КМДА Київська міська державна адміністрація


План основних заходів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на червень 2015 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури
Д. Новицький
29 травня 2015року

 


п/п

Основні заходи

Терміни
виконання

Хто проводить,
відп. за підготовку

Пр.

Загальні заходи забезпечення діяльності Департаменту

Організаційне забезпечення

1

Підготовка матеріалів щодо розгляду питань розвитку та реформування житлово-комунального господарства на засіданнях профільних постійних комісій і сесіях Київради, участь у їх проведенні (за окремим планом)

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
Заступники
керівники структурних підрозділів СП

 

2

Виконання планів заходів щодо реалізації проектів та виконання завдань Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, державних і міських цільових програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства, основних робіт в частині, що стосується (за травень, за окремими планами)

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
заступники, керівники структурних підрозділів СП

 

3

Підготовка та проведення нарад під керівництвом голови, першого заступника і заступників голови КМДА щодо вирішення актуальних питань розвитку міського господарства

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
заступники, керівники СП

 

4

Підготовка та проведення апаратних нарад з питань удосконалення управлінської та фінансово-господарської діяльності Департаменту, структурних підрозділів та підпорядкованих підприємств

Щовівторка

Новицький Д.Ю.,
Мрига С.С.
Нікулеско С.Г.

 

5

Підготовка та проведення нарад (у тому числі виїзних) щодо вирішення актуальних проблем розвитку, реформування та функціонування галузі (за окремим планом )

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
заступники, керівники СП

 

6

Реалізація стратегічних ініціатив у сфері житлово-комунального господарства. Опрацювання, підготовка, надання та захист інвестиційних проектів.

До 28

Новицький Д.Ю.
Мрига С.С.,
керівники СП

 

7

Підготовка та проведення заходів з мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки, контроль опрацювання моб- документів Департаменту (за окремим планом )

Постійно

Новицький Д.Ю.,
відповідальні виконавці

 

8

Виконання заходів роботи з громадськістю, засобами масової інформації зі зверненнями громадян, інформаційними запитами, тощо (за окремим планом )

Протягом місяця

Керівники СП,
Дзюба Н.П.
Клявін Д.А.

 

9

Заходи з підготовки та відзначення Дня державної служби (24), Дня Конституції України (28 ), за окремим планом

По 29

Новицький Д.Ю.,
заступники

 

10

Організація та забезпечення роботи щодо проведення процедур державних закупівель (за окремим планом)

Протягом місяця

Мрига С.С.
Яткевич Р.А.

 

11

Робота щодо профілактики та попередження травматизму, безпеки праці, соціального захисту працівників інше (за окремим планом )

Протягом місяця

Заступники, керівники
підприємств

 

12

Вирішення поточних питань матеріально-технічного забезпечення діяльності Департаменту (за окремим планом)

Протягом місяця

Керівники СП Федючок В.З.

 

13

Здійснення заходів по реалізації державних і міських цільових програм в частині, що стосується в тому числі Регіональної та Генеральної угод (за окремими планами)

Постійно

Заступники, керівники
підприємств

 

Фінансове забезпечення та звітність

1

Посилення контролю недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості терміном понад 1 місяць

Протягом місяця

Ткаченко Т.С.
Хітоніна Л.Ю.

 

2

Нарахування та перерахунок на вкладні рахунки в банк та заробітної плати за червень 2015 року

15
30

Кушнірчук М.М.

 

3

Підготовка та здача місячної звітності до Пенсійного фонду, Фонд Соціального страхування з ТВП у Шевченківському р-ні,ДПІ у Шевченківському р-ні, ГУДКСУ у м. Києві, Мінрегіонбуд України

До 30

Кушнірчук М.М. Трипалюк І. П.
Мамчук О.О.

 

4

-          Здійснення постійного контролю по своєчасній та повній сплаті сум орендної плати та комунальних платежів, що підлягають сплаті орендарями Департаменту, а саме :
«Київська асоціація ветеранів міського господарства»;
КМПОПМСБ «Єднання»;
ПП «Мандрівник- клуб»;
Союз юристів України

Протягом місяця

Трипалюк І. П.

 

5

Формування та ведення меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей по реєстраційних та особових рахунках.

30

Ляхова М.Е.
Мамчук О.О.

 

6

Забезпечення своєчасного виконання доручень Київського голови, Київської міської державної адміністрації, міністерств та відомств.

Протягом місяця

Ткаченко Т.С.
Хітоніна Л.Ю.
Мамчук О.О.

 

7

Взяття до обліку первісної документації, здійснення реєстрації зобов’язань та їх оплати

Протягом місяця

Весь відділ

 

8

Забезпечення фінансування одержувачів, прийом та контроль фінансової звітності підвідомчих організацій за 2015 рік.

Протягом місяця;
До 30

Мамчук О.О.
Трипалюк.І.П.

 

9

Забезпечення контролю за наявності та руху майна

Протягом місяця

Качуровська Т.В.

 

10

Консультативна допомога одержувачів бюджетних коштів

Протягом місяця

Хітоніна Л.Ю.
Мамчук О.О.

 

Правове забезпечення

1

Забезпечення представництва інтересів Київради, КМДА та Департаменту у судах та органах виконавчої служби

За фактом проведення

Швець К.О.,
працівники сектору

 

2

Юридичне супроводження роботи спрямованої на виконання рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 500

Постійно

Швець К.О.,
працівники сектору

 

3

Підготовка та направлення на погодження у встановленому порядку розпоряджень, рішень, які відносяться до компетенції Департаменту.

Постійно

Швець К.О.,
працівники сектору

 

4

Юридичний аналіз наказів, договорів, угод, проектів нормативно-правових та інших актів розроблених підрозділами їх візування.

Постійно

Швець К.О.,
працівники сектору

 

5

Виконання доручень керівництва Департаменту, підготовка листів, відповідей, довідок, звернень, надання юридичних консультацій

Постійно

Швець К.О.,
працівники сектору

 

6

Ведення претензійно-позовної роботи.

Постійно

Швець К.О.,
працівники сектору

 

7

Юридичне супроводження прийому громадян.

Постійно

Швець К.О.,
працівники сектору

 

8

Підготовка звіту до Головного управління юстиції щодо прийнятих Департаментом розпорядчих актів

До 05

Швець К.О.,
працівники сектору

 

9

Юридичне супроводження роботи спрямованої на припинення комунальних підприємств, підпорядкованих ДЖКІ.

Постійно

Швець К.О.,
працівники сектору

 

Робота з персоналом

1

Здійснити заходи з опрацювання положень ДЖКІ, підрозділів (управлінь, відділів, секторів), посадових інструкцій працівників у відповідності до нової структури Департаменту.

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
Керівники СП,
сектор прав. забезп.

 

2

Забезпечити участь в реалізації Указу Президента України «Про часткову мобілізацію»

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
Керівники СП.

 

3

Координація діяльності комунальних та ін. підприємств за напрямком відповідальності підрозділів Департаменту.

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
Керівники СП.

 

4

Забезпечити роботу з кадрами по виконанню Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про очищення влади» та ін., здійснення контролю за дотриманням законодавства про державну службу в ДЖКІ.

Постійно

Керівники СП, сектор персоналу, сектор ВФК та А

 

5

Опрацювати організаційні заходи і забезпечити проведення з червня 2015 р. планової перевірки працівників Департаменту відповідно до Закону України «Про очищення влади»

Протягом місяця

сектор персоналу,
сектор прав. заб.,
сектор ВФКтаА

 

6

Забезпечити своєчасну підготовку матеріалів з питань просування по службі працівників, стажування, присвоєння держслужбовцям чергових рангів, надбавок, тощо.

Протягом місяця

Керівники СП, сектор персоналу

 

7

Забезпечити дотримання вимог законодавства про працю і державну службу, контроль за реалізацією графіка щорічних відпусток працівників ДЖКІ, облік виходу на роботу працівників та подання табелів обліку виходу їх на роботу.

Протягом місяця

Керівники СП, сектор персоналу

 

8

Забезпечити комплексне вирішення питань роботи з керівниками підприємств, що підпорядковані ДЖКІ

Протягом місяця

Керівники СП, сектор персоналу

 

9

Забезпечити вирішення інших питань роботи з персоналом Департаменту у відповідності до окремих планів роботи (підвищення кваліфікації працівників, кадровий резерв, ін.)

Постійно

Керівники СП, сектор персоналу

 

Контрольно-ревізійна робота

1

Взяття участі у проведенні перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

до кінця року

Шаповаленко І.В., Некрутенко Н.Ю.

 

2

Проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також контроль за їх проведенням

Постійно

Шаповаленко І.В.

 

3

Надання структурним підрозділам Департаменту, підпорядкованим підприємствам та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства

Постійно

Шаповаленко І.В.
Некрутенко Н.Ю.

 

4

Розгляд повідомлень щодо причетності працівників Департаменту та підпорядкованих підприємств до вчинення корупційних правопорушень

Протягом місяця

Шаповаленко І.В.
Некрутенко Н.Ю.

 

5

Своєчасне здійснення розгляду звернень громадян, установ, підприємств та організацій тощо.

Постійно

Шаповаленко І.В.
Некрутенко Н.Ю.

 

6

Планові, позапланові перевірки з питань фінансово-господарської діяльності Департаменту ( за окремим дорученням)

Протягом
місяця


ШаповаленкоІ.В.Некрутенко Н.Ю.

 

Управління розвитку житлово-комунального господарства

1

Організація роботи щодо розроблення проекту Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури для міста Києва на 2016 – 2020 роки.

Розгляд етапів

Радченко В.М.
Богдан В.І.
Мандрика В.І.

 

2

Засідання Конкурсної комісії з відбору кращих проектів енергозбереження у житлових будинках, в яких створено ОСББ та житлово-будівельних кооперативів.

Протягом місяця

Радченко В.М.
Богдан В.І.
Ткаченко І.В.
Друкар Р.М.

 

3

Засідання робочої групи з удосконалення та оптимізації структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва

За встановленим графіком

Чувільська О.В

 

4

Контроль та координація роботи обслуговуючих організацій, комунальних підприємств та проведення нарад з їх представниками для вирішення проблемних питань.

Протягом
місяця

Радченко В.М.
Чувільська О.В.

 

5

Аналіз інформації стосовно заборгованості населення за житлово-комунальні послуги по місту Києву

Надання оперативної інформації керівництву

Чувільська О.В.
Кеба С.В.

 

6

Моніторинг стану розрахунків населення та комунальних підприємств житлового господарства районів міста Києва за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії

Надання оперативної інформації

Чувільська О.В.
Кеба С.В.

 

7

Забезпечення організації проведення Круглого столу з міжнародними донорськими організаціями

Впродовж місяця

Сироватка С.О.
Крегул О.Ю.

 

8

Супровід нарад, засідань, тощо відповідно до наданих структурними підрозділами планів-графіків з актуальних питань у сфері житлово-комунального господарства

Впродовж місяця

Сироватка С.О.
Крегул О.Ю.

 

Управління житлово-комунальної політики

1

Організаційна робота щодо реалізації висновків і пропозицій колегій Мінрегіонбуду, КМДА з питань підготовки роботи міських служб у зимовий період (за окремим планом )

Протягом
місяця

Малихін О.В.
начальники
відділів

 

2

Підготовка проведення засідання Комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питання приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність територіальної громади в місті Києві

У разі потреби

Малихін О.В.
Удод Т.Д.

 

3

Підготовка матеріалів та організаційне забезпечення проведення нарад у заступника голови КМДА

За дорученням

Малихін О.В.
начальники
відділів

 

4

Засідання робочої групи по розробленню організаційно-правових заходів з удосконалення та оптимізації структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва

За встановленим графіком

Малихін О.В.
Чувільська О.В

 

5

Моніторинг кількості житлових будинків в яких відсутні гаряче та холодне водопостачання, електропостачання та непрацюючі ліфти

Постійно

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.

 

6

Узагальнення інформації про створення ОСББ (ЖБК)

До 12

Малихін О.В.
Удод Т.Д.

 

7

Контроль та координація роботи обслуговуючих організацій, комунальних підприємств та проведення нарад з їх представниками для вирішення проблемних питань

Протягом
місяця

Малихін О.В. Пінчук Л.І.
Жилка М.В.

 

8

На виконання рішення Київської міської ради «Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради віл 24 травня 2012 року №596/7933 «Про приватизацію жилих приміщень у гуртожитках міста Києва» забезпечення реалізація житлових прав мешканців гуртожитків

У разі потреби

Малихін О.В.
Удод Т.Д.

 

9

На виконання Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» проведення нарад спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями, на яких розглядатимуться питання реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, пов’язаних з видачею ордерів мешканцям гуртожитків та подальшою приватизацією житлової площі, питання використання кімнат у гуртожитках, які здаються в оренду.

У разі потреби

Малихін О.В.
Удод Т.Д.

 

10

Організаційні заходи з вирішення питання надання дотацій КП «Київкомунсервіс» для розрахунків з перевізниками відходів.

Протягом
місяця

Малихін О.В.
Жилка М.В.

 

11

Заходи щодо вирішення проблемних питань полігонів 5,6 ПАТ "Київспецтранс" (за окремим планом в частині, що стосується )

Постійно

Малихін О.В. Жилка М.В.
Грущінський А.М.

 

12

Підготовка аналітичних матеріалів та участь у Парламентських слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики «Про реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків»: проблеми та шляхи їх вирішення.

У разі потреби

Малихін О.В.
Удод Т.Д.

 

13

Підготовка та погодження проектів розпоряджень, рішень КМР з питань експлуатації житлового фонду, інженерних мереж, поводження з побутовими відходами, інженерного захисту території

Протягом місяця

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.
Жилка М.В.

 

14

Підготовка, супроводження та погодження у відповідних службах міста Києва проектів рішень Київради та проектів розпоряджень Київської міської державної адміністрації, зокрема, про утворення комісії для проведення конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках і про приватизацію гуртожитків, прийняття відомчого житлового фонду, службового житла, зовнішніх інженерних мереж, обладнання електролічильників, гуртожитків та об’єктів соціальної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста.

Протягом місяця

Малихін О.В.
Удод Т.Д.

 

15

Організація та проведення наради з питання передачі будинків №№ 2, 3, 4, 6, 8, 17, 18 на вул. Генерала Матикіна та зовнішніх інженерних мереж ДП «Санаторій «Конча-Заспа» до комунальної власності територіальної громади міста Києва та зовнішніх інженерних мереж

Протягом місяця

Малихін О.В.
Удод Т.Д.

 

16

Організаційне забезпечення та проведення робочої групи з питань експлуатації житлових будинків по вул. Баренбойма, що належить ПАТ «Мостобуд»

Щомісячно

Малихін О.В.
Удод Т.Д.

 

17

Проведення роботи по удосконаленню та оптимізації структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва. (На виконання рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 270/270 «Про удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва»

Постійно

Малихін О.В.
Чувільська О.В

 

18

Розгляд та опрацювання службової кореспонденції, звернень депутатів, громадян, інформаційних запитів.

Протягом місяця

Малихін О.В.
начальники
відділів

 

19

Розгляд звернень громадян до бюджетної установи КБУ «Контактний центр м. Києва»

Постійно

Пінчук Л.І.
Удод Т.Д..
Жилка М.В.

 

20

Збір, опрацювання та аналіз матеріалів в частині, що стосується ремонту житлового фонду, відповідно до програм діючих у сфері житлово-комунального господарства.

Протягом місяця

Малихін О.В.
начальники
відділів

 

21

Організація проведення особистого прийому громадян
(за окремим планом )

Протягом місяця

Малихін О.В.
начальники
відділів

 

Управління з питань енергозбереження, паливно-енергетичного комплексу та у сфері питної води

1

Організація та проведення засідання Робочої групи по перегляду та оптимізації «Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва» (по мірі необхідності)

Протягом місяця

Малежик О.М.

 

2

Виконання завдань, пов’язаних з ліцензуванням господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечення роботи Ліцензійної комісії та інших функцій, визначених розпорядженням КМДА
від 07.12.2012 № 2192

Протягом місяця

Малежик О.М.
завідувач сектору

 

3

Організація та проведення засідання робочої групи з розгляду питань розміщення в межах міста Києва нових або реконструкції діючих об’єктів теплопостачання
(по мірі необхідності)

Протягом місяця

Малежик О.М.

 

4

Координація і моніторинг роботи підприємств щодо підготовки об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, підготовка матеріалів з цих питань, опрацювання пов’язаних листів, звернень тощо

Протягом місяця

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

5

Проведення моніторингу стану оснащення житлових будинків міста Києва приладами обліку теплової енергії.

Щомісячно

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

6

Підготовка роз’яснень щодо застосування норм актів законодавства з питань експлуатації систем тепло-, водо, газо-, електропостачання та водовідведення

Протягом місяця

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

7

Опрацювання питань, що стосуються зарахування мереж і споруд тепло-, водопостачання та водовідведення до комунальної власності м. Києва та їх передачі у володіння та користування експлуатуючим організаціям

Протягом місяця

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

8

Участь у підготовці, погодженні та моніторинг виконання Графіку проведення випробувань теплових мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2015 році;

Протягом місяця

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

9

Ведення моніторингу пошкоджень і аварійних ситуації, що виникають на мережах тепло-, водопостачання та водовідведення, аналіз поточної ситуації у паливно-енергетичному та водопровідно-каналізаційному господарствах, підготовка відповідних інформаційних матеріалів

Протягом місяця

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

10

Ведення моніторингу функціонування бюветних комплексів, участь в організації виконання заходів щодо забезпечення їх роботи

Протягом місяця

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

11

Розроблення та супроводження погодження проектів розпорядчих документів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо ліцензування та інших питань компетенції Управління

Протягом місяця

Малежик О.М.
Завідувач сектору

 

12

Підготовка матеріалів до нарад під головуванням керівництва КМДА, ДЖКІ, зустрічей, засідань з питань, що відносяться до компетенції Управління

Протягом місяця

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

13

Формування планів та звітів роботи Управління,
звітності про стан виконання міських цільових програм, завдань та заходів, визначених стратегічною ініціативою «Першокласна інфраструктура», досягнення критеріїв оцінки стану впровадження реформ у підпорядкованих сферах тощо (в терміни, визначені відповідними дорученнями)

Протягом місяця

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

14

Проведення моніторингу та контролю за впровадженням енергосервісних договорів та компенсацією інвесторам витрат на заходи з термосанації приміщень бюджетної сфери

Постійно

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

15

Проведення моніторингу та контролю за виконанням «Дорожньої карти» впровадження у місті Києві енергозберігаючих заходів протягом 2015-2016 років

Постійно

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

16

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях Київської міської державної адміністрації з питань віднесених до сфери житлово-комунального господарства
(у встановлений термін)

Постійно

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

17

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях, селекторних нарадах Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (у встановлений термін)

Постійно

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

18

Опрацювання матеріалів щодо розрахунків загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2015 рік для підприємств та організацій міста (по мірі надходження)

Постійно

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

19

Підготовка, супроводження та погодження у відповідних службах міста Києва проектів рішень Київради та проектів розпоряджень Київської міської державної адміністрації щодо впровадження енергоефективності
(у встановлений термін)

Постійно

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

20

Виконання доручень керівництва ДЖКІ, підготовка пропозицій до відповідей на депутатські запити, звернення громадян, інформаційні запити, листи підприємств, установ тощо з питань, що відносяться до компетенції Управління

Протягом місяця

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

21

Забезпечення оприлюднення діяльності управління на веб - сторінці Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

Постійно

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

Управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів

1

Опрацювання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва (в частині ПКВ) підготовка відповідної звітності та аналітичних матеріалів.

До 15

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.

 

2

Підготовка та передача об’єктів капітального будівництва та капітального ремонту

Постійно

Яткевич Р.А.
Кондратський О.М

 

3

Вирішення робочих питань з БМР по об’єкту «Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 БСА»

Протягом місяця

Яткевич Р.А.

 

4

Вирішення робочих питань з БМР по об’єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області»

Протягом місяця

Яткевич Р.А.

 

5

Підготовка аналітичної інформації для доповідей та довідок керівництву ДЖКІ, КМДА з питань виконання Програми капітальних вкладень.

Протягом місяця

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Сомик О.В.
Галушко С.М.

 

6

Моніторинг кредиторської заборгованості підприємств - замовників проектування, будівництва та реконструкції за виконані роботи на об’єктах, включених до ПКВ

Постійно

Сінюкова М.А.

 

7

Опрацювання та підготовка інформації на доручення Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради, звернень громадян та організацій

Протягом
місяця

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Сомик О.В.
Галушко С.М. Яковлєва О.М.
Заболотна Г.Г.
Рябець Л.В.

 

8

Підготовка проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах компетенції управління

Протягом місяця

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Сомик О.В.
Галушко С.М.
Яковлєва О.М.
Заболотна Г.Г.

 

9

Моніторинг фінансування об’єктів капітального будівництва та реконструкції, а також підготовка листів-заявок на фінансування в межах компетенції управління

Протягом місяця

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.

 

10

Проведення поточних нарад по об’єктам із замовниками та підрядниками:
«Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 БСА»;
«Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 у с.Підгірці»
Зсувні процеси та виконання протизсувних заходів на схилах міста.

Протягом місяця

Яткевич Р.А.

 

11

Підготовка аналітичної інформації для доповідей та довідок керівництву ДЖКІ, КМДА з питань виконання Програми капітальних вкладень та введення в дію потужностей КМДА та комплексної Програми реформування та розвитку комунального господарства м. Києва.

Постійно

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Сомик О.В.
Галушко С.М.

 

12

Моніторинг виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2015 № 126.

Постійно

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Сомик О.В.
Галушко С.М.

 

13

Моніторинг виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.04.2015 № 346

Постійно

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Сомик О.В.
Галушко С.М.

 

14

Підготовка звіту щодо виконання Програми СЕР в частині капітальних вкладень

До 15

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.

 

15

Моніторинг стану виплати заробітної плати підпорядкованими комунальними підприємствами (госпрозрахунок та бюджет)

До 10

Яковлєва О.М.
Заболотна Г.Г.

 

16

Підготовка довідок про зміни до кошторису, плану асигнувань, реєстрів змін до розподілу показників кошторисів та зведених планів асигнувань

У разі внесення змін

Яковлєва О.М.
Заболотна Г.Г.
Рябець Л.В.

 

17

Проведення аналізу використання бюджетних коштів та виконання кошторисів загального та спеціального фондів (у розрізі одержувачів)

До 5

Яковлєва О.М.
Заболотна Г.Г.
Рябець Л.В.

 

18

Складання замовлення на фінансування бюджетних коштів

Щоп’ятниці

Яковлєва О.М.
Заболотна Г.Г.
Рябець Л.В.

 

19

Підготовка інформації щодо виконання заходів з економії бюджетних коштів

До 15

Яковлєва О.М.
Рябець Л.В.

 

20

Підготовка узагальненої зведеної інформації щодо фінансування видатків за бюджетними програмами

До 5

Яковлєва О.М.
Заболотна Г.Г.
Рябець Л.В.

 

21

Складання додаткового бюджетного запиту

При необхідності

Яковлєва О.М.
Заболотна Г.Г.
Рябець Л.В.

 

Управління ритуальних послуг

1

Координація робіт щодо відведення земельної ділянки для розширення меж Лісового кладовища

Постійно

Бабій М.О.

 

2

Проведення роботи по забезпеченню виходу розпорядження щодо ліквідаційної комісії КП РБУ

Протягом місяця

Ярошенко О.П.

 

3

Опрацювання Положення про Управління ритуальних послуг, відділи та посадових інструкцій працівників управління у відповідності до нової структури Департаменту департамент житлово-комунальної інфраструктури.

Протягом місяця

Приходько Ю.М.

 

4

Координація роботи щодо підготовки уточнюючих фінансових планів КП ритуальної галузі на 2015 рік і проектів на 2016 рік

Протягом місяця

Левіна Г.П.
Ольхова Л.С.

 

5

Прийом громадян, що звертаються з питання оформлення поховання на кладовищах м. Києва

Постійно
чергування у вихідні дні

Бабій М.О.
Кутіщев М.О.

 

6

Координація роботи з підготовки передавального акту та ліквідаційного балансу КП РБУ

Протягом місяця

Ольхова Л.С.

 

7

Підготовка та подання звітності в Департамент комунальної власності в м. Києві щодо виконання організаційних заходів з реорганізації КП РБУ

Щомісячно

Ольхова Л.С.

 

8

Контроль за виконанням графіка погашення заборгованості з заробітної плати КП КК АТП №2737

Щомісячно

Ольхова Л.С.

 

9

Проведення роботи з забезпечення виходу рішення КМР щодо розміру статутного фонду КП КК АТП №2737

Протягом місяця

Ольхова Л.С.

 

10

Підготовка та подання інформації про стан реалізації пункту 3 розпорядження Президента України від 21.06.2011 № 204.

Протягом місяця

Левіна Г.П.
Ярошенко О.П.

 

11

Підготовка інформації для розміщення на сторінці фейсбук та веб-сторінці Департаменту

Протягом місяця

Левіна Г.П.
Приходько Ю.М.

 

12

Проведення роботи з актами виконаних робіт по підпорядкованим підприємствам

Постійно

Приходько Ю.М.

 

13

Підготовка реєстрів виконаних робіт за надані послуги по учасникам бойових дій та інвалідів війни та осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною

До 10

Приходько Ю.М.

 

14

Проведення аналізу щодо обсягів ритуальних послуг та реалізації предметів ритуальної належності

Постійно

Приходько Ю.М.

 

15

Підготовка та подання пропозицій щодо перевірки міських кладовищ; виїзди на кладовищах з метою перевірки звернень громадян

Протягом місяця

Кутіщев М.О.
Савченко А.В.
Рябець Л.В.

 

16

Опрацювання інформації щодо оформлення поховань суб'єктами господарювання різної форми власності поховання та підпорядковання на кладовищах м. Києва

Щоденно

Приходько Ю.М. Онищенко Л.В.

 

17

Проведення роботи щодо забезпечення виходу розпорядження щодо будівництва Алеї Почесних поховань на території ДІМ Лук'янівський заповідник

Протягом місяця

Рябець Л.В.

 

18

Опрацювання плану чергування відповідальних осіб по Управлінню у вихідні та святкові дні та доведення його до підпорядкованих підприємств

Щомісяця до 25

Савченко А.В.

 

19

Надання Українському інституту національної пам'яті відомостей про загиблих учасників АТО, що поховані на кладовищах м. Києва. Подання оперативної інформації щодо поховання учасників АТО.

До 07

Рябець Л.В.

 

20

Опрацювання подальших доручень щодо створення Національного військового меморіального кладовища. Взаємодія з різними організаціями

За
потребою

Левіна Г.П.

 

21

Координація та контроль щодо внесення змін до Статутів підпорядкованих підприємств

Протягом місяця

Левіна Г.П.
Ольхова Л.С.

 

22

Виконання доручень КМДА, Департаменту, доведення інформації до підпорядкованих підприємств. Підготовка проектів розпоряджень КМДА та рішень Київради

Постійно

Бабій М.О.
Кутіщев М.О.
Левіна Г.П.

 

23

Контроль за санітарним станом територій кладовищ м. Києва та прилеглої території

Постійно

Бабій М.О.
Савченко А.В.

 

24

Перевірка кладовищ з питання дотримання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу»( Згідно плану)

Постійно

Бабій М.О.
Кутіщев М.О.

 

25

Здійснення своєчасного реагування на звернення громадян міста Києва до КБУ «Контактний центр м. Києва» стосовно роботи ритуальної служби

Постійно

ОнищенкоЛ.В.
Савченко А.В

 

26

Контроль за додержанням дисципліни цін та тарифів на ритуальні послуги, збір заявок на фінансування

Постійно

Левіна Г.П.

 

27

Проведення моніторингу заборгованості з виплати заробітної плати підпорядкованими підприємствами

Постійно

Левіна Г.П.
Ольхова Л.С.

 

28

Збір та узагальнення статистичних даних щодо надання ритуальних послуг при похованні пільгових категорій населення

До 28

Приходько Ю.М.

 

29

Збір та узагальнення звітів з праці, обсягів реалізованих послуг підпорядкованих підприємств

До 7

Ярошенко О.П.

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.