КМДА Київська міська державна адміністрація


План основних заходів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на лютий 2015 року

 


п/п

Основні заходи

Терміни
виконання

Хто проводить,
відп. за підготовку

Пр.

1

2

3

4

5

Загальні заходи забезпечення діяльності Департаменту

Організаційне забезпечення

1

Підготовка матеріалів щодо розгляду питань розвитку та реформування житлово-комунального господарства на засіданнях профільних постійних комісій і сесіях Київради, участь у їх проведенні (за окремим планом)

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
заступники,

 

2

Виконання планів заходів щодо реалізації проектів та виконання завдань Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, державних і міських цільових програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства, основних робіт в частині, що стосується (за лютий, за окремими планами)

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
заступники, керівники структурних підрозділів (СП)

 

3

Корегування організаційно-правових документів, планів та інших заходів діяльності Департаменту щодо виконання завдань у 2015 році ( за окремим планом)

У встановлений термін

Новицький Д.Ю.,
заступники, керівники СП

 

4

Підготовка та проведення нарад під керівництвом голови, першого заступника і заступників голови КМДА щодо вирішення актуальних питань розвитку міського господарства

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
заступники, керівники СП

 

5

Підготовка та проведення апаратних нарад з питань удосконалення управлінської та фінансово-господарської діяльності Департаменту, структурних підрозділів та підпорядкованих підприємств

Щовівторка

Новицький Д.Ю.,
Мрига С.С.
Нікулеско С.Г.

 

6

Підготовка та проведення нарад (у тому числі виїзних) щодо вирішення актуальних проблем розвитку, реформування та функціонування галузі (за окремим планом )

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
заступники, керівники СП

 

7

Реалізація стратегічних ініціатив у сфері житлово-комунального господарства. Опрацювання, підготовка, надання та захист інвестиційних проектів.

До 28

Новицький Д.Ю.
Мрига С.С.,
керівники СП

 

8

Контроль підготовки та надання звітних матеріалів у частині, що стосується Департаменту та корегування планів роботи на 2015рік (відповідно переліку за окремим графіком )

У встановлений термін

Заступники начальника, керівники СП

 

9

Заходи з підготовки до відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
заступники

 

10

Реалізація Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» та розпорядження КМ України від 26 січня 2015 р. № 47-р «Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації».

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
Керівники СП.

 

11

Підготовка та проведення заходів з мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки, контроль опрацювання моб- документів Департаменту (за окремим планом )

Постійно

Новицький Д.Ю.,
відповідальні виконавці

 

12

Засідання експертної комісії щодо знищення та здачі документів структурних підрозділів Департаменту в архів

18

Нікулеско С.Г.
керівники СП

 

13

Виконання заходів роботи з громадськістю, засобами масової інформації зі зверненнями громадян, інформаційними запитами, тощо (за окремим планом )

Протягом місяця

Керівники СП,
Дзюба Н.П.
Соколан Н.П.

 

14

Організація та забезпечення роботи щодо проведення процедур державних закупівель (за окремим планом)

Протягом місяця

Мрига С.С.
Яткевич Р.А.

 

15

Робота щодо профілактики та попередження травматизму, безпеки праці, соціального захисту працівників інше (за окремим планом ).

Протягом місяця

Заступники, керівники
підприємств

 

15

Формування договірних відносин структурних підрозділів і підписання/виконання угод на 2015 рік

Протягом місяця

Керівники СП
Федючок В.З.

 

16

Вирішення поточних питань матеріально-технічного забезпечення діяльності Департаменту (за окремим планом)

Протягом місяця

Керівники СП Федючок В.З.

 

17

Здійснення заходів по реалізації державних і міських цільових програм в частині, що стосується в тому числі Регіональної та Генеральної угод (за окремими планами)

Постійно

Заступники, керівники
підприємств

 

Фінансове забезпечення та звітність, контрольно-ревізійна робота

1

Підведення підсумків і реалізація пропозицій щорічної інвентаризації майна та МТЦ ( МТЗ, меблів, оргтехніки, тощо)

Протягом місяця

Ткаченко Т.С.
прац. Відділу

 

2

Посилення контролю по недопущенню виникнення дебіторської заборгованості терміном понад 1 місяць.

Протягом місяця

Ткаченко Т.С.
Хітоніна Л.Ю.

 

3

Нарахування та перерахунок авансу та заробітної плати за лютий 2015 року. Підготовка та надання звіту

До 15, 27

Хітоніна Л.Ю.
Кушнірчук М.М.

 

4

Підготовка та здача фінансової звітності до Пенсійного фонду, ДПІ у Шевченківському районі, ГУДКС у м. Києві, пояснень, консультацій (за окремим планом)

До 25

Ткаченко Т.С.,
прац. відділу

 

5

Підготовка та оплата поточних платежів Департаменту

Постійно

Хітоніна Л.Ю.
Кушнірчук М.М.

 

6

Прийом місячної звітності від підприємств-одержувачів бюджетних коштів

До 13,27

Хітоніна Л.Ю.
Проценко А.В.

 

7

Формування, ведення та супровід фінансово-бухгалтерських операцій. Прийом (надання) звітності щодо фінансово-господарської діяльності (за окремим планом)

Протягом місяця

Хітоніна Л.Ю.
Весь відділ

 

8

Контроль виконання рішень і доручень в частині, що стосується фінансово-господарської діяльності

Протягом місяця

Ткаченко Т.С.,
Хітоніна Л.Ю.

 

9

Формування замовлення на фінансування по КФК 010117 відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань виконаних робіт, наданих послуг інше

12,19,26

Кушнірчук М.М.
Могилевич М.Е.
Проценко А.В.

 

10

Планові контрольні перевірки стану розрахункової дисципліни, фінансових зобов’язань на витрачання бюджетних коштів підпорядкованих підприємств (за окремим планом)

За окремим планом

Шаповаленко І.В.
Риженко І.В.

 

11

Планові та позапланові перевірки з питань фінансово-господарської діяльності Департаменту ( за окремим дорученням). Підготовка декларування доходів за 2014 рік

Протягом
місяця

Шаповаленко І.В.
Риженко І.В.

 

12

Проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснення контролю за їх проведенням. Надання консультацій, тощо.

Постійно (в установлені терміни)

Шаповаленко І.В.
праців. сектору

 

Правове забезпечення

1

Забезпечення представництва інтересів Київради, КМДА та Департаменту у судах та органах виконавчої служби з питань, що належать до компетенції Департаменту

За фактом проведення

Швець К.О.,
працівники сектору

 

2

Експертиза та направлення на погодження розпоряджень, рішень, які відносяться до компетенції Департаменту.

Постійно

Швець К.О.,
працівники сектору

 

3

Юридичне супроводження процесу реєстрації нормативно-правових актів у Головному управлінні юстиції у м. Києві. Аналіз наказів, договорів, розпоряджень, рішень їх візування

Протягом місяця

Швець К.О.,
працівники сектору

 

4

Ведення претензійно-позовної роботи ( за окремим планом).
Надання звіту щодо претензійно-позовної роботи

Постійно
10

Швець К.О.,
працівники сектору

 

5

Надання звіту до Головного управління юстиції щодо прийнятих Департаментом розпорядчих актів і щорічного звіту про перегляд нормативно-правових актів

До 10

Швець К.О.,
працівники сектору

 

Робота з персоналом

1

Робота по виконанню Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про очищення влади» та ін., здійснення контролю за дотриманням законодавства про державну службу в ДЖКІ.

Постійно

Керівники СП, сектор персоналу, сектор конт.-ревізін. роботи

 

2

Заходи з проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Департаменту покладених на них завдань та обов’язків за 2014 рік.

Протягом місяця

Керівники СП, сектор персоналу

 

3

Проведення перевірки відомостей згідно Закону України «Про очищення влади» щодо новопризначених осіб.

Протягом місяця

Сектор персоналу

 

4

Підготовка матеріалів з питань просування по службі працівників, стажування, присвоєння держслужбовцям чергових рангів, надбавок, тощо.

Протягом місяця

Керівники СП, сектор персоналу

 

5

Консультації працівникам департаменту з питань трудового законодавства та державної служби.

Постійно

Сектор
персоналу

 

6

Надання даних про заміщення вакантних посад, про стан кадрової роботи Департаменту за січень

До 13

Пономаренко С.С.

 

7

Супровід матеріалів для нагородження / відзначення кращих працівників з нагоди Дня працівників ЖКГ та ПОН

Протягом місяця

Пономаренко С.С.
Керівники СП

 

Розвиток та реформування житлово-комунальної інфраструктури

1

Розробка нової Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури для міста Києва на 2016 – 2020 роки.

Розроблення Технічного завдання

Радченко В.М.
Богдан В.І.
Сироватка С.О.

 

2

Моніторинг реалізації завдань та заходів «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва 2010-2014 роки. Підсумки 2014 року.

Надання звіту Мінрегіону України

Радченко В.М.
Богдан В.І.
Сироватка С.О.

 

3

Моніторинг виконання завдань та заходів з реалізації Стратегічної ініціативи «Першокласна інфраструктура» в частині житлово-комунального господарства «Ощадлива енергетика» у 2015 році.

До 28

Радченко В.М.
Богдан В.І.
Крегул.О.Ю.

 

4

Оновлення складу робочих груп з реалізації стратегічних ініціатив.

Протягом місяця

Радченко В.М.
Богдан В.І.

 

5

Моніторинг стану виконання завдань визначених Державною Програмою активізація розвитку економіки на 2013-2014 роки.

До 15

Богдан В.І.
Ткаченко І.В.

 

6

Підготовка інформації про хід реалізації реформ у місті Києві: значення критеріїв оцінки стану впровадження реформ у підпорядкованій сфері Департаменту економіки та інвестицій


До 28

Радченко В.М.
Богдан В.І.
Крегул О.Ю,

 

7

Засідання Комісії КМДА з питання приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність територіальної громади в місті Києві

Протягом місяця

Радченко В.М.
Удод Т.Д.
Терещук С.С.

 

8

Наради щодо прийняття-передачі відомчого житлового фонду, зовнішніх інженерних мереж, гуртожитків та об’єктів соціальної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва, передача житлових будинків на баланс ОСББ

Постійно

Радченко В.М.
Удод Т.Д.
працівники
відділу

 

9

Забезпечення реалізація житлових прав мешканців гуртожитків. На виконання рішення Київради «Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради віл 24 травня 2012 року №596/7933 «Про приватизацію жилих приміщень у гуртожитках міста Києва»

Протягом місяця

Радченко В.М.
Удод Т.Д.
Терещук С.С.
Стешенко Ю.І.

 

10

Проведення, спільно з РДА, нарад щодо реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, пов’язаних з видачею їм ордерів та подальшою приватизацією житлової площі, питання використання кімнат у гуртожитках, які здаються в оренду.

У разі потреби

Радченко В.М.
Удод Т.Д.
Терещук С.С.
Стешенко Ю.І.

 

11

Проведення засідання Координаційної ради з питання сприяння створенню та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті Києві

Друга декада лютого

Радченко В.М.
Удод Т.Д.
Мандрика В.І.

 

12

Проведення робочих нарад з керівниками РДА, керівним складом ОСББ (ЖБК), що забезпечують життєдіяльність житлово-комунального господарства міста Києві

Протягом місяця

Радченко В.М.
Удод Т.Д.
Будай І.М.
Мандрика В.І.

 

13

Узагальнення інформації про створення ОСББ(ЖБК)

До 12

Мандрика В.І.

 

14

Підготовка, супроводження та погодження проектів рішень Київради та проектів розпоряджень КМДА з окремих питань реформування та розвитку ЖКІ

Протягом місяця

Радченко В. М.
Богдан В.І.
Удод Т.Д

 

Контроль експлуатації житлово-комунальної інфраструктури

1

Організаційна робота щодо реалізації висновків і пропозицій колегій Мінрегіонбуду, КМДА з питань підготовки роботи міських служб у зимовий період (за окремим планом )

Протягом
місяця

Малихін О.В.
начальники
відділів

 

2

Підготовка матеріалів та участь у засіданнях міського антикризового енергетичного, міського оперативного штабів по підготовці до роботи господарства в зимовий період

Щотижнево (або за графіком)

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

 

3

Підготовка матеріалів та організаційне забезпечення проведення нарад у заступника голови КМДА

За дорученням

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.

 

4

Моніторинг кількості житлових будинків в яких відсутні гаряче та холодне водопостачання, електропостачання та непрацюючі ліфти.

Постійно

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.

 

5

Засідання робочої групи по розробленню організаційно-правових заходів з удосконалення та оптимізації структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва

за встановленим графіком

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.
Чувільська О.В

 

6

Контроль та координація роботи обслуговуючих організацій, комунальних підприємств та проведення нарад з їх представниками для вирішення проблемних питань.

Протягом
місяця

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.

 

7

Контроль за станом проходження опалювального сезону та звіт до Мінрегіонбуду

Щоденно

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.

 

8

Контроль та координація роботи обслуговуючих організацій, комунальних підприємств та проведення нарад з їх представниками для вирішення проблемних питань

Протягом
місяця

Малихін О.В. Пінчук Л.І.
Жилка М.В.

 

9

Організаційні заходи з вирішення питання відшкодування підприємствам перевізникам відходів витрат внаслідок збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів

Протягом
місяця

Малихін О.В.
Жилка М.В.

 

10

Заходи щодо вирішення проблемних питань полігонів 5,6 ПАТ "Київспецтранс" (за окремим планом в частині, що стосується )

Постійно

Малихін О.В. ЖилкаМ.В.

 

11

Надання інформації стосовно заборгованості населення за житлово-комунальні послуги по місту Києву

До 23

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.

 

12

Моніторинг стану розрахунків населення та комунальних підприємств житлового господарства районів міста Києва за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії

Постійно

Малихін О.В.
Чувільська О.В.

 

13

Підготовка та погодження проектів розпоряджень, рішень КМР з питань експлуатації житлового фонду, інженерних мереж, поводження з побутовими відходами, інженерного захисту території

Протягом місяця

Малихін О.В.
Пінчук Л.І. Чувільська О.В
Жилка М.В.

 

14

Розгляд та опрацювання звернень депутатів, громадян, інформаційних запитів. Організація проведення особистого прийому громадян тощо (за окремим планом )

Протягом місяця

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.
Чувільська О.В
Жилка М.В.

 

15

Заходи щодо удосконалення фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та підприємств галузі (за окремим планом)

Постійно

Малихін О.В.
начальники
відділів

 

16

Проведення особистого прийому громадян

Протягом місяця

Малихін О.В.

 

17

Розгляд звернень громадян до бюджетної установи КБУ «контактний центр м. Києва»

Постійно

Чувільська О.В.
Жилка М.В.

 

18

Збір, опрацювання та аналіз матеріалів в частині, що стосується ремонту житлового фонду, відповідно до програм діючих у сфері житлово-комунального господарства.

Протягом місяця

Малихін О.В.
начальники
відділів

 

Заходи щодо забезпечення та розвитку енергоефективності

1

Організація та проведення засідання Робочої групи по перегляду та оптимізації «Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва»

по мірі необхідності

Малежик О.М.

 

2

Організація та проведення засідання робочої групи з розгляду питань розміщення в межах міста Києва нових або реконструкції діючих об’єктів теплопостачання

По мірі необхідності

Малежик О.М.

 

3

Проведення моніторингу стану оснащення житлових будинків міста Києва приладами обліку теплової енергії.

Щомісячно

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

4

Проведення моніторингу та контролю за впровадженням енергосервісних договорів та компенсацією інвесторам витрат на заходи з термосанації приміщень бюджетної сфери

Постійно

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

5

Проведення моніторингу та контролю за виконанням «Дорожньої карти» впровадження у місті Києві енергозберігаючих заходів протягом 2015-2016 років

Постійно

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

6

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях Київської міської державної адміністрації з питань віднесених до сфери житлово-комунального господарства

У встановлений термін

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

7

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях, селекторних нарадах Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

У встановлений термін

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

8

Опрацювання матеріалів щодо розрахунків загальновироб-ничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2015 рік для підприємств та організацій міста

по мірі надходження

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

9

Підготовка, супроводження та погодження у відповідних службах міста Києва проектів рішень Київради та проектів розпоряджень Київської міської державної адміністрації щодо впровадження енергоефективності

у встановлений термін

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

10

Забезпечення оприлюднення діяльності управління на веб - сторінці Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

Постійно

Малежик О.М.
Нач.відділів

 

Розвиток та експлуатація об’єктів природних монополій

1

Моніторинг ситуації у паливно-енергетичному комплексі та надання матеріалів для підготовки доповіді голові КМДА

Протягом місяця

Крилов М.С. Татіщева В.А.,

 

2

 Моніторинг проходження опалювального сезону, контроль за забезпеченням споживачів тепловою енергією, станом об’єктів тепло-, електро-, газопостачання, тощо

Щоденно, у встановленому порядку

Крилов М.С. Татіщева В.А., Кравець І.В.

 

3

Ліцензійна діяльність у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, води та водовідведення; експертиза документації; підготовка висновків, організація та проведення засідання Ліцензійної комісії (за окремим планом )

Постійно

Терехова Н.В., Черноус Т. В.

 

4

Підготовка роз’яснень щодо застосування норм актів законодавства з питань експлуатації систем тепло-, водо, газо-, електропостачання та водовідведення

Протягом місяця

Крилов М.С.
Губень Н.В.

 

5

Опрацювання питань, що стосуються зарахування мереж і споруд тепло-, водопостачання та водовідведення до комунальної власності м. Києва та їх передачі у володіння та користування експлуатуючим організаціям

Постійно

Терехова Н.В., Черноус Т. В.

 

6

Ведення моніторингу :
- дотримання температурного графіку роботи теплових мереж протягом опалювального сезону;
- пошкоджень і аварійних ситуації, що виникають на мережах ПЕК і ВКГ, підготовка інфо- матеріалів;
- функціонування бюветних комплексів, виконання заходів щодо забезпечення їх роботи

Протягом місяця

Лисак Н.А.
Крилов М.С.
Губень Н.В.
працівники управління

 

7

Підготовка матеріалів до нарад під головуванням керівництва КМДА, ДЖКІ, зустрічей, засідань з питань, що відносяться до компетенції управління

Протягом місяця

Крилов М.С.
Губень Н.В.

 

8

Забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи з розгляду питань, пов’язаних з якістю питної води в м. Києві та експлуатацією мулових полів Бортницької станції аерації

Протягом
місяця

Лисак Н.А.
Губень Н.В.

 

9

Виконання доручень та вирішення питань поточної діяльності. Розгляд всіх видів звернень.

Постійно

Працівники управління

 

10

Аналіз роботи структурних підрозділів, підприємств ПЕК і ВКГ, підведення підсумків та планування діяльності управління

У встановлені терміни

Лисак Н.А.
Крилов М.С.
Губень Н.В.

 

Реалізація проектів у сфері житлово-комунальної інфраструктури

1

Моніторинг виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва у 2015 р. (в частині ПКВ). Корегування та підготовка відповідної звітності та аналітичних матеріалів

До 25

Москалевський С.В.
Яткевич Р.А.

 

2

Участь у розробці та корегуванні проектів міських програм ремонту житлового фонду

Протягом місяця

Москалевський С.В.
Кондрацький О.М.

 

3

Підготовка матеріалів та складання звітності щодо стану виконання державних цільових програм та використання коштів субвенції з Державного бюджету у лютому 2015 р.

До 28

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Савченко О.В.

 

4

Моніторинг розпорядчих документів КП «СУППР», КП «КБР» в частині виконання робіт з поточного та капітального ремонту.

Протягом місяця

Яткевич Р.А.
працівники відділів

 

5

Підготовка і передача об’єктів капітального будівництва та капітального ремонту

Постійно

Яткевич Р.А.
Кондрацький О.М.

 

6

Моніторинг кредиторської заборгованості підприємств - замовників проектування, будівництва та реконструкції за виконані роботи на об’єктах, включених до ПКВ

Постійно

Сінюкова М.А.
Сомик О.В.

 

7

Контроль за своєчасним укладанням угод на виконання в межах Програми економічного та соціального розвитку
м. Києва на 2015 рік робіт з проектування, будівництва та реконструкції підприємствами-замовниками

Протягом місяця

Москалевський С.В.
Яткевич Р.А.
працівники відділів

 

8

Опрацювання та погодження пооб’єктних титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, внутрішньобудівельних титулів будови (об’єкта), титулів об’єктів, що розпочинаються будівництвом відповідно до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2015 рік в межах компетенції

Весь період

Москалевський С.В.
Яткевич Р.А.
працівники відділів

 

9

Підготовка проектів розпоряджень КМДА в межах компетенції управління. За необхідністю

Протягом
місяця

Яткевич Р.А.
прац. відділів

 

10

Моніторинг фінансування об’єктів капітального будівництва та реконструкції, а також підготовка листів-заявок на фінансування в межах компетенції управління

Протягом
місяця

Яткевич Р.А.
прац. відділів

 

11

Підготовка аналітичної інформації для доповідей та довідок керівництву ДЖКІ, КМДА з питань виконання Програми капітальних вкладень, введення в дію потужностей КМДА та комплексної Програми реформування та розвитку комунального господарства м. Києва.

23

Яткевич Р.А.
працівники відділів.

 

11

Проведення поточних нарад по об’єктам із замовниками та підрядниками:
- «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 у с. Підгірці»
- «Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 БСА»;
- Зсувні процеси та виконання протизсувних заходів на схилах міста.

Протягом місяця
(за окремим планом )

Москалевський С.В.
Яткевич Р.А.
Кондрацький О.М.

 

12

Підготовка матеріалу та складання звітності щодо стану виконання державних цільових програм та використання коштів субвенції з Державного бюджету у 2014 р.

15-го числа

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Савченко О.В.

 

13

Підготовка та передача об’єктів капітального будівництва та капітального ремонту

Постійно

Яткевич Р.А.
Кондратський О.М

 

14

Вирішення робочих питань з БМР по об’єкту:
- «Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 БСА»;
-«Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці»

Протягом місяця

Яткевич Р.А.
Кондратський О.М

 

15

Моніторинг виконання розпоряджень КМДА з питань реалізації проектів у житлово-комунальній сфері

Протягом місяця

Яткевич Р.А.
Кондратський О.М

 

Управління ритуальних послуг

1

Вирішення питань поховання воїнів учасників антитерористичної операції

Щоденно

Бабій М.О.
Кутіщев М.О.

 

2

Робота по відведенню земельної ділянка для розширення меж Лісового кладовища

Протягом місяця

Бабій М.О.
Ярошенко О.П.

 

3

Виконання доручень центральних органів влади, керівників структурних підрозділів КМДА та Департаменту, звернень організацій та окремих доручень начальника Управління

Постійно

Левіна Г.П., Кутіщев М.О

 

4

Прийом громадян, що звертаються з питання оформлення поховання на кладовищах м. Києва

Постійно

Бабій М.О.
Левіна Г.П.

 

5

Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених завдань і обов'язків

Протягом місяця

Бабій М.О.
Кутіщев М.О.

 

6

Підготовка документів для передачі їх до архіву та знищення

Протягом місяця

Кутіщев М.О.
Нач.відділів

 

7

Підготовка та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств за 2014 рік

До 13

Левіна Г.П.
Ольхова Л.С.

 

8

Робота по забезпеченню погодження проекту та виходу рішення Київської міської ради щодо ліквідації комунальних підприємств ритуальної галузі

Протягом місяця

Левіна Г.П.
Ольхова Л.С.

 

9

Підготовка за забезпечення виходу проекту розпорядження по затвердженню змін до складу ліквідаційної комісії з ліквідації КП РБУ

Протягом місяця

Ольхова Л.С.

 

10

Опрацювання подальших доручень щодо створення Національного військового меморіального кладовища. Взаємодія з різними організаціями

За
потребою

Левіна Г.П.

 

11

Координація та контроль щодо внесення змін до Статутів підпорядкованих підприємств

протягом місяця

Левіна Г.П.
Ольхова Л.С.

 

12

Виконання доручень КМДА, Департаменту, доведення інформації до підпорядкованих підприємств. Підготовка проектів розпоряджень КМДА та рішень Київради

Постійно

Бабій М.О.
Кутіщев М.О.
Левіна Г.П.

 

13

Контроль за санітарним станом територій кладовищ м. Києва та прилеглої території

Постійно

Бабій М.О.
Савченко А.В.

 

14

Перевірка кладовищ з питання дотримання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу»

Згідно плану

Бабій М.О.
Кутіщев М.О.

 

15

Здійснення своєчасного реагування на звернення громадян міста Києва до КБУ «Контактний центр м. Києва» стосовно роботи ритуальної служби

Постійно

ОнищенкоЛ.В.
Савченко А.В

 

16

Контроль за додержанням дисципліни цін та тарифів на ритуальні послуги, збір заявок на фінансування

Постійно

Левіна Г.П.

 

17

Проведення моніторингу заборгованості з виплати заробітної плати підпорядкованими підприємствами

Постійно

Левіна Г.П.
Ольхова Л.С.

 

18

Підготовка та подання до Міністерства житлово-комунального господарства України звіту Форма №1-Похоронна справа

До 25

Приходько Ю.М.

 

19

Збір та узагальнення статистичних даних щодо надання ритуальних послуг при похованні пільгових категорій населення

27

Приходько Ю.М.

 

20

Збір та узагальнення звітів з праці, обсягів реалізованих послуг підпорядкованих підприємств

26

Ярошенко О.П.

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.