Рекомендації до оформлення Проекту з реалізації енергоефективних заходів у житловому будинку міста Києва 

 

№ з/п

Форма Проекту

Рекомендації щодо заповнення

1

Назва проекту

Зазначається найменування  технічного рішення та адреса будинку.

Наприклад: 

Теплоізоляція та капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: ________

2

 Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект 

 

3

Напрями впровадження енергоефективних заходів, які передбачається реалізувати у рамках проекту (обрати не менше двох видів)

капітальний ремонт, реконструкція та технічне переоснащення теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплопунктів

Залишити напрямки (види робіт), які будуть реалізовані в рамках проекту

 

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт та утеплення фасадів

теплоізоляція та капітальний ремонт дахів і підвальних перекриттів

заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування

капітальний ремонт, реконструкція або модернізація внутрішньобудинкових інженерних мереж

встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання

заміна освітлювальних приладів у місцях загального користування на енергоефективні та/або встановлення датчиків руху для регулювання освітленості в місцях загального користування

реконструкція, технічне переоснащення систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлюваних чи альтернативних джерел енергії

капітальний ремонт, реконструкція або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання

інші енергоефективні заходи

4

Стан виконання робіт у рамках проекту (роботи виконані чи заплановані) 

 

5

Організаційні, технічні заходи, виконані для реалізації проекту на день оголошення Конкурсу 

 

6

Адреса об’єкту, на якому передбачається реалізувати заходи у рамках проекту 

 

7

Реквізити суб’єкта подання проекту(юридична особа)

Голова ОСББ

Юридична адреса ОСББ

Адреса для листування

Банківські реквізити

Контактна особа

Телефон контактної особи

Електронна адреса контактної особи

 

8

Повна вартість заходів, які передбачається реалізувати у рамках проекту

гривень

Вказати одиницю виміру. У ТЕО надати розрахунки та обґрунтування вартості робіт

9

Назва заходів та фінансування заходів, що забезпечується за рахунок коштів суб’єкта подання проекту

гривень

Вказати назву заходів та одиниці виміру. У ТЕО надати обґрунтування вартості запланованих заходів

%

Відсоток від загальної вартості робіт, що передбачається реалізувати у рамках проекту

10

Назва заходів та фінансування заходів, що забезпечуються за рахунок коштів бюджету міста Києва

гривень

Вказати назву заходів та одиниці виміру. У ТЕО надати обґрунтування вартості запланованих заходів

 ДО УВАГИ: назву заходів зазначити відповідно до пункту 4 Положення про Конкурс

%

Відсоток від загальної вартості робіт, що передбачається реалізувати у рамках проекту

11

Споживання електричної енергії за рік, що передує проведенню Конкурсу

кВт·год

Показник річного споживання електричної енергії за попередній період

12

Споживання (втрат) теплової енергії на опалення за останній опалювальний період

Гкал

Показник споживання теплової енергії за попередній період

13

Споживання (втрат) теплової енергії на гаряче водопостачання за рік, що передує проведенню Конкурсу

м3

Показник річного споживання теплової енергії за попередній період

14

Прогнозований річний рівень споживання електричної енергії після реалізації заходів у рамках проектної пропозиції

кВт·год

Вказується показник та у ТЕО  подається обґрунтування його розрахунку

15

Прогнозований рівень споживання (втрат) теплової енергії на опалення (за опалювальний період)

Гкал

Вказується показник та у ТЕО подається його розрахунок

16

Прогнозований річний рівень споживання (втрат) теплової енергії на гаряче водопостачання після реалізації заходів у рамках проектної пропозиції

м3

Вказується показник та у ТЕО подається  його розрахунок

17

Наявність будинкового приладу обліку теплової енергії

загального

 

на опалення

 

на гаряче водопостачання

 

18

Прогнозована річна економія електричної енергії після реалізації заходів у рамках проекту(за наявності)

кВт·год

Вказати показник та надати його розрахунок у ТЕО

гривень 

 

%

 

19

Прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалювальний період після реалізації заходів у рамках проекту(за наявності)

Гкал

Вказати показник та надати його розрахунок у ТЕО

гривень 

 

%

 

20

Прогнозована річна економія теплової енергії на гаряче водопостачання після реалізації заходів у рамках проекту(за наявності)

Гкал

Вказати показник та надати його розрахунок у ТЕО

гривень 

 

%

 

21

Прогнозована річна економія коштів в разі реалізації проектної пропозиції із встановлення будинкового приладу обліку на теплову енергію (за наявності)

гривень

 

%

 

22

Тариф на електричну енергію на день оголошення Конкурсу 

гривень / кВт·год

 

23

Тариф на опалення на день оголошення Конкурсу 

гривень / Гкал

 

24

Тариф на гаряче водопостачання на день оголошення Конкурсу 

гривень / м3

 

25

Термін окупності заходів, що передбачається реалізувати у рамках проекту

років

 

26

Наявність техніко-економічного обґрунтування

Подаються розрахунки показників за позиціями: 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21

 

 До Проекту додаються: 

  • Заява на участь у Конкурсі у двох екземплярах (один аркуш прошивається разом з ПРОЄКТОМ, другий – окремо для реєстрації)
  • документ, що підтверджує повноваження особи на підписання Проекту (Витяг з Протоколу засідання членів правління ОСББ/ЖБК та оригінал паспорту особи, що уповноважена; довіреність на представництво);
  • протокол/витяг з протоколу загальних зборів співвласників, що підтверджує їх рішення брати участь у конкурсі та повноваження особи на підписання проектної пропозиції;
  • документи, що підтверджують наявність одного або декількох видів гарантування оплати, зазначених у пункті 3 Положення;
  • кожен аркуш підписано уповноваженою особою та скріплено печаткою;
  • у разі виготовлення проектної документації та експертного висновку (звіту) за рахунок коштів ОСББ/ЖБК, назви видів робіт у зазначених документах повинні співпадати з пунктом 4 Положення;
  • кожен аркуш підписано уповноваженою особою та скріплено печаткою;
  • документи подаються за описом, пронумеровані та скріплені у папку «Швидкозшивач з перфорацією А4»  

 

 

Версiя для друку