Рекомендації до оформлення Проекту з реалізації енергоефективних заходів у житловому будинку міста Києва 

N
з/п

Загальна інформація

Найменування та одиниця виміру

1

2

3

1

Назва проекту

 

2

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект

 

3

Напрямки впровадження енергоефективних заходів, які передбачається реалізувати у рамках проекту (обрати не менше двох видів)

 • реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплопунктів;                    
 • утеплення фасадів;
 • теплоізоляція, капітальний ремонт дахів та підвальних перекриттів;
 • заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування;
 • модернізація та заміна внутрішньобу-динкових інженерних мереж;
 • встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання;
 • заміна освітлювальних приладів у місцях загального користування на енергоефективні та/або встановлення датчиків руху для регулювання освітленості в місцях загального користування;
 • реконструкція систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосу-ванням відновлюваних та альтернативних джерел енергії;
 • капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання.

4

Стан виконання робіт у рамках проекту (роботи виконані чи заплановані)

 

5

Організаційні, технічні заходи, виконані для реалізації проекту на день оголошення конкурсу

 

6

Адреса об'єкта, на якому передбачається реалізувати заходи у рамках проекту

 

7

Реквізити суб'єкта подання проекту (юридична особа)

Голова
Юридична адреса
Адреса для листування
Банківські реквізити
Контактна особа
Телефон контактної особи
Електронна адреса контактної особи

8

Повна вартість заходів, які передбачається реалізувати у рамках проекту

гривень

9

Назва заходів та фінансування заходів, що забезпечуються за рахунок коштів суб'єкта подання проекту

гривень
%

10

Назва заходів та фінансування заходів, що забезпечуються за рахунок коштів бюджету міста Києва

гривень
%

11

Споживання електричної енергії за рік, що передує проведенню конкурсу

кВт·год.

12

Споживання (втрат) теплової енергії на опалення за останній опалювальний період

Гкал

13

Споживання (втрат) теплової енергії на гаряче водопостачання за рік, що передує проведенню конкурсу

м 3

14

Прогнозований річний рівень споживання електричної енергії після реалізації заходів у рамках проектної пропозиції

кВт·год.

15

Прогнозований рівень споживання (втрат) теплової енергії на опалення (за опалювальний період)

Гкал

16

Прогнозований річний рівень споживання (втрат) теплової енергії на гаряче водопостачання після реалізації заходів у рамках проектної пропозиції

м 3

17

Наявність будинкового приладу обліку теплової енергії

загального
на опалення
на гаряче водопостачання

18

Прогнозована річна економія електричної енергії після реалізації заходів у рамках проекту (за наявності)

кВт·год.
гривень
%

19

Прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалювальний період після реалізації заходів у рамках проекту (за наявності)

Гкал
гривень
%

20

Прогнозована річна економія теплової енергії на гаряче водопостачання після реалізації заходів у рамках проекту (за наявності)

Гкал
гривень
%

21

Прогнозована річна економія коштів у разі реалізації проектної пропозиції із встановлення будинкового приладу обліку на теплову енергію (за наявності)

гривень
%

22

Тариф на електричну енергію на день оголошення конкурсу

гривень/кВт·год.

23

Тариф на опалення на день оголошення конкурсу

гривень/Гкал

24

Тариф на гаряче водопостачання на день оголошення конкурсу

гривень/м 3

25

Термін окупності заходів, що передбачається реалізувати у рамках проекту

років

26

Наявність техніко-економічного обґрунтування

 

 Цим підтверджую достовірність наведених даних, що стосуються проекту.

____________________________________
суб'єкт подання проектної пропозиції
(посада, уповноважена особа)

___________
підпис

_____________________
Прізвище, ім'я, по батькові

 

 

До Проекту додаються:

 • документ, що підтверджує повноваження особи на підписання Проекту (Витяг з Протоколу засідання членів правління ОСББ/ЖБК та оригінал паспорту особи, що уповноважена; довіреність на представництво);
 • документи, що підтверджують наявність одного або декількох видів гарантування оплати, зазначених у пункті 3 Положення.
 • витяг з протоколу загальних зборів співвласників, що підтверджує їх рішення брати участь у конкурсі.

 

 Зверніть увагу!

Документи подаються за описом, зшиті та пронумеровані у двох друкованих примірниках та в електронному вигляді на e-mail:  zki.strateg@kievcity.gov.ua  (з поміткою "Конкурс").

Кожен аркуш підписано уповноваженою особою та скріплено печаткою.

 

Версiя для друку