Головна  →  Діяльність  →  Як обрати управителя багатоквартирного будинку  →  Покрокова інструкція з обрання управителя

Порядок обрання або зміни управителя багатоквартирного будинку

Питання щодо залучення управителя до управління багатоквартирним будинком, в якому не створено ОСББ, вирішується шляхом проведення зборів співласників. 

1. Створення ініціативної групи щодо залучення управителя або самостійного управління будинком.
2. Підготовка до зборів співвласників
3. Проведення зборів співвласників
4. Оформлення протоколу та направлення його на зберігання
5. Повідомлення співвласників про прийняті рішення
6. Укладення договору з управителем
7. Зміна управителя багатоквартирного будинку 

______________________________________________________________________________________________________

КРОК 1. Ініціатива щодо залучення управителя або самостійного управління будинком

Співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах співвласників.

Для цього необхідно:

 • створити ініціативну групу з 3-х співвласників будинку та скласти протокол її створення;
 • провести роз`яснювальну роботу серед мешканців свого будинку щодо обрання форми управління будинком;
 • повідомити мешканців не менше ніж за 10 днів про проведення загальних зборів співвласників  будинку.  

КРОК 2. Підготовка до зборів співвласників

У процесі підготовки до зборів співвласників ініціативна група проводить збір інформації:

1. Про власників квартир та нежитлових приміщень

Інформація про право власності, яке набуте до 2013 року, зберігається в архіві Київського міського бюро технічної інвентаризації (БТІ), після 2013 – в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який адмініструють органи державної реєстрації прав Міністерства юстиції України і державні та приватні нотаріуси

До 2013 року. Звернення про право власності, яке набуте до 2013 року направляється ініціативною групою співвласників до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури ВО КМР (КМДА). До звернення додається копія протоколу засідання ініцативної групи зі скликання і проведення зборів співвласників щодо обрання управителя багатоквартирного будинку (виключно співвласників). При наданні пакету документів представнику ініціативної групи необхідно мати при собі документ, що підтверджує особу.

Після 2013 року. Запит щодо співвласників про право власності, яке набуте після 2013 року ініціативна група співвласників може направити до районних Центрів надання адміністративних послуг.

2. Про управителей

Інформація про управителів багатоквартирних будинків та організацій, які виконують роботи з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в місті Києві: ТУТ 


Консультації з питань обрання управителя у багатоквартирному будинку можна отримати у кожному районі столиці. Список осіб, які надають консультації: ТУТ  


КРОК 3. Проведення зборів співвласників

Збори співвласників можуть скликатися ініціативною групою у складі не менше трьох співвласників або управителем, обраним відповідно до цього Закону. На зборах співвласники можуть вирішити всі питання, що стосуються управління багатоквартирним будинком, у тому числі про:

 1. розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним;

 2. визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем;
 3. обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням;
 4. визначення повноважень управителя щодо управління багатоквартирним будинком;
 5. проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт;
 6. визначення дати та місця проведення наступних зборів співвласників;
 7. визначення переліку та розміру витрат на управління багатоквартирним будинком;
 8. відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг у порядку, встановленому законом, і визначення системи подальшого забезпечення будинку комунальними послугами, за умови дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 9. прийняття рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги (укладення індивідуального та/або колективного договору про надання комунальної послуги).

Кожен співвласник має кількість голосів, пропорційну до площі своєї квартири/приміщення в загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку.

Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, крім рішень з питань, зазначених у пунктах 2, 3 і 9 частини другої цієї статті, які вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Якщо під час проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано встановленої кількості голосів є можливість впродовж 15 календарних днів після їх проведення, провести письмове опитування співвласників будинку, які не були присутні на загальних зборах.  


КРОК 4.  Оформлення протоколу та направлення його на зберігання

Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах. Протокол оформлюється відповідно до форми, затвердженої наказом Мінрегіону від 25.08.2015 № 203 та не менше 2 примірників.

Один примірник протоколу уповноважений зборами співвласник або управитель подає на зберігання до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який розміщує результативну частину рішення, прийнятого зборами співвласників на офіційному вебсайті.

Протокол до Департаменту подається з питань:

 • визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем;
 • обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням;
 • обрання уповноваженого зборами на подання протоколу до Департаменту на зберігання.

Інший примірник протоколу подається управителю.  


КРОК 5. Повідомлення співвласників про прийняті рішення

Інформацію про прийняті рішення протягом 10 календарних днів з моменту їх прийняття необхідно письмово повідомити кожному співвласнику особисто під розписку або рекомендованим листом, а також розмістити в місцях загального користування будинку.  


КРОК 6. Укладення договору з управителем

Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, який укладається та підписується уповноваженою зборами особою чи особами. Договір укладається на підставі Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 712.

Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначаться за згодою сторін та зазначається у договорі з управителем. Договір укладається на умовах, затверджених на зборах співвласників та є обов`язковим для виконання всіма співвласниками.

Порядок надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій визначено Правилами, які затверджено наказом Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005  N 76. 


КРОК 7. Зміна управителя багатоквартирного будинку 

Рекомендовано не пізніше ніж за місяць до початку надання послуг обраним управителем повідомити попереднього виконавця послуг з утримання будинку про відмову від його послуг. До повідомлення необхідно додати копію протоколу зборів співвласників про обрання управителя та копію договору з ним.  

Версiя для друку