – березень

Керівники СП, сектор персоналу

 

8

Підвищення кваліфікації та навчання згідно окремого план-графіку КМДА, постійну професійну підготовку і самонавчання персоналу ДЖКІ. Формування замовлення на підвищення кваліфікації держслужбовців на 2016 р.

Постійно Червень

Керівники СП

 

9

Погодження призначення керівників підрозділів ЖКГ райдержадміністрацій, укладання контрактів з керівниками КП і координацію їх діяльності

Постійно

Керівники СП

 

10

Робота з кадрами по виконанню Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про захист персональних даних», перевірку стану цієї роботи в підрозділах та звітування щодо стану цієї роботи згідно чинного законодавства.

Постійно (в установлені терміни)

Керівники СП

 

11

Розгляд на апаратних нарадах стану кадрової роботи і державної служби в департаменті у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів.

Щопівроку (червень, грудень)

Керівники СП

 

12

Формування кадрового резерву на посади державних службовців структурних підрозділів ДЖКІ та здійснення роботи з ним за окремим планом та особистими планами

Листопад, (за окремим планом)

Керівники СП

 

13

Підготовка та оформлення матеріалів на державних службовців, які виходять на пенсію.

Постійно (за потреби)

Відділ ФЗБОЗ, сектор персоналу

 

14

Контроль за реалізацією графіка щорічних відпусток працівників ДЖКІГ та скласти графіки щорічних відпусток працівників департаменту на наступний рік.

Постійно, до 25 грудня,

Керівники СП

 

15

Заходи щодо дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу, облік виходу на роботу працівників, подання табелів обліку виходу на роботу персоналу

Щомісячно до 25

Керівники структурних підрозділів

 

16

Робота з особовими справами, трудовими книжками персоналу, оформлення та облік посвідчень працівників, наповнення електронної бази даних комп’ютерної системи «Картка», збереження персональних даних, облік і бронювання в/з та своєчасну звітність з цих питань.

Постійно

Пономаренко С.С. Федючок В.З.

 

17

Опрацювання статистичних та інші звіти з питань кадрової роботи та державної служби у відповідності до норм чинного законодавства, вимог КМДА та Нацдержслужби.

Постійно (в установлені терміни)

Пономаренко С.С.

 

18

Консультації працівникам департаменту з питань трудового законодавства та державної служби.

Постійно

Сектор персоналу

 

19

Забезпечити розгляд на апаратних нарадах стану кадрової роботи і державної служби в Департаменті у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів.

Постійно (за потреби)

Керівники СП, сектор персон.

 

Контрольно -ревізійна робота

1

Здійснення планових і позапланових перевірок з питань фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів Департаменту (за окремим планом)

Протягом року

Шаповаленко І.В. співробітники сектору

 

2

Опрацювання, аналіз матеріалів ревізій та підготовка висновків і пропозицій керівникам структурних підрозділів Департаменту щодо удосконалення фінансово-господарської діяльності

За окремим планом після КР

Шаповаленко І.В. співробітники сектору

 

3

Підготовка матеріалів до проведення балансових комісій Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

Щоквартально

Шаповаленко І.В.

 

7

Вивчення нормативно-правової бази та участь в тематичних семінарах з питань контрольно-ревізфйної роботи

Постійно

Співробітники сектору

 

5

Інвентаризація розрахунків з метою визначення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості, термінів її погашення підпорядкованих підприємств.

Щомісячно

Шаповаленко І.В.

 

6

Виявлення та мобілізація внутрішньогосподарських резервів, не продуктивних витрат підпорядкованих підприємств.

Щоквартально

Шаповаленко І.В. співробітники сектору

 

7

Моніторинг заборгованості з виплати заробітної плати підпорядкованих підприємств.

Щомісячно

Шаповаленко І.В.

 

8

Контроль за станом розрахункової дисципліни, фінансових зобов’язань на витрачання бюджетних коштів в межах асигнувань, затверджених на бюджетний рік, відповідно до бюджетного призначення підпорядкованих підприємств.

Постійно (в установлені терміни)

Шаповаленко І.В. співробітники сектору

 

9

Виконання заходів контрольно-ревізійної роботи, аналіз діяльності, підведення підсумків роботи, складання щоквартальної звітності

Щоквартально

Шаповаленко І.В. співробітники сектору

 

Розвиток та реформування житлово-комунальної інфраструктури

1

Організація та проведення засідань Науково-технічної ради Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

За окремим графіком

Радченко В.М. Богдан В.І.

 

2

Організація та проведення засідань Робочої групи/підгрупи з реалізації стратегічної ініціативи «Першокласна інфраструк-тура» в частині, що стосується ЖКГ

II півріччя

Радченко В.М. Богдан В.І.

 

3

Розроблення та затвердження Плану реалізації стратегічної ініціативи «Першокласна інфраструктура» в частині ЖКГ на 2015 рік організація його виконання

I-квартал

Радченко В.М. Богдан В.І.

 

4

Здійснення моніторингу виконання завдань і заходів, визначених Планом реалізації стратегічної ініціативи «Першокласна інфраструктура» в частині ЖКГ на 2015 рік

Щомісячно

Радченко В.М. Богдан В.І.

 

5

Супроводження стану науково-дослідницької діяльності, виконання наукових робіт

Протягом року

Радченко В.М. Богдан В.І.

 

6

Організація та проведення семінарів з питань реалізації програм реформування в місті Києві

Протягом року

Радченко В.М. Богдан В.І.

 

7

Організаційне забезпечення навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників ЖЕО

Протягом року

Радченко В.М. нач. відділів

 

8

Здійснення моніторингу виконання у 2015 році державних та міських цільових програм, спрямованих на розвиток та реформування житлово-комунального господарства

Щомісячно

Радченко В.М. Богдан В.І.

 

9

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях Київської міської державної адміністрації з питань віднесених до сфери житлово-комунального господарства

У встановлений термін

Радченко В.М. Начальники відділів

 

10

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях, селекторних нарадах Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

У встановлений термін

Радченко В.М. Начальники відділів

 

11

Складання та надання звітів Мінрегіонбуду про реалізацію Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» в місті Києві

Щоквартально

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

12

Засідання Комісії КМДА з питання приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність територіальної громади в місті Києві

II півріччя

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

13

Комісія Київської міської ради із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків

Двічі на рік

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

14

Реалізація житлових прав мешканців гуртожитків та стан виконання рішення Київської міської «Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року №596/7933 «Про приватизацію жилих приміщень у гуртожитках міста Києва».

Лютий

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

15

Підготовка, супроводження та погодження проектів рішень Київради та проектів розпоряджень КМДА про приватизацію гуртожитків, відомчого житлового фонду, службового житла, зовнішніх інженерних мереж, обладнання електролічильників, гуртожитків та об’єктів соціальної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

У встановлений термін

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

16

Координаційна рада з питання сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті Києві. За окремим планом

У встановлений термін

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

17

Супроводження погодження в установленому порядку проекту «Комплексної програми розвитку та реформування житлово-комунального господарства на 2015 – 2017 року»

Січень-березень

Радченко В.М. Богдан В.І. Сироватка С.О.

 

18

Супроводження погодження в установленому порядку проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 листопада 2007 року №1159/3992 «Про затвердження Переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Києва, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах»

Січень-березень

Радченко В.М. Богдан В.І. Ткаченко І.В.

 

19

Моніторинг виконання міських цільових програм, спрямованих на розвиток житлово-комунального господарства міста Києва

Протягом року

Радченко В.М. Богдан В.І.

 

20

Організація роботи щодо залучення інвестиційних коштів, іноземних кредитів, грантів. Супроводження інвестиційних проектів.

Протягом року

Радченко В.М. Богдан В.І. Клевчук Р.М

 

21

Організація участі у профільних міських та міжнародних виставкових заходах

Протягом року

Радченко В.М. Богдан В.І..

 

22

Організація та проведення конкурсу на кращі інновації в будинках ОСББ міста Києва

II-III квартал

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

23

Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких створюються (існують ОСББ)

Постійно

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

24

Проведення робочих зустрічей з представниками органів самоорганізації населення (ОСН) щодо покращення обслуговування в житлово-комунальній сфері та контроль за якістю надання житлово-комунальних послуг

Постійно

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

25

Відпрацювання механізму відшкодування субсидій мешканцям будинків ОСББ (ЖБК) за внесками на послуги з утримання будинку та прибудинкової території, затвердженими на загальних зборах

Постійно

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

26

Організація та проведення конкурсів на здійснення функцій з управління та утримання житлового фонду

За пропозиціями РДА

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

27

Забезпечення оприлюднення діяльності управління на веб - сторінці Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

Постійно

Радченко В.М. Начальники відділів

 

28

Проведення моніторингу стану розрахунків за природний газ, спожиті комунальні послуги та енергоносії

Постійно

Мрига С.С. Яковлєва О.М.

 

29

Проведення моніторингу взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на комунальні послуги житлових організацій

Постійно

Мрига С.С. Яковлєва О.М.

 

30

Проведення перевірки матеріалів підприємств теплокомуненерго для здійснення взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на енргоносії

Постійно

Мрига С.С. Яковлєва О.М.

 

31

Проведення моніторингу стану виплати заробітної плати підпорядкованими комунальними підприємствами

Щомісячно

Мрига С.С. Яковлєва О.М.

 

32

Підготовка зведених та індивідуальних кошторисів, зведених та індивідуальних планів асигнувань, розподілів показників кошторисів та зведених планів асигнувань

I-квартал. березень

Мрига С.С. Яковлєва О.М.

 

33

Підготовка довідок про зміни до кошторису, плану асигнувань, реєстрів змін до розподілу показників кошторисів та зведених планів асигнувань

У разі внесення змін

Мрига С.С. Яковлєва О.М.

 

34

Складання: - замовлень на фінансування бюджетних коштів - паспортів бюджетних програм. За необхідністю - звітів про виконання паспортів бюджетних програм

 Щотижнево I-квартал. Двічі на рік

Мрига С.С. Яковлєва О.М.

 

35

Проведення аналізу використання бюджетних коштів

Постійно

Мрига С.С. Яковлєва О.М.

 

36

Підготовка щотижневих, щомісячних, квартальних та річних планів та звітів про роботу управління

Протягом року

Пантелеєв П.О. Нач.відділів

 

Організація контролю експлуатації житлово-комунальної інфраструктури

1

Підготовка матеріалів для розгляду на Колегіях Київської міської державної адміністрації з питань віднесених до сфери житлово-комунального господарства (за окремим планом)

У встановлений термін

Малихін О.В. Начальники відділів

 

2

Підготовка матеріалів та участь у колегіях, селекторних нарадах Мінрегіонбуду

Постійно

Малихін О.В. нач.відділів

 

3

Організаційне забезпечення проведення міських штабів з підготовки та координації роботи міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період та нарад з заступниками голів районних в місті Києві державних адміністрацій по вирішенню поточних питань( постійно, не рідше 1 разу на місяць)

У встановлений термін

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

 

4

Прийняття участі у засіданнях районних штабів по підготовці житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період

Міжопалю-вальний період

 Малихін О.В. Пінчук Л.І

 

5

Проведення робочих нарад з керівниками районних в місті Києві державних адміністрацій, представниками підприємств та товариств, що забезпечують життєдіяльність житлово-комунального господарства міста

Постійно

Малихін О.В. Начальники відділів

 

6

Підготовка та супровід проекту розпорядження КМДА «Про заходи щодо підготовки та координації роботи міського господарства в осінньо-зимовий період 2015-2016р.р.»

У встановлений термін

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

 

7

Здійснення контролю за виконанням заходів по підготовці житлових будинків міста до опалювального сезону

Щотижнево

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

 

8

Складання та надання звітів Мінрегіонбуду, ДСНС про стан підготовки міського господарства до опалювального сезону

Міжопалю-вальний період

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

 

9

Складання та надання звітів Мінрегіонбуду, ДСНС про проходження опалювального сезону

Опалювальний період

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

 

10

Складання та надання звітів Мінрегіонбуду, ДСНС про стан життєзабезпечення міста в період складних погодних умов

Зимовий період

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

 

11

Формування загальноміської програми по ремонту житлового фонду (ліфти, сходові клітини, покрівля, асфальтування, спортивні та дитячі майданчики, фасади, тощо)

У встановлений термін

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

 

12

Підготовка та супровід проектів розпоряджень «Про затвердження поадресного переліку житлових будинків щодо виконання ремонтних робіт» відповідно до загальноміської програми по ремонту житлового фонду

У встановлений термін

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

 

13

Моніторинг кількості житлових будинків в яких відсутні опалення, гаряче водопостачання, холодне водопостачання, непрацюючі ліфти, електропостачання, тощо

Постійно

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

 

14

Виконання рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 270/270 «Про удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва»

І півріччя 2015 року

Малихін О. В.

 

15

Забезпечення заводу «Енергія» встановленими обсягами відходів для спалювання.

Постійно,

Малихін О.В. Жилка М.В.

 

16

Опрацювання інвестиційних проектів будівництва сміттєпереробних комплексів

Протягом року

Малихін О.В. Жилка М.В.

 

17

Проведення наукових досліджень на тему «Визначення розвитку зсувних процесів в межах м.Києва в режимі моніторингу»

 Протягом року

Малихін О.В. Жилка М.В.

 

18

Заходи щодо реконструкції заводу «Енергія», вирішення проблемних питань полігонів 5,6 ПрАТ "Київспецтранс" (за окремим планом в частині, що стосується )

Постійно

Малихін О.В. ЖилкаМ.В.

 

19

Формування показників для проведення рейтингової оцінки роботи районних в м. Києві державних адміністрацій в галузі житлового господарства

Щоквартально

Малихін О.В. начальники відділів

 

20

Підготовка та погодження проектів нормативно-правових і розпорядчих документів з питань експлуатації житлового фонду, тощо (за окремим планом, відповідно графіків роботи)

Протягом всього періоду

Малихін О.В. начальники відділів

 

21

Участь в підготовці та реалізації завдань за підсумками місячників з благоустрою, озеленення та санітарного очищення м. Києва (за окремим планом)

У визначений термін

Малихін О.В. начальники відділів

 

22

Участь у підготовці звітів про стан виконання державних, міських цільових програм соціально-економічного розвитку в частині, що стосується (за окремим планом )

Щомісячно, щоквартально

Малихін О.В. начальники відділів

 

23

Аналіз та вжиття необхідних заходів щодо покращення результатів фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та підприємств галузі

Постійно

Малихін О.В. начальники відділів

 

24

Моніторинг поточної ситуації в підпорядкованій сфері для запровадження щомісячних доповідей Президенту України головою Київської міської державної адміністрації та висвітлення ходу розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку м. Києва

Щомісячно

Малихін О.В. начальники відділів

 

25

Підготовка проекту рішення Київради «Про створення об’єднання комунальних підприємств міста Києва «Міський центр обслуговування споживачів»

Березень

Малихін О.В. Чувільська О. В.

 

26

Розгляд листів підприємств, що функціонують у підпорядкованій сфері, та надання необхідних роз’яснень

Постійно

Малихін О.В. нач. відділів

 

27

Проведення засідань робочої групи з опрацювання питань утворення, застосування тарифів на житлово-комунальні послуги, нарахування плати за житлово-комунальні послуги

За необхідністю

Малихін О.В. Чувільська О. В.

 

28

Надання Державній інспекції України з контролю за цінами поточної інформації щодо витрат виробництва на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Щоквартально

Малихін О.В. Чувільська О. В.

 

29

Розгляд та опрацювання звернень депутатів, громадян, інформаційних запитів тощо

Протягом року

Малихін О.В. нач.відділів

 

30

Надання коментарів засобам масової інформації з питань віднесених до сфери житлово-комунального господарства

Протягом року

Малихін О.В. нач. відділів

 

31

Особистий прийом громадян з проблемних питань у підпорядкованій сфері

Згідно графіку прийому

Малихін О.В.

 

32

Контроль за станом розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги та проведення претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості за надані послуги

У встановлений термін

Малихін О.В. Пінчук Л.І. Чувільська О.В.

 

33

Оновлення загальної характеристики житлового фонду (в т.ч. урахування ліфтів, комунальних зручностей житлового фонду, житлово- експлуатаційних організацій)

Двічі на рік

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

 

34

Підготовка місячних, квартальних і річних планів та звітів про роботу управління

Протягом року

Малихін О.В. нач. відділів

 

35

Координація роботи РДА та комунальних підприємств житлово-комунальної інфраструктури для забезпечення належного утримання житлового фонду міста

Протягом року

Малихін О.В. начальники відділів

 

36

Прийняття участі у корегуванні/ формуванні Програми соціально-економічного розвитку м. Києва

Протягом року

Малихін О.В. Начальники відділів

 

37

Забезпечення контролю щодо сталої роботи гідротехнічних споруд

Протягом року

Малихін О.В. Жилка М.В. О.

 

Заходи щодо забезпечення та розвитку енергоефективності

1

Проведення засідань Робочої групи з розгляду питань розміщення в межах міста Києва нових або реконструкції діючих об’єктів теплопостачання

Постійно

Малежик О.М., начальники відділів

 

2

Здійснення моніторингу та звітування щодо виконання «Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва»

Щоквартально

Малежик О.М., начальники відділів

 

3

Здійснення моніторингу та звітування щодо реалізації Ініціативи «Ощадлива енергетика» «Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»

Щомісячно

Малежик О.М., начальники відділів

 

4

Здійснення моніторингу виконання заходів щодо запровадження економії енергоресурсів та споживання палива, води, електроенергії суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання

Постійно

Малежик О.М., начальники відділів

 

5

Реалізація пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства відповідно до рішення Київської міської ради від 02.10.2013 № 13/9601 «Про заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та надання місцевих гарантій» в рамках проекту«Термосанація»:

Протягом року

Малежик О.М. працівники управління

 

6

Проведення рейтингового оцінювання діяльності РДА за показниками «Рівень безперебійної роботи приладів обліку теплової енергії…, встановлених в бюджетних закладах району

Щоквартально

Малежик О.М. Танчук О.В.

 

7

Здійснення моніторингу виконання у 2015 році державних та міських цільових програм, спрямованих на впровадження енергоефективності

Щомісячно

Малежик О.М. начальники відділів

 

8

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях Київської міської державної адміністрації з питань віднесених до сфери енергоефективності

У встановлений термін

Малежик О.М. начальники відділів

 

9

Реалізація Програми оснащення житлового фонду засобами обліку теплової енергії в м. Києві.

Протягом року

Малежик О.М.

 

10

Реалізація Програми оснащення житлового фонду регуляторами теплової енергії в м. Києві.

Протягом року

Малежик О.М.

 

11

Спільно зі Світовим банком реалізація проекту технічної допомоги «Україна – трансформаційне підвищення енергетичної ефективності в містах» за підтримки (СЕЕТІ) та програми (ЕSМАР)

Протягом року

Малежик О.М.

 

12

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях, селекторних нарадах Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

У встановлений термін

Малежик О.М. начальники відділів

 

13

Проведення робочих нарад з керівниками районних в місті Києві державних адміністрацій щодо співпраці за напрямом «Енергоефективність»

Щоквартально

Малежик О.М. начальники відділів

 

14

Проведення семінарів та тренінгів на тему енергозбереження, енергоефективності та енергоменеджменту

Щоквартально

Малежик О.М. Козленко А.М.

 

15

Забезпечення оприлюднення діяльності управління на веб - сторінці Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

Постійно

Малежик О.М. нач.відділів

 

16

Опрацювання з метою погодження загально-виробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії підприємств

Постійно

Малежик О.М., начальники відділів

 

17

Підготовка щомісячних, квартальних та річних планів та звітів про роботу управління

Протягом року

Малежик О.М. нач. відділів

 

Розвиток та експлуатація об’єктів природних монополій

1

Моніторинг ситуації у паливно-енергетичному комплексі та надання матеріалів для підготовки доповіді голові КМДА

Протягом місяця

Крилов М.С. Губень Н.В.

 

2

Супроводження проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження скорегованої Схеми розвитку електричних мереж 35 кВ і вище м. Києва на період до 2020 року (другий етап - до 2015 року)»

Липень

Лисак Н.А. Крилов М.С.

 

3

Виконання завдань щодо ліцензування господарської діяльності у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення на території м. Києва. Організація та проведення засідань Ліцензійної комісії (за окремим планом)

Протягом року

Малежик О.М. Лисак Н.А.

 

4

Здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов підприємствами у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Звітування про ліцензовану діяльність,

Щомісячно

Малежик О.М. Лисак Н.А.

 

5

Координація і моніторинг роботи підприємств щодо підготовки об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, стану початку та проходження теплопостачальними підприємствами опалювальних сезонів 2014-2015 років та 2015-2016 років

Протягом року

Малежик О.М. Лисак Н.А., начальники відділів

 

6

Опрацювання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення на 2015 рік

І півріччя

Малежик О.М. Лисак Н.А.

 

7

Сприяння у залученні небюджетних джерел фінансування не заборонених законодавством для реконструкції та модернізації об’єктів теплопостачання, питного водопостачання, відведення та очищення стічних вод

Протягом року

Малежик О.М. Лисак Н.А. начальники відділів

 

8

Участь у погодженні та проведення моніторингу виконання Графіку проведення випробувань теплових мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2015 році та Температурного графіку роботи теплових мереж міста Києва на опалювальний сезон 2015-2016 років

І півріччя

Малежик О.М. Лисак Н.А.

 

9

Розроблення та затвердження науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання та норм споживання холодної та гарячої води населенням м. Києва

Січень-лютий 2015 року

Малежик О.М. Лисак Н.А.

 

10

Опрацювання з провідними науковими установами і ПАТ «АК «Київводоканал» питань, що стосуються впровадження нових безпечних технологій очистки питної води на об’єктах централізованого водопостачання м. Києва

Протягом року

Малежик О.М. Лисак Н.А.

 

11

Морніторинг : -проходження опалювального сезону 2015-2016 років; -підготовки об’єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, проведення випробувань теплових мереж на щільність та міцність

 Січень-квітень До 01.10

Лисак Н.А. Крилов М.С.

 

12

Реалізації заходів Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики та системи теплопостачання м. Києва на 2011-2015 роки, МЦП «Гаряча вода у місті Києві» на 2011-2015 роки та Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», а також їх актуалізації;

Протягом року

Лисак Н.А. Крилов М.С. Губень Н.В.

 

13

Супроводження розроблення, погодження та затвердження змін і доповнень до цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» та Програми розвитку та реконструкції систем централізованого водовідведення міста Києва до 2020 року

Протягом року

Лисак Н.А. Губень Н.В.

 

14

Виконання заходів, спрямованих на залучення коштів міжнародних фінансових організацій для реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства

Протягом Року. Березень

Лисак Н.А. Губень Н.В.

 

15

Приймання заяв на видачу ліцензій на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії; експертиза документації; підготовка висновків, організація та проведення засідання Ліцензійної комісії,

Два рази на тиждень

Терехова Н.В., Черноус Т. В.

 

16

Підготовка проектів розпоряджень КМДА про видачу ліцензій на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії

Постійно

Терехова Н.В., Черноус Т. В.

 

17

Оформлення ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

Постійно

Терехова Н.В., Черноус Т. В.

 

18

Підготовка звітів Мінекономрозвитку про ліцензовану діяльність

Щомісячно

Крилов М.С. Терехова Н.В.,

 

19

Підготовка інформаційних матеріалів для проведення нарад у голови та заступників голови КМДА, Мінрегіонбуді та інших органах виконавчої влади

Щомісячно

Крилов М.С.

 

20

Надання звіту до Мінрегіон та НКРРКП про встановлення приладів обліку на джерелах теплогенерації

До 10 Щомісячно

Терехова Н.В., Черноус Т. В.

 

21

Засідання робочої групи з питання "Модернізація системи теплопостачання" (відповідно до Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року, за окремим планом )

Протягом року

Татіщева В.А.

 

22

Наради щодо зарахування до комунальної власності територіальної громади м. Києва безгосподарчих теплових мереж з подальшою передачею у власність та користування ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Постійно

Татіщева В.А.

 

23

Опрацювання питання передачі в управління ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" об'єктів електропостачання, збудованих за кошти промислових підприємств

Протягом року

Татіщева В.А.

 

24

Опрацювання з Мінрегіоном України питання фінансування об'єктів теплопостачання в рамках спільного зі Світовим банком інвестиційного проекту

Протягом року

Лисак Н.А. Крилов М.С.

 

25

Організація діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань якості питної води в м. Києві

Протягом року

Лисак Н.А. Губень Н.В.

 

26

Прийом-передача новозбудованих і безгосподарних мереж і споруд ВПКГ до комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшою передачею у володіння та користування ПАТ «АК «Київводоканал»

Протягом року

Лисак Н.А. Губень Н.В..

 

27

Опрацювання пропозицій щодо впровадження на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства інноваційних технологій та обладнання очистки питної води, стічних вод, утилізації осадів тощо

Протягом року

Лисак Н.А. Губень Н.В.

 

28

Формування і моніторинг виконання Плану заходів із зменшення втрат і технологічних витрат води по ПАТ «АК «Київводоканал» на 2015 рік

Протягом року

Лисак Н.А. Губень Н.В.

 

29

Координація роботи щодо функціонування бюветного господарства міста (за окремим планом )

Протягом року

Лисак Н.А. Губень Н.В.

 

30

Моніторинг технічного стану систем централізованого водопостачання та водовідведення, виникнення пошкоджень і аварійних ситуацій

Протягом року

Лисак Н.А. Губень Н.В.

 

31

Підготовка тижневих, місячних, квартальних і річних планів та звітів про роботу управління у 2015 році

Протягом року

Лисак Н.А. Крилов М.С.

 

32

Участь у підготовці та погодженні : - Інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення на 2015 рік; - Графіку проведення капітальних ремонтів і випробувань теплових мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2015 році; - Температурного графіку роботи теплових мереж міста Києва на опалювальний сезон 2015-2016 років; - Плану заходів із зменшення втрат і технологічних витрат води по ПАТ «АК «Київводоканал» на 2015 рік.

Протягом року (за окремим планом )

Лисак Н.А. Крилов М.С. Губень Н.В.

 

Реалізація проектів у сфері житлово-комунальної інфраструктури

1

Формування та внесення коректив до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 р. (в частині ПКВ) та підготовка звітності та аналітичних матеріалів за місяць

Постійно

Москалевський С.В., нач. відділів

 

2

Опрацювання питання щодо виділення у 2015 році коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на об’єкти: “Будiвництво Другої нитки головного мiського каналiзацiйного колектора в м. києвi” “Будiвництво системи хiмiчного очищення димових газiв на фiлiалi "Завод "Енергiя "Київенерго" по вул. Колекторнiй, 44 у Дарницькому районi м. Києва”

І півріччя 2015 року

Москалевський С.В., Яткевич Р.А.

 

3

Підготовка матеріалів та складання звітності щодо стану виконання державних цільових програм та використання коштів субвенції з Державного бюджету у 2015 р.

Постійно

Яткевич Р.А. Сінюкова М.А. Савченко О.В.

 

4

Формування проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік

До 01.09

Москалевський С.В, нач. від-лів

 

5

Участь у розробці проектів міських програм ремонту житлового фонду

Протягом року

Кондрацький О.М.

 

6

Супровід підписання з Японською стороною кредитної угоди щодо виділення коштів для комплексної реконструкції Бортницької станції аерації

Квітень року

Москалевський С.В., Яткевич Р.А.

 

7

Внесення змін та коригування Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2015 рік

ІІ півріччя

Яткевич Р.А. Кондрацький О.

 

8

Проведення повторної перевірки фактично виконаних робіт з реконструкції та модернізації ліфтів із залученням фахівців КП “Київекспертиза”

І квартал

Москалевський С. Кондрацький О.

 

9

Моніторинг виконання розпоряджень КМДА в частині, що стосується виконання програми капітальних вкладень

Грудень

С.Москалевський О.Кондрацький

 

10

Моніторинг розпорядчих документів КП «СУППР», КП «КБР» в частині виконання робіт з поточного та капітального ремонту.

Протягом року

Яткевич Р.А. працівники відділів.

 

11

Підготовка та передача об’єктів капітального будівництва та капітального ремонту

Постійно

Яткевич Р.А. Кондрацький О.

 

12

Моніторинг кредиторської заборгованості підприємств - замовників проектування, будівництва та реконструкції за виконані роботи на об’єктах, включених до ПКВ

Постійно

Сінюкова М.А. Данилевич Г.В. Сомик О.В.

 

13

Контроль за своєчасним укладанням угод на виконання в межах Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2014 рік робіт з проектування, будівництва та реконструкції підприємствами-замовниками

Протягом року

Яткевич Р.А. працівники відділів

 

14

Опрацювання та погодження пооб’єктних титулів об’єктів, що розпочинаються будівництвом відповідно до Програми соціально-економічного розвитку на 2015-2016 р.р.

Протягом року

Яткевич Р.А. працівники відділів

 

15

Підготовка проектів розпоряджень КМДА в межах компетенції управління

Протягом року

Яткевич Р.А. прац. відділів

 

16

Моніторинг фінансування об’єктів капітального будівництва та реконструкції, а також підготовка листів-заявок на фінансування в межах компетенції управління

Протягом року

Яткевич Р.А. працівники відділів

 

17

Проведення нарад по об’єктам: - «Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 БСА»; - «Перша черга будівництва комплексу споруд артезіанського водопостачання ж/м Осокорки-Північні та водопровідної магістралі по проспекту Петра Григоренка у Дарницькому районі»; - Аварійних каналізаційних колекторів; - КП «Київбудреконструкція»; - КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» - Полігон твердих побутових відходів №; - КП СУППР

Протягом року

Москалевський С.В. Яткевич Р.А. Кондрацький О.М.

 

18

Підготовка аналітичної інформації для доповідей та довідок керівництву ДЖКІ, КМДА з питань виконання Програми капітальних вкладень та введення в дію потужностей КМДА та Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Києва.

Протягом року

Яткевич Р.А. прац. відділів

 

19

Опрацювання та підготовка інформації на доручення Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради, звернень громадян та організацій

Протягом року

Яткевич Р.А.

 

20

Підготовка звітів та планів роботи управління, відділів

Щомісячно

Москалевський С.В.

 

Управління ритуальних послуг

1

Будівництво Алеї почесних поховань на території Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника

2015 рік

Бабій М.О.

 

2

Надання окремих ритуальних послуг при похованні учасників бойових дій та учасників антитерористичної операції

2015 рік

Бабій М.О.

 

3

Прийом громадян щодо вирішення питання поховання

Щоденно

Бабій М.О. Кутіщев М.О.

 

4

Координація та контроль за виконанням плану заходів державного та загальноміського значення у 2015 році по підпорядкованим підприємствам

Щомісячно

Бабій М.О. Кутіщев М.О.

 

5

Контроль за своєчасним опрацюванням документів у програмі АСКОДТМ_WEB

Щоденно

Онищенко Л. В. Ярошенко О.П.

 

6

Проведення нарад з керівниками підпорядкованих підприємств та надання допомоги у вирішенні питань

Щотижнево

Бабій М.О.

 

7

Контроль за підготовкою та проведенням поминальних днів

Березень -травень

Бабій М.О. Кутіщев М.О.

 

8

Підготовка проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та рішень Київської міської ради

При потребі

Левіна Г.П. Ярошенко О.П.

 

9

Виконання доручень КМДА, Департаменту, доведення інформації до підпорядкованих підприємств

Постійно

згідно доручень керівника

 

10

Контроль за санітарним станом територій кладовищ м. Києва та прилеглої території. Перевірка кладовищ з питання дотримання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу»

Постійно Згідно плану

Бабій М.О. Кутіщев М.О Савченко А.В.

 

11

Контроль за додержанням дисципліни цін та тарифів на ритуальні послуги

Постійно

Левіна Г.П.

 

12

Проведення роботи щодо ціноутворення на ритуальні послуги

За потребою

Левіна Г.П.

 

13

Розробка пропозицій, заходів, планів, що стосуються розвитку напряму ритуального обслуговування населення

За потребою

Левіна Г.П. Ярошенко О.П.

 

14

Проведення моніторингу заборгованості з виплати заробітної плати підпорядкованими підприємствами

Постійно

Левіна Г.П. Ольхова Л.С.

 

15

Здійснення перевірки виконавчої дисципліни на підпорядкованих підприємствах

Щоквартально

Онищенко Л.В.

 

16

Контроль за підготовкою та проведенням весняного та осіннього двомісячника з благоустрою на підпорядкованих підприємствах

ІІ, IV квартал

Бабій М.О. Савченко А.В.

 

17

Підготовка матеріалів по наповненню сайту Департаменту ЖКІ у сфері ритуального обслуговування населення.

Постійно

Савченко А.В.

 

18

Підготовка пропозицій до плану взаємодії зі ЗМІ та громадськості

Щомісячно

Ярошенко О.П.

 

19

Підготовка та подання до Міністерства житлово-комунального господарства України звіту Форма №1-Похоронна справа

До 25 січня

Приходько Ю.М.

 

20

Розробка пропозиції до Програми реформування і розвитку ЖКГ м. Києва на відповідний рік та контроль за її виконанням

За потребою

Ярошенко О.П.

 

21

Підготовка інформації щодо податків та зборів по підпорядкованих підприємствах

Щоквартально

Ярошенко О.П.

 

22

Збір інформації по підпорядкованим підприємствам щодо надання оренди приміщень

Щоквартально

Ярошенко О.П.

 

23

Збір та узагальнення звітів з праці підпорядкованих підприємств

щомісячно

Ярошенко О.П.

 

24

Збір та узагальнення звітів про обсяги реалізованих послуг підпорядкованих підприємств

 Щомісячно

Приходько Ю.М.

 

25

Проведення розрахунків вартості поховань при зміні вартості послуг

При потребі

Левіна Г.П. Ольхова Л.С.

 

26

Проведення аналізу надання ритуальних послуг

Постійно

Приходько Ю.М.

 

27

Збір та узагальнення заявок на фінансування підпорядкованих підприємств

Щодекадно

Ольхова Л.С.

 

28

Збір та узагальнення статистичних даних щодо надання ритуальних послуг при похованні пільгових категорій населення

Щомісячно

Приходько Ю.М.

 

29

Проведення аналізу та підготовка зведених показників діяльності підвідомчих підприємств

Щоквартально

Левіна Г.П. Ольхова Л.С.

 

30

Підготовка пропозицій до плану основних заходів КМДА, колегій, нарад у першого та заступників голови КМДА

За потребою

Левіна Г.П. Ярошенко О.П.

 

31

Підготовка звітів і пропозицій до плану роботи управління

Щомісячно

Левіна Г.П. Ольхова Л.С.

 

32

Підготовка інформації про стан нормування праці на підпорядкованих підприємствах

За потребою

Приходько Ю.М.

 

33

Підготовка справ для передачі до архіву та опис справ для знищення

Грудень

Онищенко Л.В.

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.