КМДА Київська міська державна адміністрація


План

основних заходів  Департаменту  житлово-комунальної інфраструктури на 2016 рік

п/п

 

Основні заходи

Терміни

виконання

Хто проводить,

відповідальних за підготовку

Пр.

1

2

3

4

5

Загальні заходи забезпечення діяльності Департаменту

Організаційне забезпечення

1

Підготовка  матеріалів щодо розгляду питань розвитку  та реформування житлово-комунального господарства на засіданнях профільних постійних комісій і сесіях Київради, участь у їх проведенні (за окремим планом)

протягом місяця

Новицький Д.Ю.,

Заступники

керівники структурних підрозділів  СП

 

2

Виконання планів заходів щодо реалізації проектів та виконання завдань Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, державних і міських цільових програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства,  основних робіт в частині, що стосується (за травень, за окремими планами)

протягом місяця

Новицький Д.Ю.,

заступники, керівники структурних підрозділів  СП

 

3

Підготовка та проведення нарад під керівництвом голови, першого заступника і заступників голови КМДА щодо вирішення актуальних питань розвитку міського господарства

протягом місяця

Новицький Д.Ю.,

заступники, керівники  СП

 

4

Підготовка та проведення апаратних нарад з питань удосконалення управлінської та фінансово-господарської діяльності Департаменту, структурних підрозділів та підпорядкованих підприємств

щовівторка

Новицький Д.Ю.,

Нікулеско С.Г.

 

 

5

Підготовка та проведення  нарад (у тому числі виїзних) щодо вирішення актуальних проблем  розвитку, реформування та функціонування галузі (за окремим планом )

протягом місяця

 

Новицький Д.Ю.,

заступники, керівники  СП

 

6

Підготовка та проведення заходів з мобілізаційної готовності  та   мобілізаційної підготовки, контроль опрацювання мобдокументів Департаменту   (за окремим планом )

постійно

 

Новицький Д.Ю.,

відповідальні виконавці

 

7

Виконання  заходів роботи з громадськістю, засобами масової інформації зі зверненнями громадян, інформаційними запитами, тощо (за окремим планом )

 

протягом місяця

Керівники СП,

Акопова А.Є.

Павленко Г.В.

 

8

Робота щодо профілактики та попередження травматизму, безпеки праці, соціального захисту працівників інше (за окремим планом )

 

протягом місяця

Заступники, керівники

підприємств

 

9

Вирішення поточних питань матеріально-технічного забезпечення діяльності Департаменту  (за окремим планом)

 

протягом місяця

Керівники СП Федючок В.З.

 

10

Заходи щодо профілактики, запобігання та виявлення корупції в Департаменті (за окремим планом).

протягом місяця

Новицький Д.Ю.

Шаповаленко І.В.

 

Фінансове забезпечення та звітність

1

Забезпечення фінансування підвідомчих організацій відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов'язань, затверджених помісячних розписів доходів та видатків із врахуванням виконання показників по мережі, виконаних обсягів робіт, наданих послуг, тощо.

щомісячно

Ткаченко Т.С. Хітоніна Л.Ю. Булавчик Н.М.

 

2

Підготовка та здача місячної звітності до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з ТВП у Шевченківькому р- ні, ДП1 у Шевченківському районі,  ГУДКСУ у м. Києві

до 20 щомісячно

Максименко.Н.В. Булавчик Н.М. Трипалюк І.П.

 

3

Проведення заходів по недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської  заборгованості  терміном понад 1 місяць.

щомісячно

Ткаченко Т.С. Хітоніна Л.Ю. Булавчик Н.М. Трипалюк І.П.

 

4

Підготовка та здача квартальної звітності до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з ТВП у Шевченківькому р-ні, ДПІ у Шевченківському районі,  ГУДКСУ у м. Києві

не пізніше 20 числа наступного за завітним кварталом місяця

Кушнірчук М.М. Проценко А.В. Трипалюк І.П.

 

5

Проведення постійного контролю по повній та своєчасній сплаті коштів орендарями Департаменту, а саме Спілка юристів України, Управління у справах жінок, інвалідів війни та праці, ПП "Мандрівник", Єднання

щомісячно

Трипалюк І.П.

 

6

Нарахування та перерахунок на вкладні рахунки в банку авансу та заробітної плати

протягом року

Максимчук Н.В.

 

7

Підготовка та оплата поточних платежів Департаменту

протягом року

Весь відділ

 

8

Формування замовлення на фінансування по КФК 010117 відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов'язань, виконаних обсягів робіт, наданих послуг  тощо

8,18,28 місяця

Максименко Н.В. Булавчик Н.М.,

Песоцька В.В.

 

9

Здійснювати заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства

за результатами

перевірок контролюючими органами

Весь відділ

 

10

Забезпечення своєчасного виконання доручень Київського міського голови, Київської міської державної адміністрації, міністерств та відомств.

протягом року

Ткаченко Т.С. Хітоніна Л.Ю. Песоцька В.В. Булавчик Н.М. Максименко Н.В.

 

11

Підготовка проекту бюджетного запиту на 2017р. по КФК 010117

серпень-грудень 2016р.

Весь відділ.

 

12

Забезпечення контролю  за наявністю і рухом майна

постійно

Качуровська Т.В.

 

13

Забезпечення відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх операцій Департаменту (ведення бух обліку).

постійно

Весь відділ

 

14

Проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів та ін.

з 01 по 30 листопада 2016р

Качуровська Т.В.

 

15

Прийом звітності від підприємств-одержувачів бюджетних коштів та формування на їх основі зведених звітів

до 20 щомісячно

Булавчик Н.М.

 

Правове забезпечення

 

1

Забезпечення представництва інтересів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови, Заступника голови – секретаря Київради  та Департаменту житлово-комунальної інфраструктури у судах та органах виконавчої служби з питань, що належать до компетенції Департаменту

постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.,

Шустер В.В.

Геркіял І.Н.

 

2

Юридичне супроводження роботи спрямованої на виконання рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 500

постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.,

Шустер В.В.

Геркіял І.Н.

 

3

Підготовка та направлення на погодження у встановленому порядку розпоряджень, рішень,  які відносяться до компетенції Департаменту.

постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.,

Шустер В.В.

Геркіял І.Н.

 

4

Юридичний аналіз наказів, договорів, угод, проектів нормативно-правових та інших актів розроблених підрозділами  їх візування. 

постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.,

Шустер В.В.

Геркіял І.Н.

 

5

Виконання доручень керівництва  Департаменту,  підготовка листів, відповідей, довідок, звернень, надання юридичних консультацій

постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.,

Шустер В.В.

Геркіял І.Н.

 

6

Ведення претензійно-позовної роботи.

 

постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.

Шустер В.В.

Геркіял І.Н.

 

7

Юридичне супроводження прийому громадян.

 

постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.

Шустер В.В.

Геркіял І.Н.

 

8

Підготовка звіту до Головного управління юстиції щодо прийнятих Департаментом розпорядчих актів

 постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.,

Шустер В.В.

Геркіял І.Н.

 

9

Юридичне супроводження роботи спрямованої на припинення комунальних підприємств, підпорядкованих ДЖКІ.

постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.,

Шустер В.В.

Геркіял І.Н.

 

10

Підготовка матеріалів та участь у нарадах, засіданнях робочих груп, комісій, комітетів з питань, що належать до повноважень сектору правового забезпечення

постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.,

Шустер В.В.

Геркіял І.Н.

 

Робота  з персоналом

1

Забезпечити: роботу з кадрами в структурних підрозділів Департаменту у відповідності до  Законів України з питань праці, державної служби, запобігання корупції, очищення влади, захисту персональних даних та інших; здійснення контролю за дотриманням  зазначеного  законодавства та участь в службових розслідуваннях і перевірках у разі порушень з цих питань.

постійно

 

Керівники структурних підрозділів, сектор персон.

 

2

Забезпечити конкурсний добір кандидатів на заміщення вакантних посад держслужбовців структурних підрозділів Департаменту в установленому законодавством порядку.

постійно

 (за потреби)

 

Керівники структурних підрозділів, конкурсна комісія, сектор персоналу

 

3

Забезпечити своєчасну підготовку матеріалів з питань просування по службі працівників, стажування, присвоєння держслужбовцям чергових рангів, надбавок, опрацювання пропозицій  з питань заохочення і нагородження персоналу, в т.ч. стосовно підпорядкованих підприємств.

постійно

 (за потреби)

 

Керівники структурних підрозділів Департаменту,

сектор персоналу

 

4

Організувати заходи з підготовки і відзначення в м. Києві професійного свята Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення (15.03.2015 р.), підготувати матеріали для нагородження (заохочення) кращих працівників галузі.

 

січень-березень,

до 05 (15) січня

 

Пастухов І.А., Малихін О.В., керівники стр-х підрозділів, упр. орг. заб., сектор персон.

 

5

Організувати заходи з підготовки та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Департаменту покладених на них завдань та обов’язків за 2015 рік.

січень-березень

 

Керівники структурних підрозділів, сектор персонал

 

6

Здійснити заходи з декларування доходів державними службовцями за 2015 рік в установленому законодавством порядку.

до 1квітня,

при прийнятті і звільненні

Держслужбовці, керівники підрозділів, від. фін. заб., СВФКіА, СП

 

7

Здійснити заходи із забезпечення перевірки держслужбовців Департаменту відповідно до Закону України “Про очищення влади”.

постійно

 (за потреби)

Сектор персоналу

 

8

Забезпечити направлення працівників на підвищення кваліфікації та навчання згідно окремого план-графіку КМДА, постійну професійну підготовку і самонавчання персоналу Департаменту. Здійснити формування замовлення підвищення кваліфікації держслужбовців ДЖКІ на наст. рік.

постійно

(за окрем графіком)

 

червень

Керівники структурних підрозділів,

сектор персоналу

 

9

Забезпечити формування кадрового резерву на посади державних службовців підрозділів Департаменту та здійснення роботи з ним за окремим планом ДЖКІ і особистими планами осіб.

листопад-груд., постійно

(за окремим планом)

Керівники структурних підрозділів, сектор персон.

 

10

Забезпечити комплексне вирішення питань роботи з керівниками підприємств, що підпорядковані (у сфері) Департаменту та координуються відповідними підрозділами ДЖКІ;

постійно

Керівники структурних підрозділів Департаменту

 

11

Здійснювати роботу з оптимізації організаційно-штатної структури Департаменту, положень про його структурні підрозділи і розроблення посадових інструкцій працівників Департаменту.

постійно

 (за потреби)

Керівники структурних підрозділів Департаменту

 

12

Забезпечити контроль за реалізацією графіка щорічних відпусток працівників Департаменту та скласти графіки щорічних відпусток працівників структурних підрозділів на наступний рік.

постійно,

 до 15 грудня,

Керівники структурних підрозділів, сектор персон.

 

13

Забезпечити дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу, вести облік виходу на роботу працівників та забезпечувати своєчасне подання табелів обліку виходу на роботу працівників (до ВФЗ через СП).

щомісячно

 до 25 числа

Керівники структурних підрозділів Департаменту

 

14

Вести роботу з особовими справами, трудовими книжками персоналу, оформлення та облік посвідчень працівників, наповнення електронної бази даних комп’ютерної системи «Картка», збереження персональних даних, облік і бронювання в/з та своєчасну звітність з цих питань.

постійно

Сектор персоналу

 

 

15

Своєчасно опрацьовувати статистичні та інші звіти з питань праці, кадрової роботи і державної служби у відповідності до норм чинного законодавства, вимог Нацдержслужби, МС та КМДА.

постійно

(в установлені терміни)

Від-л фін заб,бух обл. та зв

сектор персоналу

 

16

Організувати заходи з підготовки та проведення у 2016 році атестації державних службовців Департаменту (у разі її проведення).

вересень-грудень

Керівники структурних підрозділів, сектор персон

 

17

Забезпечити розгляд на апаратних нарадах стану кадрової роботи і державної служби в Департаменті у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів.

постійно

 (за потреби)

Керівники структурних підрозділів, сектор персон.

 

18

Надавати консультації працівникам Департаменту з питань держ./сл. і трудового законодавства.

постійно

сектор персоналу

 

Контрольно-ревізійна робота

1

Здійснення планових і позапланових перевірок з питань фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів Департаменту (за окремим планом)

протягом року

Шаповаленко І.В.

співробітники сектору

 

2

Опрацювання, аналіз матеріалів ревізій та підготовка висновків і пропозицій керівникам структурних підрозділів Департаменту щодо удосконалення фінансово-господарської діяльності

за  окремим планом

після КР

Шаповаленко І.В.

співробітники сектору

 

3

Підготовка матеріалів до проведення балансових  комісій Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

щоквартально

Шаповаленко І.В.

 

 

4

Вивчення нормативно-правової бази та участь в тематичних семінарах з питань контрольно-ревізфйної роботи

постійно

Співробітники  сектору

 

5

Інвентаризація розрахунків з метою визначення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості, термінів її погашення підпорядкованих підприємств.

щомісячно

Шаповаленко І.В.

 

 

6

Виявлення та мобілізація внутрішньогосподарських резервів, не продуктивних витрат підпорядкованих підприємств.

щоквартально

Шаповаленко І.В.

співробітники сектору

 

7

Моніторинг заборгованості з виплати заробітної плати підпорядкованих підприємств.

щомісячно

Шаповаленко І.В.

 

 

8

Контроль за станом розрахункової дисципліни, фінансових зобов’язань на витрачання бюджетних коштів в межах асигнувань, затверджених на бюджетний рік, відповідно до бюджетного призначення підпорядкованих підприємств.

постійно

(в установлені терміни)

Шаповаленко І.В.

співробітники сектору

 

9

Виконання заходів контрольно-ревізійної роботи, аналіз діяльності, підведення підсумків роботи, складання щоквартальної  звітності

щоквартально

Шаповаленко І.В.

співробітники сектору

 

Управління розвитку   житлово-комунального  господарства

1

Супроводження-погодження проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури для міста Києва на 2016 – 2020 роки».

відповідно до плану засідань Київради

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Кікіліч О. В.

 

2

Моніторинг завдань і заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури для міста Києва на 2016 – 2020 роки.

щомісячно

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Кікіліч О. В.

 

3

Розроблення змін і доповнень до Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, а також у кооперативних будинках

Лютий-березень

Радченко В.М.

Богдан В.І.

 

 

4

Організація проведення конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках

I квартал

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Ткаченко І.В.

 

5

Моніторинг стану реалізації енергоефективних заходів на  об’єктах-переможцях конкурсу проектів енергозбереження у житлових будинках, в яких створено ОСББ та житлово-будівельних кооперативів.

II півріччя

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Ткаченко І.В.

 

6

Узагальнення інформації про хід розв’язання у звітному періоді актуальних проблем соціально-економічного розвитку міста Києва у галузі житлово-комунального господарства для підготовки щомісячних доповідей Президенту України «Про стан справ у м. Києві».

щомісячно

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Друкар Г.М.

 

7

Реалізація механізмів здешевлення кредитів, що надаються населенню, ОСББ та ЖБК, на впровадження енергоефективних заходів.

щомісячно

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Друкар Г.М.

 

8

Виконання Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821.

щорічно

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Друкар Г.М.

 

9

Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації стратегічної ініціативи «Першокласна інфраструктура» в житлово-комунальному господарстві.

щопівроку

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Друкар Г.М.

 

10

Проведення Науково-технічної ради Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

за надходженням пропозицій

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Ткаченко І.В.

 

11

Організація роботи по перегляду Програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки».

щомісячно

Радченко В.М.

Богдан В.І.

 

 

12

Засідання робочої групи  з удосконалення та оптимізації структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва

за встановленим графіком

Радченко В.М.

Чувільська О.В.

 

13

Контроль та координація роботи обслуговуючих організацій, комунальних підприємств та проведення нарад з їх представниками для вирішення проблемних питань.

щомісячно

Радченко В.М.

Чувільська О.В.

 

14

Моніторинг стану розрахунків населення та комунальних підприємств житлового господарства районів міста Києва за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії

щомісячно

Радченко В.М.

Чувільська О.В.

 

15

Моніторинг стану розрахунків теплопостачальних компаній за спожитий природний газ

щомісячно

Радченко В.М.

Чувільська О.В.

Козерецька О.В.

 

16

Проведення інформаційно-комунікаційних заходів щодо розвитку та функціонування житлово-комунального господарства столиці

 

щомісячно

Радченко В.М.

Сироватка С.О.

 Крегул О.Ю..

 

17

Удосконалення роботи Інтернет-сайту Департаменту, забезпечення його своєчасного та всебічного інформаційного наповнення, поширення актуальної інформації на офіційноій сторінці Департаменту у соціальній мережі Facebook, налагодження ефективної  взаємодії з користувачами цієї мережі в частині функціонування та розвитку житлово-комунального господарства міста Києва

 

щомісячно

Радченко В.М.

Сироватка С.О.

Крегул О.Ю..

 

18

Удосконалення інформаційно-комунікаційної взаємодії Департаменту з громадськістю  

 

щомісячно

Радченко В.М.

Сироватка С.О.

Крегул О.Ю..

 

19

Покращення взаємодії з представниками засобів масової інформації щодо висвітлення подій, заходів, новин у сфері ЖКГ, особливостей його функціонування тощо

 

 

щомісячно

Радченко В.М.

Сироватка С.О.

Крегул О.Ю..

 

Управління житлово-комунальної політики

1

Підготовка матеріалів для розгляду на  Колегіях  Київської міської державної адміністрації з питань віднесених до сфери житлово-комунального господарства (за окремим планом) 

 

у встановлений термін 

Малихін О.В

Начальники відділів

 

2

Підготовка матеріалів та участь у колегіях, селекторних нарадах Мінрегіонбуду

постійно

Малихін О.В

Начальники відділів

 

3

Організаційне забезпечення проведення міських штабів з підготовки та координації роботи міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період та нарад з заступниками голів районних в місті Києві державних адміністрацій по вирішенню поточних питань( постійно , не рідше 1 разу на місяць)

у встановлений термін

Малихін О.В

Пінчук Л.І.

 

4

Прийняття участі у засіданнях районних штабів по підготовці житлового господарства до роботи  в осінньо-зимовий період

міжопалювальний період

Малихін О.В

Пінчук Л.І

 

5

Проведення робочих нарад з керівниками районних в місті Києві державних адміністрацій, представниками підприємств та товариств, що забезпечують життєдіяльність житлово-комунального господарства міста

 

постійно

Малихін О.В

Начальники відділів

 

6

Підготовка та супровід проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Про заходи щодо підготовки та координації роботи міського господарства в осінньо-зимовий період»

у встановлений термін

Малихін О.В

Пінчук Л.І.

 

7

Здійснення контролю за виконанням заходів по підготовці житлових будинків міста до опалювального сезону

щотижнево в міжопалювальний період

Малихін О.В

Пінчук Л.І.

 

8

Складання та надання звітів  Мінрегіонбуду, ДСНС про стан підготовки міського господарства до опалювального сезону

 

міжопалювальний період

Малихін О.В

Пінчук Л.І.

 

 

9

Складання та надання звітів  Мінрегіонбуду, ДСНС про проходження опалювального сезону

 

опалювальний період

Малихін О.В

Пінчук Л.І.

 

10

Складання та надання звітів  Мінрегіонбуду, ДСНС про стан життєзабезпечення міста в період складних погодних умов 

 

зимовий період

Малихін О.В

Пінчук Л.І.

 

11

Формування адресних переліків по ремонту житлового фонду відповідно до виділених асигнувань.

 

у встановлений термін

Малихін О.В

Пінчук Л.І.

 

12

Підготовка та супровід проектів розпоряджень «Про затвердження поадресного переліку житлових будинків щодо виконання ремонтних робіт»

 

у встановлений термін

Малихін О.В

Пінчук Л.І.

 

13

Моніторинг кількості житлових будинків в яких відсутні опалення, гаряче водопостачання, холодне водопостачання, непрацюючі ліфти, електропостачання, тощо

 

постійно

Малихін О.В

Пінчук Л.І.

 

14

Забезпечення заводу «Енергія встановленими обсягами відходів для спалювання.

постійно

Малихін О.В

ЖилкаМ.В.

 

 

15

Вирішення проблемних питань полігонів 5, 6 ПрАТ «Київспецтранс».

постійно

Малихін О.В

ЖилкаМ.В.

 

 

16

Підготовка та погодження проектів нормативно-правових і розпорядчих документів з питань експлуатації житлового фонду, тощо (за окремим планом, відповідно графіків роботи)

 

протягом всього періоду

Малихін О.В

начальники відділів 

 

17

Опрацювання інвестиційних проектів будівництва сміттєпереробних комплексів

протягом року

Малихін О.В

ЖилкаМ.В.

 

 

18

Забезпечення своєчасного та якісного надання послуг з вивезення побутових відходів, а також розрахунків за надані послуги

протягом року

Малихін О.В

ЖилкаМ.В.

Русин Є.Є.

 

 

19

Проведення роботи по удосконаленню та оптимізації структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва. (На виконання рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 270/270 «Про удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва»

 

протягом року

Малихін О.В

Чувільська О.В.

 

20

Участь у проведені  місячників з благоустрою, озеленення та санітарного очищення м. Києва  (за окремим планом)

у визначений термін

Малихін О.В

начальники відділів 

 

21

Участь у підготовці звітів про стан виконання державних, міських цільових програм соціально-економічного розвитку в частині, що стосується   (за окремим планом )

 

щомісячно,

щоквартально

Малихін О.В

начальники відділів 

 

22

Аналіз та вжиття необхідних заходів щодо покращення результатів фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та підприємств галузі

 

постійно

Малихін О.В

начальники відділів 

 

23

Моніторинг поточної ситуації в підпорядкованій сфері для запровадження щомісячних доповідей Президенту України головою Київської міської державної адміністрації та  висвітлення ходу розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку м. Києва

 

щомісячно

Малихін О.В

начальники відділів 

 

24

Підготовка проведення засідання Комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питання приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність територіальної громади в місті Києві

у разі потреби

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

.

 

25

Розгляд листів підприємств, що функціонують у підпорядкованій сфері, та надання необхідних роз’яснень

постійно

Малихін О.В

начальники відділів 

 

26

Розгляд та опрацювання звернень депутатів, громадян, інформаційних запитів тощо

протягом року

Малихін О.В

начальники відділів 

 

27

Підготовка інформації засобам масової інформації з питань віднесених до сфери управління житлово-комунальної політики

протягом року

Малихін О.В

начальники відділів 

 

28

Особистий прийом громадян з проблемних питань у підпорядкованій сфері

 

згідно графіку прийому

Малихін О.В

 

 

29

Підготовка проведення засідання Комісії виконавчого органу Київської міської ради із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

у разі потреби

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

 

30

Оновлення загальної характеристики житлового фонду (в т.ч. урахування ліфтів, комунальних зручностей житлового фонду, житлово- експлуатаційних організацій)

 

двічі  на рік

Малихін О.В

Пінчук Л.І.

 

31

Підготовка  місячних, квартальних і річних планів та звітів про роботу управління

протягом року

Малихін О.В

Начальники відділів

 

32

Координація роботи РДА та комунальних підприємств житлово-комунальної інфраструктури для забезпечення належного утримання житлового фонду  міста

 

протягом року

Малихін О.В

Начальники відділів

 

33

Прийняття участі у формуванні та корегуванні Програми економічного і соціального розвитку м. Києва

протягом року

Малихін О.В

Начальники відділів

 

34

Капітальний ремонт громадських вбиралень

протягом року

Малихін О.В

Козловська С.С.

 

35

Забезпечення сталої роботи гідротехнічних споруд

протягом року

Малихін О.В

Бойко А.Г.

 

36

Підготовка матеріалів та організаційне забезпечення проведення нарад у заступника голови Київської міської державної адміністрації

за графіком або за дорученням

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

 

37

Узагальнення інформації про створення ОСББ (ЖБК)

протягом року

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

 

38

Моніторинг реєстрів гуртожитків, ЖБК, ОСББ та відомчого житлового фонду у  місті Києві

постійно

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

 

39

Складання та надання звітів Мінрегіонбуду України щодо ОСББ та стану прийняття гуртожитків до комунальної власності  територіальної громади міста Києва

протягом року

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

40

На виконання Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» проведення нарад спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями, на яких розглядатимуться питання реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, пов’язаних з видачею ордерів мешканцям гуртожитків та подальшою приватизацією житлової площі, питання використання кімнат у гуртожитках, які здаються в оренду.

у разі потреби

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

 

41

Підготовка, супроводження та погодження у відповідних службах міста Києва проектів розпоряджень Київської міської державної адміністрації, зокрема, прийняття відомчого житлового фонду, службового житла, зовнішніх інженерних мереж, обладнання електролічильників, гуртожитків та об’єктів соціальної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста.

протягом року

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

 

42

Підготовчі заходи щодо проведення Координаційної ради

у разі потреби

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

 

43

Розгляд та опрацювання службової кореспонденції, звернень депутатів, громадян, інформаційних запитів.

протягом року

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

 

44

Організація проведення особистого прийому громадян  (за окремим планом )

 

протягом року

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

 

Управління з питань енергозбереження,  паливно-енергетичного комплексу та у сфері питної води

1

Організація та проведення засідання робочої групи з розгляду питань розміщення в межах міста Києва нових або реконструкції діючих об’єктів теплопостачання

постійно

Малежик О.М.

Кондратюк Ю.Ю.

 

2

Проведення моніторингу щодо встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва

щомісяця

Малежик О.М.

Цвібель Д.О.

 

3

Проведення моніторингу стану оснащення житлових будинків міста Києва приладами обліку теплової енергії;

 

постійно

Малежик О.М.

Цвібель Д.О.

 

4

Проведення моніторингу виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) обладнання модульних індивідуальних теплових пунктів в закладах бюджетної сфери;

у встановлений термін

Малежик О.М.

Цвібель Д.О.

 

5

Проведення моніторингу виконання робіт з встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках м. Києва

у встановлений термін

Малежик О.М.

Цвібель Д.О.

 

6

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях Київської міської державної адміністрації з питань віднесених до сфери житлово-комунального господарства;

 

у встановлений термін

Малежик О.М.

Кондратюк Ю.Ю.

Крилов М.С.

Цвібель Д.О.

 

7

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях, селекторних нарадах Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

у встановлений термін

Малежик О.М.

Кондратюк Ю.Ю.

Крилов М.С.

Цвібель Д.О.

 

8

Підготовка, супроводження та погодження у відповідних службах міста Києва проектів рішень Київради та проектів розпоряджень Київської міської державної адміністрації щодо впровадження енергоефективності.

 

у встановлений термін

Малежик О.М.

Кондратюк Ю.Ю.

Крилов М.С.

Цвібель Д.О.

 

Управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів

1

Формування та внесення коректив до  Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 р. (в частині ПКВ) та підготовка звітності та аналітичних матеріалів за місяць

постійно

Мрига С.С.

нач. відділів

 

2

Опрацювання питання щодо виділення у 2016 році коштів з Державного бюджету на об’єкти:

“Будiвництво Другої нитки головного мiського каналiзацiйного колектора в м. Києвi”

“Будiвництво системи хiмiчного очищення димових газiв на фiлiалi "Завод "Енергiя "Київенерго" по вул. Колекторнiй, 44 у Дарницькому районi м. Києва”

2016 рік

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

 

3

Підготовка матеріалів та складання звітності щодо стану виконання державних цільових програм та використання коштів субвенції з Державного бюджету у 2016 р.

постійно

Мрига С.С.

 

4

Формування проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік

до 01.09

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

 

5

Участь у розробці проектів міських програм ремонту житлового фонду

Протягом року

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

 

6

Внесення змін та коригування Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік

ІІ півріччя

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

 

7

Моніторинг виконання розпоряджень КМДА в частині, що стосується виконання програми капітальних вкладень

грудень 

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

 

8

Моніторинг розпорядчих документів КП «СУППР», КП «КБР», СКВП «Київводфонд», Державний історікр-меморіальний Лук`яновський заповідник, РС СКП «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» , КП «Водоінцентр» в частині виконання робіт з поточного та капітального ремонту.

протягом року

 Мрига С.С.

Яткевич Р.А

 

9

Підготовка та передача об’єктів капітального будівництва та капітального ремонту

постійно

 Мрига С.С.

Яткевич Р.А

 

10

Моніторинг кредиторської заборгованості підприємств - замовників проектування, будівництва та реконструкції за виконані роботи на об’єктах, включених до ПКВ

постійно

Мрига С.С.

Яткевич Р.А

Савченко О.В.

 

11

Контроль за своєчасним укладанням угод на виконання в межах Програми економічного та соціального розвитку        м. Києва на 2016 рік робіт з проектування, будівництва та реконструкції підприємствами-замовниками

протягом року

 

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

працівники відділів

 

12

Опрацювання та погодження пооб’єктних титулів об’єктів, що розпочинаються будівництвом відповідно до Програми соціально-економічного розвитку   на 2016-2017 р.р.  

протягом року

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Яковлєва О.М.

працівники відділів

 

13

Підготовка проектів розпоряджень КМДА в межах компетенції управління

протягом року

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Яковлєва О.М.

прац. відділів

 

14

Моніторинг фінансування об’єктів капітального будівництва та реконструкції, а також підготовка листів-заявок на фінансування в межах компетенції управління

протягом року

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Яковлєва О.М.

прац. відділів

 

15

Проведення нарад по об’єктам:

- «Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 БСА»;

- «Перша черга будівництва комплексу споруд артезіанського водопостачання ж/м Осокорки-Північні та водопровідної магістралі по проспекту Петра Григоренка у Дарницькому районі»;

- Аварійних каналізаційних колекторів;

- КП «Київбудреконструкція»;

- КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва»

- Полігон твердих побутових відходів №;

- КП СУППР

протягом року

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

 

16

Підготовка аналітичної інформації для доповідей та довідок керівництву ДЖКІ, КМДА з питань виконання Програми капітальних вкладень та введення в дію потужностей КМДА та Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Києва.

протягом року

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

прац. відділів

 

17

Опрацювання та підготовка інформації на доручення Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради, звернень громадян та організацій

протягом року

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

прац. відділів

 

18

Підготовка звітів та планів роботи управління, відділів

щомісячно

Мрига С.С.

 

19

Підготовка та подання бюджетного запиту на 2016 рік

протягом року

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

прац. відділів

 

20

Паспорти бюджетних програм

протягом року

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

прац. відділів

 

21

Опрацювання та підготовка інформації на доручення Кабінету Міністрів України, Київського міського голови,Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради, звернень громадян та організацій

протягом року

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

прац. відділів

 

22

Підготовка довідок про зміни до кошторису, плану асигнувань, реєстрів змін до розподілу показників кошторисів та зведених планів асигнувань

протягом року

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

прац. відділів

 

23

Проведення аналізу використання бюджетних коштів та виконання кошторисів загального та спеціального фондів (у розрізі одержувачів)

протягом року

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

прац. відділів

 

24

Підготовка інформації щодо виконання заходів з економії бюджетних коштів

протягом року

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

прац. відділів

 

25

Підготовка узагальненої зведеної інформації щодо фінансування видатків за бюджетними програмами

протягом року

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

прац. відділів

 

26

Проведення аналізу показників фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств

протягом року

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

прац. відділів

 

27

Підготовка до проведення засідання балансової комісії по розгляду результатів фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств

протягом року

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

прац. відділів

 

Управління ритуальних послуг

1

Прийом громадян щодо вирішення питання поховання на кладовищах м. Києва

щоденно

Бабій М.О.

Кутіщев М.О.

 

2

Опрацювання вхідної документації через систему АСКОД; виконання доручень Київської міської державної адміністрації, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури доведення інформації до підпорядкованих підприємств.  Розгляд звернень громадян міста Києва до КБУ «Контактний центр м. Києва» стосовно роботи ритуальної служби

щоденно

Левіна Г.П., Приходько Ю.М., Ярошенко О.П., Ольхова Л.С.

Онищенко Л. В. Савченко А.В

 

3

Координація заходів на кладовищах міста до пам'ятних дат та панахид

постійно

Бабій М.О.

Кутіщев М.О.

 

4

Координація підпорядкованих підприємств в частині утримання територій кладовищ м. Києва та прилеглої території, проведення виїздів на кладовища з питання дотримання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу»

постійно

Бабій М.О.

Кутіщев М.О. Савченко А.В.

 

5

Проведення роботи по відведенню земельних ділянок під будівництво кладовищ

постійно

Бабій М.О.

 

6

Моніторинг цін і тарифів на ритуальні послуги, та надання консультацій щодо розрахунків їх вартості

постійно

Левіна Г.П.

Приходько Ю.М.

Ярошенко О.П.

Ольхова Л.С.

 

7

Проведення моніторингу заборгованості з виплати заробітної плати підпорядкованими підприємствами

постійно

Левіна Г.П.

Ольхова Л.С.

 

8

Координація виконання рішення Київради від 07.10.2010 №58/4870 щодо реорганізації  КП РБУ

протягом року

Левіна Г.П.

Ольхова Л.С.

 

9

Проведення аналізу надання ритуальних послуг ритуальними службами та іншими структурами

постійно

Приходько Ю.М.

 

10

Підготовка пропозицій до плану взаємодії зі ЗМІ та громадськості. Подання звітів про роботу зі ЗМІ та громадськістю, про важливі події для висвітлення на веб-сторінці та фейсбуці, про показники діяльності, основні заходи та проведену роботу

щомісячно у визначені терміни

Ярошенко О.П.,

Приходько Ю.М.

 

11

Проведення нарад з керівниками підпорядкованих підприємств та надання допомоги у вирішенні питань

щотижнево

Бабій М.О.

 

12

Координація виконання плану заходів державного та загальноміського значення у 2016 році по підпорядкованим підприємствам

щомісячно

Бабій М.О.

 

13

Збір та узагальнення звітів з праці, про обсяги реалізованих послуг, інформації щодо податків та зборів по підпорядкованих підприємств

щомісячно

Ярошенко О.П.

 

14

Збір та узагальнення статистичних даних щодо надання ритуальних послуг при похованні пільгових категорій населення та учасників АТО

щомісячно

Приходько Ю.М.

 

15

Моніторинг та надання інформації щодо поховання загиблих учасників антитерористичної операції

постійно

Онищенко Л.В.

Савченко А.В.

 

16

Здійснення аналізу виконавчої дисципліни на підпорядкованих підприємствах

щоквартально

Онищенко Л.В.

 

17

Проведення заходів з підготовки весняного та осіннього двомісячника з благоустрою на підпорядкованих підприємствах

ІІ, IV квартал

Бабій М.О.

Кутіщев М.О.

 

18

Проведення аналізу та підготовка зведених показників фінансово-господарської  діяльності підвідомчих підприємств

щоквартально

Левіна Г.П.

Ольхова Л.С.

 

19

Підготовка заходів та координація проведення поминальних днів

квітень-травень

Бабій М.О.

Кутіщев М.О.

 

20

Підготовка та подання інформації до Мінрегіонбуду щодо військових поховань на території міських кладовищ

у визначені терміни

Ярошенко О.П.

 

21

Надання інформації до Міністерства житлово-комунального господарства України звіту Форма №1-Похоронна справа

до 25 січня

Приходько Ю.М.

 

22

Підготовка матеріалів та організація проведення засідань Київської міської комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

за потребою

Бабій М.О.

 

23

Підготовка пропозицій до плану основних заходів КМДА, колегій, нарад у першого та заступників голови КМДА, питань для розгляду на сесії Київради, що стосуються галузі поховання

за потребою

Левіна Г.П.

Ярошенко О.П.

Приходько Ю.М.

 

24

Надання пропозиції до Програми реформування і розвитку ЖКГ м. Києва на  відповідний рік

за потребою

Ярошенко О.П.

 

25

Опрацювання проектів нормативно-правових актів в галузі поховання та надання відповідних пропозицій

за потребою

Левіна Г.П.

 

26

Опрацювання завдань та надання пропозицій щодо створення Національного військового меморіального кладовища. Взаємодія з різними організаціями.

за потребою

Левіна Г.П.

 

27

З метою оперативного реагування та якісного вирішення питань, піднятих у зверненнях громадян, проведення виїздів на кладовища м. Києва

за потребою

Кутіщев М.О.

Онищенко Л.В.

Савченко А.В.

 

28

Підготовка проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та рішень Київської міської ради

за потребою

Левіна Г.П.

Ярошенко О.П.

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.