КМДА Київська міська державна адміністрація


План основних заходів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на січень 2015 року

 


п/п

Основні заходи

Терміни
виконання

Хто проводить,
відп. за підготовку

Пр.

1

2

3

4

5

Загальні заходи забезпечення діяльності Департаменту

Організаційне забезпечення

1

Підготовка матеріалів щодо розгляду питань розвитку житлово-комунального господарства на засіданнях профільних постійних комісій та сесіях Київради та участь у їх проведенні (за окремим планом)

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
заступники,

 

2

Виконання планів заходів щодо реалізації проектів та виконання завдань Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, державних і міських цільових програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства, основних робіт в частині, що стосується (за січень, за окремими планами)

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
заступники, керівники структурних підрозділів (СП)

 

3

Корегування організаційно-правових та інших заходів діяльності Департаменту щодо виконання завдань у 2015 році ( за окремим планом)

У встановлений термін

Новицький Д.Ю.,
заступники, керівники СП

 

4

Підготовка та проведення нарад під керівництвом голови, першого заступника і заступників голови КМДА щодо вирішення актуальних питань розвитку міського господарства

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
заступники, керівники СП

 

5

Підготовка та проведення апаратних нарад з питань удосконалення управлінської та фінансово-господарської діяльності Департаменту, структурних підрозділів та підпорядкованих підприємств

Щовівторка

Новицький Д.Ю.,
Нікулеско С.Г.

 

6

Підготовка та проведення нарад (у тому числі виїзних) щодо вирішення актуальних проблем розвитку, реформування та функціонування галузі (за окремим планом )

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,
заступники, керівники СП

 

7

Реалізація стратегічних ініціатив у сфері житлово-комунального господарства. Опрацювання, підготовка, надання та захист інвестиційних проектів.

До 28

Новицький Д.Ю.
Мрига С.С.,
керівники СП

 

8

Контроль підготовки та надання звітних матеріалів за 2014 рік в частині, що стосується Департаменту та корегування планів роботи на 2015рік (відповідно переліку за окремим графіком )

У встановлений термін

Заступники начальника, керівники СП

 

9

Заходи з підготовки та забезпечення (участі) в проведенні Новорічних і Різдвяних свят, Водохреща, Днів інформування з нагоди Дня Соборності України і річниці Акта злуки,
Дня памяті Героїв Крут

1-7, 19
20-22
29

Новицький Д.Ю.,
заступники

 

10

Підготовка та проведення заходів з мобілізаційної підготовки, контроль опрацювання мобілізаційних документів Департаменту

 

Новицький Д.Ю.,
відповідальні виконавці

 

11

Формування документів для відзначення кращих з нагоди професійного свята (за окремим планом )

З 15

Заступники керівники СП

 

12

Виконання заходів роботи з громадськістю, засобами масової інформації зі зверненнями громадян, інформаційними запитами, тощо (за окремим планом )

Протягом місяця

Керівники СП,
Дзюба Н.П.
Соколан Н.П.

 

13

Організація та забезпечення роботи щодо проведення процедур державних закупівель (за окремим планом)

Протягом місяця

Мрига С.С.
Яткевич Р.А.

 

14

Робота щодо профілактики та попередження травматизму, безпеки праці, соціального захисту працівників інше (за окремим планом ).

Протягом місяця

Заступники, керівники
підприємств

 

15

Формування договірних відносин структурних підрозділів департаменту та підготовка пропозицій щодо підготовки і підписання угод на 2015 рік в частині, що стосується

Протягом місяця

Керівники СП
Федючок В.З.

 

16

Вирішення поточних питань матеріально-технічного забезпечення діяльності Департаменту (за окремим планом)

Протягом місяця

Керівники СП Федючок В.З.

 

17

Здійснення заходів по реалізації державних і міських цільових програм в частині, що стосується в тому числі Регіональної та Генеральної угод (за окремими планами)

Постійно

Заступники, керівники
підприємств

 

Фінансове забезпечення та звітність, контрольно-ревізійна робота

1

Підведення підсумків і реалізація пропозицій щорічної інвентаризації майна та МТЦ ( МТЗ, меблів, оргтехніки, тощо)

Протягом місяця

Ткаченко Т.С.
прац. Відділу

 

2

Посилення контролю по недопущенню виникнення дебіторської заборгованості терміном понад 1 місяць.

Протягом місяця

Ткаченко Т.С.
Хітоніна Л.Ю.

 

3

Нарахування та перерахунок авансу та заробітної плати за січень 2015 року. Підготовка та надання звіту

До 15, 28

Хітоніна Л.Ю.
Кушнірчук М.М.

 

4

Підготовка та здача квартальної, річної фінансової звітності до Пенсійного фонду, ДПІ у Шевченківському районі, ГУДКС у м. Києві, пояснень, консультацій (за окремим планом)

До 31

Ткаченко Т.С.,
прац. відділу

 

5

Підготовка та оплата поточних платежів Департаменту

Постійно

Хітоніна Л.Ю.
Кушнірчук М.М.

 

6

Прийом місячної та квартальної звітності від підприємств-одержувачів бюджетних коштів

До 15,22

Хітоніна Л.Ю.
Проценко А.В.

 

7

Формування, ведення та супровід фінансово-бухгалтерських операцій. Прийом (надання) звітності щодо фінансово-господарської діяльності (за окремим планом)

Протягом місяця

Хітоніна Л.Ю.
Весь відділ

 

8

. Контроль виконання рішень і доручень в частині, що стосується фінансово-господарської діяльності

Протягом місяця

Ткаченко Т.С.,
Хітоніна Л.Ю.

 

9

Формування замовлення на фінансування по КФК 010117 відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань виконаних робіт, наданих послуг інше

12,19,26

Кушнірчук М.М.
Могилевич М.Е.
Проценко А.В.

 

10

Планові контрольні перевірки стану розрахункової дисципліни, фінансових зобов’язань на витрачання бюджетних коштів підпорядкованих підприємств (за окремим планом)

За окремим планом

Шаповаленко І.В.
Риженко І.В.

 

11

Планові та позапланові перевірки з питань фінансово-господарської діяльності Департаменту ( за окремим дорученням)

Протягом
місяця

Шаповаленко І.В.
Риженко І.В.

 

12

Проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснення контролю за їх проведенням.

Постійно (в установлені терміни)

Шаповаленко І.В.
праців. сектору

 

Правове забезпечення

1

Забезпечення представництва інтересів Київради, КМДА та Департаменту у судах та органах виконавчої служби з питань, що належать до компетенції Департаменту

За фактом проведення

Швець К.О.,
працівники сектору

 

2

Підготовка та направлення на погодження розпоряджень, рішень, які відносяться до компетенції Департаменту.

Постійно

Швець К.О.,
працівники сектору

 

3

Юридичне супроводження процесу реєстрації нормативно-правових актів у Головному управлінні юстиції у м. Києві. Аналіз наказів, договорів, розпоряджень, рішень їх візування

Протягом місяця

Швець К.О.,
працівники сектору

 

4

Ведення претензійно-позовної роботи ( за окремим планом).
Надання звіту щодо претензійно-позовної роботи

Постійно
10

Швець К.О.,
працівники сектору

 

5

Надання звіту до Головного управління юстиції щодо прийнятих Департаментом розпорядчих актів і щорічного звіту про перегляд нормативно-правових актів

До 10

Швець К.О.,
працівники сектору

 

Робота з персоналом

1

Підготовка матеріалів з питань просування по службі працівників, стажування, присвоєння держслужбовцям чергових рангів, надбавок, інше (за потреби).

Постійно

Керівники СП

 

2

Заходи щодо дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, подання табелів обліку виходу на роботу

До 14,26

Керівники СП

 

3

Робота з особовими справами, трудовими книжками персоналу, оновлення системи «Картка»

Протягом місяця

Пономаренко С.С.

 

4

Опрацювання статистичних та інші звіти з питань кадрової роботи та державної служби у відповідності до норм чинного законодавства, вимог КМДА та Нацдержслужби.

Постійно
(в установлені терміни)

Пономаренко С.С.,
Яневич І.В.,
Харук Т.М.

 

5

Консультації працівникам департаменту з питань трудового законодавства та державної служби.

Постійно

Сектор
персоналу

 

6

Надання даних про заміщення вакантних посад, про стан кадрової роботи Департаменту за грудень, 4 кв., 2014 рік

До 15

Пономаренко С.С.

 

7

Підготовка і забезпечення погодження контрактів (додаткових угод) з керівниками комунальних підприємств.

Постійно

Сектор
персоналу

 

8

Опрацювання та підготовка матеріалів для нагородження / відзначення кращих працівників з нагоди Дня працівників ЖКГ та ПОН

До 20

Пономаренко С.С.
Керівники СП

 

9

Заходи з підготовки та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Департаменту покладених на них завдань та обов’язків за 2014 рік.

Протягом
місяця

Керівники СП,
сектор
персоналу

 

Розвиток та реформування житлово-комунальної інфраструктури

1

Підготовка до розгляду на сесії Київради «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2015-20119 роки» (за окремим планом )

 

Радченко В.М. Богдан В.І.

 

2

 Моніторинг стану виконання завдань, визначених Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 2015 рік по галузі житлово-комунальне господарство

До 28

Радченко В.М. начальники відділів

 

3

Моніторингу поточної ситуації в підпорядкованій сфері, стану розв’язання актуальних питань та виконання основних заходів програми реформування та розвитку ЖКГ

Постійно

Радченко В.М. начальники відділів

 

4

Опрацювання, підготовка та надання звітів щодо виконання програми соціально-економічного розвитку м. Києва рік, державних і міських цільових програм за 2014 рік

До 15,20

Радченко В.М. начальники відділів

 

5

Аналіз стану виконання державних, міських цільових програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства

Протягом місяця

Радченко В.М. начальники відділів

 

6

Моніторинг стану виконання завдань та заходів з реалізації Стратегічної ініціативи «Першокласна інфраструктура». Вивчення кращих практик реформування житлово-комунального господарства у місті Києві

Постійно

Радченко В.М. начальники відділів

 

7

Вжиття заходів щодо виконання Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки"

Протягом місяця

Радченко В.М. начальники відділів

 

8

Організація засідання координаційної ради та проведення заходів з питань сприяння розвитку ОСББ в м. Києві

За окремим планом

Радченко В.М. начальники відділів

 

9

Супроводження стану науково-дослідницької діяльності, виконання наукових робіт

Постійно

Радченко В.М. Богдан В.І.

 

10

Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких створюються (існують ОСББ)

Постійно

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

11

Реалізація пільгового кредитування ОСББ (ЖБК) для реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального господарства

Постійно

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

12

Проведення робочих нарад з керівниками районних в місті Києві державних адміністрацій, керівним складом ОСББ (ЖБК), що забезпечують життєдіяльність житлово-комунального господарства міста Києві

Постійно

Радченко В.М. Удод Т.Д.

 

13

Проведення робочих зустрічей з представниками органів самоорганізації населення (ОСН) щодо покращення обслуговування в житлово-комунальній сфері та контроль за якістю надання житлово-комунальних послуг

Постійно

Радченко В.М.
Удод Т.Д.

 

14

Складання: замовлень на фінансування діяльності Департаменту за рахунок коштів міського бюджету та аналізу їх використання; паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання

У встановлений термін

Мрига С.С.
Яковлєва О.М.

 

Контроль експлуатації житлово-комунальної інфраструктури

1

Організаційна робота щодо реалізації висновків і пропозицій колегій Мінрегіонбуду, КМДА з питань підготовки роботи міських служб у зимовий період (за окремим планом )

Протягом
місяця

Малихін О.В.
начальники
відділів

 

2

Підготовка матеріалів та участь у засіданнях міського антикризового енергетичного, міського оперативного штабів по підготовці до роботи господарства в зимовий період

Щотижнево (або за графіком)

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

 

3

Моніторинг кількості житлових будинків в яких відсутні гаряче та холодне водопостачання, електропостачання та непрацюючі ліфти.

Постійно

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.

 

4

Контроль та координація роботи обслуговуючих організацій, комунальних підприємств та проведення нарад з їх представниками для вирішення проблемних питань.

Протягом
місяця

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.

 

5

Контроль за станом проходження опалювального сезону 2014-2015 років та звіт до Мінрегіонбуду

Щоденно

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.

 

6

Заходи щодо вирішення проблемних питань полігонів 5,6 ПАТ "Київспецтранс" (за окремим планом в частині, що стосується )

Постійно

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.

 

7

Забезпечення заводу «Енергія» встановленими обсягами відходів для спалювання в період новорічно-різдвянних свят

1-19

Малихін О.В.
Жилка М.В.

 

8

Опрацювання та узагальнення пропозицій щодо інвестиційних проектів будівництва сміттєпереробних комплексів

12-30

Малихін О.В.
Жилка М.В.

 

9

Надання інформації стосовно заборгованості населення за житлово-комунальні послуги по місту Києву

До 22

Малихін О.В.
Пінчук Л.І.

 

10

Моніторинг стану розрахунків населення та комунальних підприємств житлового господарства районів міста Києва за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії

Постійно

Малихін О.В.
Чувільська О.В.

 

11

Підготовка та погодження проектів розпоряджень, рішень КМР з питань експлуатації житлового фонду, інженерних мереж, поводження з побутовими відходами, інженерного захисту території

Протягом місяця

Малихін О.В.
Пінчук Л.І. Чувільська О.В
Жилка М.В.

 

12

Заходи щодо удосконалення фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та підприємств галузі (за окремим планом)

Постійно

Малихін О.В.
начальники
відділів

 

13

Збір, опрацювання та аналіз матеріалів в частині, що стосується ремонту житлового фонду, відповідно до програм діючих у сфері житлово-комунального господарства.

Протягом місяця

Малихін О.В.
начальники
відділів

 

Заходи щодо забезпечення та розвитку енергоефективності

1

Підготовка та надання звіту Кабінету Міністрів України щодо активізації роботи з розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок коштів Кіотського протоколу за січень 2015 року;

До 31

Малежик О.М.
нач. відділів

 

2

Організація та проведення засідання Робочої групи по перегляду та оптимізації «Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва»

По мірі необхідності

Малежик О.М.

 

3

Організація та проведення засідання робочої групи з розгляду питань розміщення в межах міста Києва нових або реконструкції діючих об’єктів теплопостачання

По мірі необхідності

Малежик О.М.

 

4

Проведення моніторингу стану оснащення житлових будинків міста Києва приладами обліку теплової енергії.

Постійно

Малежик О.М.
нач. відділів

 

5

Проведення моніторингу стану оснащення житлових будинків міста Києва приладами обліку теплової енергії

Протягом місяця

Малежик О.М.
нач.відділів

 

6

Проведення моніторингу та контролю за впровадженням енергосервісних договорів та компенсацією інвесторам витрат на заходи з термосанації

Постійно

Малежик О.М.
нач. відділів

 

7

Проведення моніторингу та контролю за виконанням «Дорожньої карти» впровадження у місті Києві енергозберігаючих заходів протягом 2015-2016 років

Постійно

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

8

Підготовка та надання звіту Київській міській державній адміністрації про стан виконання реалізації стратегічної ініціативи «Ощадлива енергетика» за січень 2015 року.

27

Малежик О.М.
начальники
відділів

 

9

Моніторинг стану впровадження системи оперативного моніторингу енергоспоживання в закладах бюджетної сфери, підключення закладів бюджетної сфери до системи оперативного моніторингу енергоспоживання

Постійно

Малежик О.М.
начальники
відділів

 

10

Опрацювання матеріалів щодо розрахунків загальновироб -ничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2015 рік для підприємств та організацій міста

Протягом місяця

Малежик О.М.
начальники
відділів

 

11

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях, селекторних нарадах Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

У встановлений термін

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

12

Підготовка, супроводження та погодження у відповідних службах міста Києва проектів рішень Київради та проектів розпоряджень Київської міської державної адміністрації щодо впровадження енергоефективності

У встановлений термін

Малежик О.М.
Начальники відділів

 

Розвиток та експлуатація об’єктів природних монополій

1

Моніторинг ситуації у паливно-енергетичному комплексі та надання матеріалів для підготовки доповіді голові КМДА

Протягом місяця

Крилов М.С. Татіщева В.А.,

 

2

 Моніторинг проходження опалювального сезону 2014-2015 років, контроль за забезпеченням споживачів тепловою енергією, станом об’єктів тепло-, електро-, газопостачання, тощо. Звітування ОДС Мінрегіонбуду

Щоденно, у встановленому порядку

Крилов М.С. Татіщева В.А., Кравець І.В.

 

3

Приймання заяв на видачу ліцензій на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії; експертиза документації; підготовка висновків, організація та проведення засідання Ліцензійної комісії,

Два рази на тиждень

Терехова Н.В., Черноус Т. В.

 

4

Підготовка проектів ( внесення змін до) розпоряджень КМДА про видачу ліцензій на теплову енергію…

Постійно

Терехова Н.В., Черноус Т. В.

 

5

Оформлення ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

Постійно

Терехова Н.В., Черноус Т. В.

 

6

Підготовка звітів Мінекономрозвитку про ліцензовану діяльність

Протягом місяця

Крилов М.С. Терехова Н.В.

 

7

Підготовка проектів до розпоряджень КМДА з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та водопостачання і водовідведення

Протягом місяця

Терехова Н.В., Черноус Т. В.

 

8

Підготовка інформаційних матеріалів для проведення нарад у голови та заступників голови Київської міської державної адміністрації, Мінрегіоні та інших органах виконавчої влади

Протягом місяця

Крилов М.С.
Губень Н.В.

 

9

Надання звіту до Мінрегіонбуду та НКРРКП про встановлення приладів обліку на джерелах теплогенерації

До 10

Терехова Н.В., Черноус Т. В.

 

10

Засідання робочої групи з питання "Модернізація системи теплопостачання" (відповідно до Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року, за окремим планом )

Протягом місяця

Татіщева В.А.

 

11

Наради щодо зарахування до комунальної власності територіальної громади м. Києва безгосподарчих теплових мереж з подальшою передачею у власність та користування ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Протягом місяця, за окремим планом

Татіщева В.А.

 

12

Опрацювання питання передачі в управління ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" об'єктів електропостачання, збудованих за кошти промислових підприємств

По надходженню документів

Татіщева В.А.

 

13

Приймання-передача матеріалів по роботі Міської міжвідомчої комісії з питань теплопостачання об’єктів цивільного і виробничого призначення

Постійно

Крилов М.С.
Татіщева В.А.

 

14

Опрацювання з Мінрегіоном України питання фінансування об'єктів теплопостачання в рамках спільного зі Світовим банком інвестиційного проекту

До 20

Лисак Н.А.
Крилов М.С.

 

15

Уточнення та виконання Схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, Схеми теплопостачання та Схеми газопостачання міста Києва;

1-3 кв.

Лисак Н.А.
Крилов М.С.
Губень Н.В.

 

16

Забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи з розгляду питань, пов’язаних з експлуатацією мулових полів Бортницької станції аерації

Протягом
місяця

Лисак Н.А.
Губень Н.В.

 

17

Організація діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань якості питної води в м. Києві

До 24

Лисак Н.А.
Губень Н.В.

 

18

Координація роботи щодо функціонування бюветного господарства міста (за окремим планом )

Протягом
місяця

Губень Н.В.
Буряк Я.М.

 

19

Моніторинг технічного стану систем централізованого водопостачання та водовідведення, виникнення пошкоджень і аварійних ситуацій

Постійно

Губень Н.В.
Табунова Т.А.

 

Реалізація проектів у сфері житлово-комунальної інфраструктури

1

Моніторинг виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва за 2014 р. (в частині ПКВ) та підготовка відповідної звітності та аналітичних матеріалів

До 15

Москалевський С.В.
Яткевич Р.А.

 

2

Участь у розробці та корегуванні проектів міських програм ремонту житлового фонду

Протягом місяця

Москалевський С.В.
Кондрацький О.М.

 

3

Підготовка матеріалів та складання звітності щодо стану виконання державних цільових програм та використання коштів субвенції з Державного бюджету у січні 2015 р.

До 28

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Савченко О.В.

 

4

Моніторинг розпорядчих документів КП «СУППР», КП «КБР» в частині виконання робіт з поточного та капітального ремонту.

Протягом місяця

Яткевич Р.А.
працівники відділів.

 

5

Підготовка і передача об’єктів капітального будівництва та капітального ремонту

Постійно

Яткевич Р.А.
Кондрацький О.М.

 

6

Моніторинг кредиторської заборгованості підприємств - замовників проектування, будівництва та реконструкції за виконані роботи на об’єктах, включених до ПКВ

Постійно

Сінюкова М.А.
Сомик О.В.

 

7

Контроль за своєчасним укладанням угод на виконання в межах Програми економічного та соціального розвитку
м. Києва на 2015 рік робіт з проектування, будівництва та реконструкції підприємствами-замовниками

Протягом місяця

Москалевський С.В.
Яткевич Р.А.
працівники відділів

 

8

Опрацювання та погодження пооб’єктних титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, внутрішньобудівельних титулів будови (об’єкта), титулів об’єктів, що розпочинаються будівництвом відповідно до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2015 рік в межах компетенції

Весь період

Москалевський С.В.
Яткевич Р.А.
працівники відділів

 

9

Підготовка проектів розпоряджень КМДА в межах компетенції управління. За необхідністю

Протягом
місяця

Яткевич Р.А.
прац. відділів

 

10

Моніторинг фінансування об’єктів капітального будівництва та реконструкції, а також підготовка листів-заявок на фінансування в межах компетенції управління

Протягом
місяця

Яткевич Р.А.
прац. відділів

 

11

Підготовка аналітичної інформації для доповідей та довідок керівництву ДЖКІ, КМДА з питань виконання Програми капітальних вкладень, введення в дію потужностей КМДА та комплексної Програми реформування та розвитку комунального господарства м. Києва.

23

Яткевич Р.А.
працівники відділів.

 

11

Проведення нарад по об’єктам:
- «Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 БСА»;
- «Перша черга будівництва комплексу споруд артезіанського водопостачання ж/м Осокорки-Північні та водопровідної магістралі по проспекту Петра Григоренка у Дарницькому районі»;
- Аварійних каналізаційних колекторів;
- КП «Київбудреконструкція»;
- КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва»
- Полігон твердих побутових відходів №5 у с. Підгірці, Обухівського району.

Протягом місяця
(за окремим планом )

Москалевський С.В.
Яткевич Р.А.
Кондрацький О.М.

 

12

Підготовка матеріалу та складання звітності щодо стану виконання державних цільових програм та використання коштів субвенції з Державного бюджету у 2014 р.

15-го числа

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Савченко О.В.

 

13

Підготовка та передача об’єктів капітального будівництва та капітального ремонту

Постійно

Яткевич Р.А.
Кондратський О.М

 

14

Вирішення робочих питань з БМР по об’єкту «Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 БСА»

Протягом місяця

Яткевич Р.А.
Кондратський О.М

 

15

Вирішення робочих питань з БМР по об’єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці»

Протягом місяця

Яткевич Р.А.
Кондратський О.М

 

Управління ритуальних послуг

1

Вирішення питань поховання воїнів учасників антитерористичної операції

Щоденно

Бабій М.О.
Кутіщев М.О.

 

2

Проведення щорічної оцінки працівників за 2014 рік

Протягом місяця

Бабій М.О.

 

3

Прийом громадян щодо вирішення питання поховання

Щоденно

Бабій М.О.
Кутіщев М.О.

 

4

Координація та контроль за виконанням плану заходів державного та загальноміського значення у 2015 році по підпорядкованим підприємствам

До 25

Бабій М.О.
Кутіщев М.О.

 

5

Опрацювання вхідної документації. Контроль за своєчасним опрацюванням документів у програмі АСКОДТМ_WEB

Щоденно

Онищенко Л. В.
Ярошенко О.П.

 

6

Проведення нарад з керівниками підпорядкованих підприємств та надання допомоги у вирішенні питань

Щотижнево

Бабій М.О.

 

7

Виконання доручень КМДА, Департаменту, доведення інформації до підпорядкованих підприємств. Підготовка проектів розпоряджень КМДА та рішень Київради

Постійно

Бабій М.О.
Кутіщев М.О.
Левіна Г.П.

 

8

Контроль за санітарним станом територій кладовищ м. Києва та прилеглої території

Постійно

Бабій М.О.
Савченко А.В.

 

9

Перевірка кладовищ з питання дотримання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу»

Згідно плану

Бабій М.О.
Кутіщев М.О.

 

10

Здійснення своєчасного реагування на звернення громадян міста Києва до КБУ «Контактний центр м. Києва» стосовно роботи ритуальної служби

Постійно

ОнищенкоЛ.В.
Савченко А.В

 

11

Контроль за додержанням дисципліни цін та тарифів на ритуальні послуги

Постійно

Левіна Г.П.

 

12

Проведення моніторингу заборгованості з виплати заробітної плати підпорядкованими підприємствами

Постійно

Левіна Г.П.
Ольхова Л.С.

 

13

Підготовка матеріалів по наповненню сайту Департаменту ЖКІ у сфері ритуального обслуговування населення.

Постійно

Савченко А.В.

 

14

Підготовка та подання до Міністерства житлово-комунального господарства України звіту Форма №1-Похоронна справа

До 25 січня

Приходько Ю.М.

 

15

Підготовка пропозицій до плану взаємодії зі ЗМІ та громадськості

Щомісячно

Ярошенко О.П.

 

16

Збір та узагальнення звітів з праці підпорядкованих підприємств

щомісячно

Ярошенко О.П.

 

17

Збір та узагальнення звітів про обсяги реалізованих послуг підпорядкованих підприємств

 25

Приходько Ю.М.

 

18

Збір та узагальнення заявок на фінансування підпорядкованих підприємств

Щодекадно

 Ольхова Л.С.

 

19

Збір та узагальнення статистичних даних щодо надання ритуальних послуг при похованні пільгових категорій населення

27

Приходько Ю.М.

 

20

Підготовка пропозицій до плану роботи Департаменту ЖКІ Звіт про основні заходи та проведену роботу в січні

23,28

Левіна Г.П.
Приходько Ю.М.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.