КМДА Київська міська державна адміністрація


Аналітична довідка

щодо розгляду на засіданні науково-технічної ради Департаменту житлово-комунальної інфраструктури питання:

 «Про розроблення програми реалізації концепції «Інтелектуальне місто (енергетична складова)» для міста Києва»

 

Національним технічнічним університетом України «Київський політехнічний університет» ініційовано розробку проекту та впровадження програми реалізації концепції «Інтелектуальне місто (енергетична складова)» для міста Києва» в міському господарстві.

Сучасна концепція формування інтелектуального міста (енергетичної складової) передбачає реконструкцію та модернізацію інфраструктури міста з принципово новими можливостями централізованого керування енергетичними та інформаційними потоками, використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, новим рівнем сервісів та безпеки.

З точки зору еволюції інтелектуальних мереж спочатку було запропоновано концепцію розосередженої генерації, яка передбачала установку відносно малопотужних генераторів в безпосередній близькості до споживачів. Концепція розосередженої генерації потім розвинулася у концепцію інтелектуальний облік. Поєднання елементів концепції  розосередженої генерації та інтелектуального обліку зумовило появу концепції «розумний будинок», що став інтегрованим зображенням можливостей концепції Smart Grid.

Розділом 6.2.9 Регіональної  програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва, затвердженої рішенням Київської міської ради від 27.10.2011 №387/6603, передбачена концепція розвитку інноваційного перетворення електроенергетики м.Києва – концепція Smart Grid.

Концепція враховує, що при зростанні попиту на електроенергію територіально близько розташованих об`єктів невеликої та середньої потужності найбільш ефективним способом його покриття є використання децентралізованого електропостачання на базі об`єднання окремих джерел енергії обмеженої потужності.

Важливою перевагою Smart Grid є широка можливість підключення невеликих генеруючих джерел електроенергії, у тому числі й нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, тобто здатність адаптуватися до динаміки споживання і забезпечення економії енергії із зниженням викидів парникових газів при наявному рівні задоволення запитів споживачів.

Основні результати реалізації концепції:

- підвищення рівня надійності енергопостачання;

- зменшення рівня комерційних та технічних втрат енергоресурсів;

- здійснення централізованого та оперативного управління енергопотоками;

- якісне підвищення рівня, урізноманітнення та зростання обсягів послуг у секторі житлово-комунального господарства;

- оновлення та реконструкція існуючих інженерних мереж;

- інтелектуальні та гнучкі розподільні електричні мережі з відкритою архітектурою, здатні взаємодіяти з споживачами, в реальному часі надаючи всю необхідну інформацію щодо навантаження енергосистеми та якість електроенергії;

- можливість централізованого збору різноманітної інформації щодо енерго- та ресурсоспоживання, її оперативної обробки, надання результатів у вигляді, який є необхідним для керування попитом.

 

 Рішення науково-технічної ради від 20 березня 2014 року №3

 

 

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.