КМДА Київська міська державна адміністрація


Сектор внутрішнього аудиту Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

Завідувач сектору - Шаповаленко Інна Володимирівна

Адреса: 01001, м. Київ, вул. В.Житомирська,15-А

тел. (044) 279-10-49

е-mail: dzki@kievcity.gov.ua


 В межах повноважень, сектор:

  • Надає структурним підрозділам Департаменту, підпорядкованим підприємствам та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.
  • Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Департаменту та підпорядкованих підприємств, вносить пропозиції відповідним керівникам щодо усунення таких ризиків.
  • Веде облік працівників Департаменту та підпорядкованих підприємств, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
  • Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Департаменту та підпорядкованих підприємств до вчинення корупційних правопорушень.
  • Проводить внутрішній фінансовий аудит за планом, що затверджується директором Департаменту.
  • Перевіряє законність використання коштів місцевого бюджету, виділених на виконання бюджетних програм, відповідність проведених фінансових операцій бюджетному законодавству та правильність їх відображення у бухгалтерському обліку.
  • Перевіряє фінансово-господарську діяльність щодо її відповідності нормам чинного законодавства, положенням, статуту та внутрішнім розпорядчим документам об’єкта контролю.
  • Забезпечує проведення вибіркових перевірок щодо повноти, своєчасності та якості усунення підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління департаменту, порушень і недоліків, виявлених за результатами перевірок, що проводилися зовнішніми аудиторами та державними контрольними органами.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.