КМДА Київська міська державна адміністрація


Порядок перерахунку плати за тепло мешканцям, у квартирах яких температура повітря не відповідає нормативній (нижче 18 °С)

Відносини    між   суб'єктом господарювання,   предметом    діяльності    якого    є    надання житлово-комунальних  послуг (виконавець послуг),  і фізичною та юридичною особою,  яка  отримує  або  має  намір отримувати   послуги   з   централізованого  опалення регулюють Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від  21.2005 № 630 (зі змінами).

Зазначеним Порядком визначено, що виконавець послуг зобов’язаний проводити  перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх,  надання не в повному обсязі,  зниження якості, зокрема  відхилення  їх  кількісних  та/або якісних показників від затверджених   нормативів   (норм)    споживання, у порядку, встановленому Кабінетом   Міністрів   України   та   визначеному  договором.

Порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 151. Цей Порядок визначає, що виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок плати  за  фактично  надані  послуги  шляхом зменшення розміру плати за надання  послуг  з  урахуванням  вимог встановлених цим же Порядком. Зокрема сума до сплати за централізоване опалення буде знижена на 5 відсотків за кожний градус відхилення від 18° C до 12° C у житлових приміщеннях (у наріжних кімнатах – від 20° C до 14° C). При температурі в житлових приміщеннях нижче ніж 12° C плата за централізоване опалення не нараховується (у наріжних кімнатах – нижче ніж 14° C). 

Обов’язковою умовою для здійснення перерахунку плати за послугу з централізованого постачання є перевірка кількісних та/або якісних показників надання послуг, яка здійснюється у такому порядку:

1. У разі  неналежного   надання   або   ненадання   послуг виконавцем (теплопостачальна організація)  споживач  повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в договорі.

Тобто необхідно звернутися до одного з центрів обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»  чи іншої теплопостачальної організації, яка надає послуги з теплопостачання у відповідному будинку та у телефонному режимі чи письмово повідомити про наявні проблеми щодо якості надання послуг з централізваного теплопостачання.

Крім того, з питань неналежно  наданої  або ненаданої послуги кияни можуть звертатись до централізованої диспетчерської служби 15-57 (500 15 57), районних диспетчерських служб та контактного центру 15-51 (з мобільного – (044) 205-73-37).

У повідомленні  зазначається  прізвище,  ім'я та по батькові, точна адреса  проживання  споживача,  а  також  найменування  виду неналежно  наданої  або ненаданої послуги.  Повідомлення споживача незалежно  від  його  форми  (усна   або   письмова)   обов'язково має бути зареєстрованим представником  виконавця або у випадку звернення до диспетчерської служби оператором.

2. Представник  виконавця,  якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов'язаний невідкладно повідомити про   це  споживача  та в установленому порядку зафіксувати цю подію,  що є підставою для визнання  виконавцем  факту неналежного надання або ненадання послуг.

3. Представник    виконавця,   якому   не   відомі   причини неналежного надання або ненадання послуг,  зобов'язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі  або  перевірки  кількісних  та/або якісних показників надання послуг.  

4. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки,  для проведення якої  запрошується представник  уповноваженого  органу виконавчої влади та/або органу місцевого   самоврядування,   а   також   представник споживачів.  За  результатами  повторної перевірки складається акт про неналежне надання  або  ненадання  послуг,  який  підписується споживачем    (його   представником),   представником   виконавця, представниками  уповноваженого  органу  виконавчої  влади   та/або органу місцевого самоврядування,  а також представником  споживачів.

5. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг,  який підписується  споживачем  та  представником  виконавця. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця. Цей акт є підставою для задоволення звернення споживача у перерахунку або відмови у задоволенні з обов’язковим обґрунтуванням причини такої  відмови.

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.