КМДА Київська міська державна адміністрація


План основних заходів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на травень 2015 року

 

п/п

 

Основні заходи

Терміни

виконання

Хто проводить,

відп. за підготовку

Пр.

1

2

3

4

5

Загальні заходи забезпечення діяльності Департаменту  

Організаційне забезпечення

1

Підготовка  матеріалів щодо розгляду питань розвитку  та реформування житлово-комунального господарства на засіданнях профільних постійних комісій і сесіях Київради, участь у їх проведенні (за окремим планом)

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,

Заступники

керівники структурних підрозділів  СП

 

2

Виконання планів заходів щодо реалізації проектів та виконання завдань Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, державних і міських цільових програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства,  основних робіт в частині, що стосується (за квітень, за окремими планами)

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,

заступники, керівники структурних підрозділів  СП

 

3

Підготовка та проведення нарад під керівництвом голови, першого заступника і заступників голови КМДА щодо вирішення актуальних питань розвитку міського господарства

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,

заступники, керівники  СП

 

4

Підготовка та проведення апаратних нарад з питань удосконалення управлінської та фінансово-господарської діяльності Департаменту, структурних підрозділів та підпорядкованих підприємств

Щовівторка

Новицький Д.Ю.,

Мрига С.С.

Нікулеско С.Г.

 

 

5

Підготовка та проведення  нарад (у тому числі виїзних) щодо вирішення актуальних проблем  розвитку, реформування та функціонування галузі (за окремим планом )

Протягом місяця

 

Новицький Д.Ю.,

заступники, керівники  СП

 

6

Реалізація стратегічних ініціатив у сфері житлово-комунального господарства. Опрацювання, підготовка, надання та захист інвестиційних проектів.

До  28

Новицький Д.Ю.

Мрига С.С.,

керівники СП

 

7

Підготовка та проведення заходів з мобілізаційної готовності  та   мобілізаційної підготовки, контроль опрацювання моб- документів Департаменту   (за окремим планом )

Постійно

 

Новицький Д.Ю.,

відповідальні виконавці

 

8

Виконання  заходів роботи з громадськістю, засобами масової інформації зі зверненнями громадян, інформаційними запитами, тощо (за окремим планом )

Протягом місяця

Керівники СП,

Дзюба Н.П.

Соколан Н.П.

 

9

Організація та забезпечення роботи щодо проведення процедур державних закупівель (за окремим планом)

Протягом місяця

Мрига С.С.

 Яткевич Р.А.

 

10

Робота щодо профілактики та попередження травматизму, безпеки праці, соціального захисту працівників інше (за окремим планом )

Протягом місяця

Заступники, керівники

підприємств 

 

11

Вирішення поточних питань матеріально-технічного забезпечення діяльності Департаменту  (за окремим планом)

Протягом місяця

Керівники СП Федючок В.З.

 

12

Здійснення заходів по реалізації державних і міських цільових програм в частині, що стосується в тому числі  Регіональної та Генеральної угод (за окремими  планами)   

Постійно

Заступники, керівники

підприємств 

 

13

Заходи з підготовки та відзначення/ проведення  травневих свят (1,9 травня, День столиці, День Києва)

За окремим планом          

Новицький Д.Ю.,

заступники  

 

14

Організація та контроль заходів щодо проведення весняного двомісячника благоустрою, озеленення та санітарного очищення м. Києва

Протягом місяця

 

Новицький Д.Ю.,

Керівники  СП

 

Фінансове забезпечення та звітність

1

Посилення контролю недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості терміном понад 1 місяць

Протягом місяця

Ткаченко Т.С.

Хітоніна Л.Ю.

 

2

Нарахування та перерахунок на вкладні рахунки в банк та заробітної плати за травень 2015 року

15

31

Кушнірчук М.М.

 

3

Підготовка та здача місячної звітності до Пенсійного фонду, Фонд Соціального страхування з ТВП у Шевченківському р-ні,ДПІ у Шевченківському р-ні, ГУДКСУ у м. Києві, Мінрегіонбуд України

До 31

Кушнірчук М.М. Трипалюк І. П.

Мамчук О.О.

 

4

Здійснення постійного контролю по своєчасній та повній сплаті сум  орендної плати та комунальних платежів, що підлягають сплаті орендарями Департаменту, а саме :

-         «Київська асоціація ветеранів міського господарства»;

-         КМПОПМСБ «Єднання»;

-         ПП «Мандрівник- клуб»;

-         Союз юристів України

Протягом місяця

Трипалюк І. П.

 

5

Формування та ведення меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей по реєстраційних та особових рахунках.

31

Ляхова М.Е.

Мамчук О.О.

 

6

Забезпечення своєчасного виконання доручень Київського голови, Київської міської державної адміністрації, міністерств та відомств.

Протягом місяця

Ткаченко Т.С.

Хітоніна Л .Ю.

Мамчук О.О.

 

7

Взяття до обліку первісної документації, здійснення реєстрації зобов’язань  та їх оплати

Протягом місяця

Весь відділ

 

8

Забезпечення фінансування одержувачів, прийом та контроль фінансової звітності підвідомчих організацій за 2015 рік.

Протягом місяця;

До 31

Мамчук О.О.

Трипалюк.І.П.

 

 

9

Забезпечення контролю за наявності та руху майна

Протягом місяця

Качуровська Т.В.

 

10

Консультативна допомога одержувачів бюджетних коштів

Протягом місяця

Хітоніна Л.Ю.

Мамчук О.О.

 

Правове забезпечення

1

Забезпечення представництва інтересів Київради, КМДА  та Департаменту у судах та органах виконавчої служби

За фактом проведення

Швець К.О.,

працівники сектору

 

2

Експертиза та направлення на погодження розпоряджень, рішень,  які відносяться до компетенції Департаменту.

Постійно

Швець К.О.,

працівники сектору

 

3

Юридичне супроводження роботи спрямованої на виконання рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 500

Постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.

 

4

Підготовка та направлення на погодження у встановленому порядку розпоряджень, рішень,  які відносяться до компетенції Департаменту.

Постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.

 

5

Юридичний аналіз наказів, договорів, угод, проектів нормативно-правових та інших актів розроблених підрозділами  їх візування. 

Постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.

 

6

Виконання доручень керівництва  Департаменту,  підготовка листів, відповідей, довідок, звернень, надання юридичних консультацій

Постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.

 

7

Ведення претензійно-позовної роботи.

 

Постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.

 

8

Юридичне супроводження прийому громадян.

 

Постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.

 

9

Підготовка звіту до Головного управління юстиції щодо прийнятих Департаментом розпорядчих актів

 До 05

Швець К.О.,

Трокоз О.В.

 

10

Юридичне супроводження роботи спрямованої на припинення комунальних підприємств, підпорядкованих ДЖКІ.

Постійно

Швець К.О.,

Трокоз О.В.

 

Робота  з персоналом   

1

Заходи  з оптимізації структури Департаменту; опрацювання положень ДЖКІ, підрозділів, посадових інструкцій; перепризначення працівників (за окремим планом )

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,

Керівники СП.

 

2

Забезпечити участь в реалізації Указу Президента України «Про часткову мобілізацію»

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,

Керівники СП.

 

3

Координація діяльності комунальних та ін. підприємств за напрямком відповідальності підрозділів Департаменту.

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,

Керівники СП.

 

4

Забезпечити роботу з кадрами по виконанню Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» , «Про очищення влади» та ін., здійснення контролю за дотриманням законодавства про державну службу в ДЖКІ.

Постійно

Керівники  СП, сектор персоналу, сектор ВФК та А

 

5

Здійснити заходи з призначення працівників  у відповідності до нових структури і штатного розпису Департаменту.

Протягом місяця

Новицький Д.Ю.,

Керівники СП.

 

6

Опрацювати організаційні заходи із забезпечення проведення з 01.06.2015 р. планової перевірки всіх працівників ДЖКІ згідно Закону України «Про очищення влади»

Протягом місяця

сектор персоналу,

сектор прав. заб.,

сектор ВФК та А

 

7

Забезпечити участь держслужбовців підрозділів Департа-менту в проведенні 1 туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Протягом місяця

Керівники  СП,

орг. комітет

 

8

Забезпечити проведення спец перевірки і перевірки відомостей щодо новопризначуваних осіб згідно Законів України «Про засади запобіг.і протидії корупції»  та «Про очищення влади»

Протягом місяця

Сектор персоналу, сектор ВФК та А

 

9

Забезпечити своєчасну підготовку матеріалів з питань просування по службі працівників, стажування, присвоєння держслужбовцям чергових рангів, надбавок, тощо.

Протягом місяця

Керівники  СП, сектор персоналу

 

10

Забезпечити дотримання вимог законодавства про працю і державну службу, контроль за реалізацією графіка щорічних відпусток працівників ДЖКІ, облік виходу на роботу працівників та подання табелів обліку виходу їх на роботу.

Протягом місяця

 

Керівники  СП, сектор персоналу

 

11

Забезпечити комплексне вирішення питань роботи з керівниками підприємств, що підпорядковані ДЖКІ

Протягом місяця

Керівники  СП, сектор персоналу

 

12

Забезпечити вирішення інших питань роботи з персоналом Департаменту  у відповідності до окремих планів роботи (підвищення кваліфікації працівників, кадровий резерв,  ін.)

Постійно

Керівники  СП, сектор персоналу

 

Управління розвитку   житлово-комунального  господарства

1

Організація роботи щодо розроблення проекту Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури для міста Києва на 2016 – 2020 роки.

Проведення нарад з розробниками,

розроблення технічного завдання

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Мандрика В.І.

 

2

Моніторинг виконання завдань та заходів з реалізації стратегічних ініціатив «Першокласна інфраструктура» в частині житлово-комунального господарства та  «Ощадлива енергетика» у 2015 році.

До 28

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Мандрика В.І.

 

3

Підготовка інформації про хід реалізації реформ у місті Києві: значення критеріїв оцінки стану впровадження реформ у підпорядкованій сфері Департаменту економіки та інвестицій.

 

До 28

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Мандрика В.І.

 

4

Організація та проведення засідання Науково-технічної ради щодо інноваційних технологій в галузях водопідготовки, водовідведення і доочистки питної води.

Протягом місяця

 

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Ткаченко І.В.

 

5

Приймання до розгляду конкурсної комісії кращих проектів енергозбереження у житлових будинках, в яких створено ОСББ та житлово-будівельних кооперативів.

До 15

Радченко В.М.

Богдан В.І.

Ткаченко І.В.

Друкар Р.М.

 

6

Моніторинг стану розрахунків населення та комунальних підприємств житлового господарства районів міста за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії.

До 15

Радченко В.М.

Чувільська О.В.

Гайфуліна М.В.

 

7

Проведення роботи по удосконаленню та оптимізації структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва.

Постійно

Радченко В.М.

Чувільська О.В.

Козерецька О.В.

 

8

Інформаційне наповнення офіційного Інтернет-сайту Департаменту, офіційної сторінки у соціальній мережі Facebook та відповідних розділів на офіційному Інтернет-порталі КМДА в частині функціонування та розвитку житлово-комунального господарства міста Києва

Постійно

Радченко В.М.

Сироватка С.О.

Крегул О.Ю.

 

9

Проведення в рамках Днів Європи в Україні  інформаційної кампанії у всіх РДА щодо впровадження енергоефективних заходів та права власності у багатоквартирних будинках.

З 14 по 28

Радченко В.М.

Сироватка С.О.

 

10

Презентація Департаменту на виставкових заходах до Дня Києва.

З 29  по 31

Радченко В.М.

Сироватка С.О.

 

Управління житлово-комунальної політики

1

Організаційна робота щодо реалізації висновків і пропозицій колегій Мінрегіонбуду, КМДА  з питань підготовки  роботи міських служб у зимовий період (за окремим планом )

Протягом

місяця

Малихін О.В.

начальники

відділів

 

2

Підготовка проведення засідання Комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питання приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність територіальної громади в місті Києві                     

У разі потреби

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

3

Підготовка матеріалів та організаційне забезпечення проведення нарад у заступника голови КМДА

За  дорученням

Малихін О.В.

начальники

відділів

 

4

Моніторинг кількості житлових будинків в яких відсутні гаряче та холодне водопостачання, електропостачання та непрацюючі ліфти

Постійно

Малихін О.В.

Пінчук Л.І.

 

6

Узагальнення інформації про створення ОСББ (ЖБК)             

До 12

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

7

Засідання робочої групи  та реалізація заходів щодо удосконалення та оптимізації структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва (за окремим планом)

Постійно

Малихін О.В.

Пінчук Л.І.

ЖилкаМ.В.

 

8

Контроль та координація роботи обслуговуючих організацій, комунальних підприємств та проведення нарад з їх представниками для вирішення проблемних питань

Протягом

місяця

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

Жилка М.В.

 

9

На виконання рішення Київської міської ради «Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради віл 24 травня 2012 року №596/7933 «Про приватизацію жилих приміщень у гуртожитках міста Києва» забезпечення реалізація житлових прав мешканців гуртожитків        

У разі потреби

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

10

На виконання Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» проведення нарад спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями, на яких розглядатимуться питання реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, пов’язаних з видачею ордерів мешканцям гуртожитків та подальшою приватизацією житлової площі, питання використання кімнат у гуртожитках, які здаються в оренду.           

У разі потреби

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

11

Організаційні заходи з вирішення питання відшкодування підприємствам перевізникам відходів  витрат внаслідок збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів

Протягом

місяця

Малихін О.В.

Жилка М.В.   

 

12

Заходи щодо вирішення проблемних питань полігонів 5,6 ПАТ "Київспецтранс" (за окремим планом в частині, що стосується )

Постійно

Малихін О.В. Жилка М.В.

 Новіков А.В. 

 

13

Підготовка аналітичних матеріалів та участь у Парламентських слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики «Про реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків»: проблеми та шляхи їх вирішення.

У разі потреби

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

14

Підготовка та погодження проектів розпоряджень, рішень КМР з питань експлуатації житлового фонду, інженерних мереж, поводження з побутовими відходами, інженерного захисту території

Протягом місяця

Малихін О.В.

Пінчук Л.І.

Жилка М.В.

 

15

Підготовка, супроводження та погодження у відповідних службах міста Києва проектів рішень Київради та проектів розпоряджень Київської міської державної адміністрації, зокрема, про утворення комісії для проведення конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках і про приватизацію гуртожитків, прийняття відомчого житлового фонду, службового житла, зовнішніх інженерних мереж, обладнання електролічильників, гуртожитків та об’єктів соціальної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста.          

Протягом місяця

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

16

Організація та проведення наради з питання передачі будинків №№ 2, 3, 4, 6, 8, 17, 18 на вул. Генерала Матикіна та зовнішніх інженерних мереж ДП «Санаторій «Конча-Заспа» до комунальної власності територіальної громади міста Києва та зовнішніх інженерних мереж          

До 15

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

17

Організаційне забезпечення та проведення робочої групи з питань експлуатації житлових будинків по вул. Баренбойма, що належить ПАТ «Мостобуд»

Щомісячно

Малихін О.В.

Удод Т.Д.

 

18

Розгляд та опрацювання звернень депутатів, громадян, інформаційних запитів. Організація проведення особистого прийому громадян  тощо (за окремим планом )

Протягом місяця

Малихін О.В.

Пінчук Л.І.

 

 

19

Заходи щодо удосконалення фінансово-господарської діяльності   підпорядкованих підприємств та підприємств галузі (за окремим планом)

Постійно

Малихін О.В.

начальники

відділів

 

20

Розгляд звернень громадян до бюджетної установи КБУ «Контактний центр м. Києва»

Постійно

Пінчук Л.І.

Скляренко Є.А.

 

21

Збір, опрацювання та  аналіз матеріалів в частині, що стосується ремонту житлового фонду, відповідно до програм діючих у сфері житлово-комунального господарства.

Протягом місяця

Малихін О.В.

начальники

відділів

 

22

Організація проведення особистого прийому громадян

 (за окремим планом )

           

 

Протягом місяця

Малихін О.В. Пінчук Л.І.

Удод Т.Д.

Жилка М.В.

 

Управління з питань енергозбереження, паливно-енергетичного комплексу та у сфері питної води

1

Організація та проведення засідання Робочої групи по перегляду та оптимізації «Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва» (по мірі необхідності)

Протягом місяця

Малежик О.М.

 

2

Виконання завдань, пов’язаних з ліцензуванням господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечення роботи Ліцензійної комісії та інших функцій, визначених розпорядженням КМДА

від 07.12.2012 № 2192

Протягом місяця

 

Малежик О.М.

завідувач сектору

 

3

Організація та проведення засідання робочої групи з розгляду питань розміщення в межах міста Києва нових або реконструкції діючих об’єктів теплопостачання

(по мірі необхідності)

Протягом місяця

Малежик О.М.

 

4

Координація і моніторинг роботи підприємств щодо підготовки об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, підготовка матеріалів з цих питань, опрацювання пов’язаних листів, звернень тощо

Протягом місяця

 

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

5

Проведення моніторингу стану оснащення житлових будинків міста Києва приладами обліку теплової енергії.

Щомісячно

 

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

6

Підготовка роз’яснень щодо застосування норм актів законодавства з питань експлуатації систем тепло-, водо, газо-, електропостачання та водовідведення

Протягом місяця

 

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

7

Опрацювання питань, що стосуються зарахування мереж і споруд тепло-, водопостачання та водовідведення до комунальної власності м. Києва та їх передачі у володіння та користування експлуатуючим організаціям

Протягом місяця

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

8

Участь у підготовці, погодженні та моніторинг виконання Графіку проведення випробувань теплових мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2015 році;

Протягом місяця

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

9

Ведення моніторингу пошкоджень і аварійних ситуації, що виникають на мережах тепло-, водопостачання та водовідведення, аналіз поточної ситуації у паливно-енергетичному та водопровідно-каналізаційному господарствах, підготовка відповідних інформаційних матеріалів

Протягом місяця

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

10

Ведення моніторингу функціонування бюветних комплексів, участь в організації виконання заходів щодо забезпечення їх роботи

Протягом місяця

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

11

Розроблення та супроводження погодження проектів розпорядчих документів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо ліцензування та інших питань компетенції Управління

Протягом місяця

Малежик О.М.

Завідувач сектору

 

12

Підготовка матеріалів до нарад під головуванням керівництва КМДА, ДЖКІ,  зустрічей, засідань з питань, що відносяться до компетенції Управління

Протягом місяця

 

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

13

Формування планів та звітів роботи Управління,

звітності про стан виконання міських цільових програм, завдань та заходів, визначених стратегічною ініціативою «Першокласна інфраструктура», досягнення критеріїв оцінки стану впровадження реформ у підпорядкованих сферах тощо (в терміни, визначені відповідними дорученнями)

Протягом місяця

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

14

Проведення моніторингу та контролю за впровадженням енергосервісних договорів та компенсацією інвесторам витрат на заходи з термосанації приміщень бюджетної сфери

Постійно

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

15

Проведення моніторингу та контролю за виконанням «Дорожньої карти» впровадження у місті Києві енергозберігаючих заходів протягом 2015-2016 років

Постійно

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

16

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях Київської міської державної адміністрації з питань віднесених до сфери житлово-комунального господарства

(у встановлений термін)

Постійно

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

17

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях, селекторних нарадах Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (у встановлений термін)

Постійно

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

18

Опрацювання матеріалів щодо розрахунків загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2015 рік для підприємств та організацій міста (по мірі надходження)

Постійно

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

19

Підготовка, супроводження та погодження у відповідних службах міста Києва проектів рішень Київради та проектів розпоряджень Київської міської державної адміністрації щодо впровадження енергоефективності

(у встановлений термін)

Постійно

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

20

Виконання доручень керівництва ДЖКІ, підготовка пропозицій до відповідей на депутатські запити, звернення громадян, інформаційні запити, листи підприємств, установ тощо з питань, що відносяться до компетенції Управління

Протягом місяця

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

21

Забезпечення оприлюднення діяльності управління на веб - сторінці Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

Постійно

Малежик О.М.

Начальники відділів

 

Управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів

1

Опрацювання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва (в частині ПКВ) підготовка відповідної звітності та аналітичних матеріалів.

 

До 15

Мрига С.С.

Начальники відділів

 

2

Підготовка матеріалу щодо стану виконання державних цільових програм та використання коштів субвенції з Державного бюджету у 2015 р.

15

Мрига С.С.

Начальники відділів

 

3

Підготовка інформації щодо об’єктів що можуть фінансуватись за рахунок коштів Фонду регіонального розвитку

Протягом місяця

Мрига С.С.

Начальники відділів

 

4

Вирішення робочих питань з БМР по об’єкту  «Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 БСА»

 

Протягом місяця

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Сомик О.В.

Савченко О.В.

 

5

Вирішення робочих питань з БМР по об’єкту  «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області»

Протягом місяця

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Сомик О.В.

Савченко О.В.

 

6

Формування переліків об’єктів капітального ремонту фінансування яких передбачено Програмою СЕР на 2015 рік

Протягом місяця

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Сінюкова М.А.

Савченко О.В.

 

7

Підготовка аналітичної інформації для доповідей та довідок керівництву ДЖКІ, КМДА з питань виконання Програми капітальних вкладень та введення в дію потужностей КМДА та комплексної Програми реформування та розвитку комунального господарства м. Києва

Протягом місяця

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Сомик О.В.

Яковлева О.М.

Некрутенко Н.Ю.

Галушко С.М.

Савченко О.В.

Заболотна Г.Г.

Клевчук Р.М.

 

8

Участь у розробці проектів міських програм ремонту житлового фонду

Протягом місяця

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Савченко О.В. Сінюкова М.А.

Сомик О.В.

 

9

Моніторинг кредиторської заборгованості підприємств - замовників проектування, будівництва та реконструкції за виконані роботи на об’єктах, включених до ПКВ

Постійно

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Яковлева О.М.

Сінюкова М.А.

Савченко О.В.

Заболотна Г.Г.

 

10

Опрацювання та підготовка інформації на доручення Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради, звернень громадян та організацій

Протягом

місяця

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Яковлева О.М.

Сінюкова М.А.

Савченко О.В.

Сомик О.В.

Некрутенко Н.Ю.

Заболотна Г.Г.

Клевчук Р.М.

 

11

Підготовка проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах компетенції управління

Протягом місяця

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Яковлева О.М.

Сінюкова М.А.

Савченко О.В.

Сомик О.В.

Галушко С.М.

 

12

Моніторинг фінансування об’єктів капітального будівництва та реконструкції, а також підготовка листів-заявок на фінансування в межах компетенції управління

Протягом місяця

Савченко О.В.

Сомик О.В.

Яткевич Р.А.

Сінюкова М.А.

Савченко О.В.

 

13

Опрацювання та підготовка інформації на доручення Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради, звернень громадян та організацій

Постійно

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Яковлева О.М.

Некрутенко Н.Ю.

Сінюкова М.А.

Савченко О.В.

Сомик О.В.

Заболотна Г.Г.

Клевчук Р.М.

Галушко С.М.

 

14

Проведення поточних нарад по об’єктам із замовниками та підрядниками:

«Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 БСА»;

«Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 у с.Підгірці»

Зсувні процеси та виконання протизсувних заходів на схилах міста.

Протягом місяця

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Савченко О.В.

Сомик О.В.

 

 

15

Підготовка аналітичної інформації для доповідей та довідок керівництву ДЖКІ, КМДА з питань виконання Програми капітальних вкладень та введення в дію потужностей КМДА та комплексної Програми реформування та розвитку комунального господарства м. Києва.

Постійно

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Яковлева О.М.

Сінюкова М.А.

Сомик О.В.

Савченко О.В.

 

16

Моніторинг виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.03.2015 №273.

Постійно

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Сомик О.В.

 

17

Підготовка звіту щодо виконання Програми СЕР в частині капітальних вкладень

 

До 15

Мрига С.С.

Яткевич Р.А.

Сінюкова М.А.

Савченко О.В.

 

18

Проведення моніторингу стану виплати заробітної плати підпорядкованими комунальними підприємствами

Щомісячно

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

Заболотна Г.Г.

 

19

Підготовка довідок про зміни до кошторису, плану асигнувань, реєстрів змін до розподілу показників кошторисів та зведених планів асигнувань

У разі внесення змін

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

Заболотна Г.Г.

 

 

20

Проведення аналізу використання бюджетних коштів

Постійно

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

Заболотна Г.Г.

 

21

Складання замовлень на фінансування бюджетних коштів

Щотижнево

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

Заболотна Г.Г.

 

22

Підготовка до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України інформації про обсяги заборгованості з різниці в тарифах підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, та здійснення ними розрахунків за спожитий природний газ та електричну енергію

 

 

Щомісячно до 20

 

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

 

23

Проведення перевірки матеріалів підприємств теплокомуненерго для здійснення взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

 

 

Постійно

 

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

 

24

Підготовка щотижневих, щомісячних, квартальних та річних планів та звітів про роботу управління

Протягом року

Яковлєва О.М.

Некрутенко Н.Ю.

 

25

Супроводження погодження та прийняття проектів рішень Київської міської ради

 

Протягом року

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

Заболотна Г.Г.

Некрутенко Н.Ю.

 

26

Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях Київської міської державної адміністрації з питань віднесених до сфери житлово-комунального господарства

У встановлений термін

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

Заболотна Г.Г.

Некрутенко Н.Ю.

 

27

Підготовка узагальненої інформації щодо моніторингу реформування житлово-комунального господарства та подання її до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

 

Протягом року

 

Мрига С.С.

Некрутенко Н.Ю.

 

28

Підготовка довідки щодо проведення щомісячного моніторингу соціально-економічного розвитку м. Києва згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 18.09.2014 № 43158/1/1-14

 

Щомісячно

до 5

 

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

 

29

Підготовка інформації щодо виконання заходів з економії бюджетних коштів

Щомісячно

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

Некрутенко Н.Ю.

 

30

Проведення аналізу фінансово-господаської діяльності підпорядкованих підприємств за І квартал 2015 року

Щоквартально

Мрига С.С.

Яковлєва О.М.

Некрутенко Н.Ю.

 

Управління ритуальних послуг

1

Координація робіт по весняному двомісячнику та з підготовки кладовищ та колумбарію до проведення поминальних днів                

 

Протягом місяця

Бабій М.О.

Кутіщев М.О.

 

2

Координація робіт щодо відведення земельної ділянки для розширення меж Лісового кладовища

Постійно

Бабій М.О.

 

 

3

Проведення роботи по розширенню меж Північного кладовища

Протягом  місяця

Бабій М.О.

Ярошенко О.П.

 

4

Координація підготовки Військового кладовища, братських могил, пам'ятників, військових поховань та Парку Вічної Слави до 9 травня    

До 8

Бабій М.О.

Кутіщев М.О.

 

5

Координація роботи  щодо підготовки уточнюючих фінансових планів КП ритуальної галузі на 2015 рік і проектів на 2016 рік

Протягом  місяця

Левіна Г.П.

Ольхова Л.С.

 

6

Прийом громадян, що звертаються з питання оформлення поховання на кладовищах м. Києва

Постійно

чергування у вихідні дні

Бабій М.О.

Кутіщев М.О.

 

7

Заходи по удосконаленню діяльності комунальних підприємств у сфері надання ритуальних послуг та оптимізації використання їх майна (за окремим планом )

Протягом  місяця

Левіна Г.П.

Ольхова Л.С.

 

8

Опрацювання інформації щодо оформлення поховань суб'єктами господарювання різної форми власності поховання та підпоховання на кладовищах м. Києва

Щоденно

Приходько Ю.М. Онищенко Л.В.

 

9

Підготовка та подання звіту до Мінрегіонбуду згідно доручення від 27.01.2015 №1798 щодо військових поховань

До  29 

Левіна Г.П.

Ярошенко О.П.

 

10

Робота по забезпеченню погодження проекту та виходу рішення Київської міської ради щодо ліквідації комунальних підприємств ритуальної галузі

Протягом  місяця

Левіна Г.П.

Ольхова Л.С.

 

11

Надання Українському інституту національної пам'яті відомостей про загиблих учасників АТО, що поховані на кладовищах м. Києва. Подання оперативної інформації щодо поховання учасників АТО.

До 07 числа

за наявності

Рябець Л.В.

 

12

Опрацювання подальших доручень щодо створення Національного військового меморіального кладовища. Взаємодія з різними організаціями

За

потребою

Левіна Г.П.

 

13

Координація та контроль щодо внесення змін до Статутів підпорядкованих підприємств

Протягом  місяця

Левіна Г.П.

Ольхова Л.С.

 

14

Виконання доручень КМДА, Департаменту,  доведення інформації до підпорядкованих підприємств. Підготовка проектів розпоряджень КМДА та рішень Київради

Постійно

Бабій М.О.

Кутіщев М.О.

Левіна Г.П.

 

15

Контроль за санітарним станом територій кладовищ м. Києва та прилеглої території

Постійно

Бабій М.О.

Савченко А.В.

 

16

Перевірка  кладовищ з питання дотримання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу»

Згідно  плану

Бабій М.О.

Кутіщев М.О.

 

17

Здійснення своєчасного реагування на звернення громадян міста Києва до КБУ «Контактний центр м. Києва» стосовно роботи ритуальної служби

Постійно

ОнищенкоЛ.В.

Савченко А.В

 

18

Контроль за додержанням дисципліни цін та тарифів на ритуальні послуги, збір  заявок на фінансування

Постійно

Левіна Г.П.

 

 

19

Проведення моніторингу заборгованості з виплати заробітної плати підпорядкованими підприємствами

Постійно

Левіна Г.П.

Ольхова Л.С.

 

20

Збір та узагальнення статистичних даних щодо надання ритуальних послуг при похованні пільгових категорій населення

До28

Приходько Ю.М.

 

21

Збір та узагальнення звітів з праці, обсягів реалізованих послуг підпорядкованих підприємств

До 7

Ярошенко О.П.

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.