Рекомендації до оформлення Проекту з реалізації енергоефективних заходів у житловому будинку міста Києва 

 


з/п

Загальна інформація

Найменування та одиниця виміру

1

2

3

1

Назва проекту

 

2

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект

 

3

Напрямки впровадження енергоефективних заходів, які передбачається реалізувати у рамках проекту (обрати не менше двох видів)

 • капітальний ремонт/реконструкція/ модернізація/технічне переоснащення/ встановлення нового(их) індивідуального(их) теплового(их) пункту(ів);
 • капітальний ремонт та утеплення фасаду(ів);
 • капітальний ремонт та теплоізоляції даху(ів) і підвальних перекриттів;
 • капітальний ремонт. Заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування;
 • капітальний ремонт/реконструкція/модернізація внутрішньобудинкових інженерних мереж;
 • встановлення вузла(ів) обліку теплової енергії та/або гарячої води;
 • капітальний ремонт/реконструкція/модернізація систем(и) електричного освітлення з заміною освітлювальних приладів у місцях загального користування на енергоефективні та/або із встановленням датчиків руху для регулювання освітленості в місцях загального користування;
 • реконструкція або технічне переоснащення систем електропостачання та/або теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлюваних чи альтернативних джерел енергії;
 • капітальний ремонт /реконструкція/ технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання;
 • інші енергоефективні заходи

4

Стан виконання робіт у рамках проекту (роботи виконані чи заплановані)

 

5

Організаційні, технічні заходи, виконані для реалізації проекту на день оголошення конкурсу

 

6

Адреса об'єкта, на якому передбачається реалізувати заходи у рамках проекту

 

7

Реквізити суб'єкта подання проекту (юридична особа)

Голова
Юридична адреса
Адреса для листування
Банківські реквізити
Контактна особа
Телефон контактної особи
Електронна адреса контактної особи

8

Повна вартість заходів, які передбачається реалізувати у рамках проекту

гривень

9

Назва заходів та фінансування заходів, що забезпечуються за рахунок коштів суб'єкта подання проекту

гривень
%

10

Назва заходів та фінансування заходів, що забезпечуються за рахунок коштів бюджету міста Києва

гривень
%

11

Споживання електричної енергії за рік, що передує проведенню конкурсу

кВт·год.

12

Споживання (втрат) теплової енергії на опалення за останній опалювальний період

Гкал

13

Споживання (втрат) теплової енергії на постачання гарячої води за рік, що передує проведенню конкурсу

м3

14

Прогнозований річний рівень споживання електричної енергії після реалізації заходів у рамках проектної пропозиції

кВт·год.

15

Прогнозований рівень споживання (втрат) теплової енергії на опалення (за опалювальний період)

Гкал

16

Прогнозований річний рівень споживання (втрат) теплової енергії на постачання гарячої води після реалізації заходів у рамках проектної пропозиції

м3

17

Наявність вузла(ів) обліку теплової енергії

загального
на опалення
на постачання гарячої води

18

Прогнозована річна економія електричної енергії після реалізації заходів у рамках проекту (за наявності)

кВт·год.
гривень
%

19

Прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалювальний період після реалізації заходів у рамках проекту (за наявності)

Гкал
гривень
%

20

Прогнозована річна економія теплової енергії на постачання гарячої води після реалізації заходів у рамках проекту (за наявності)

Гкал
гривень
%

21

Прогнозована річна економія коштів у разі реалізації проектної пропозиції із встановлення вузла(ів) обліку теплової енергії (за наявності)

гривень
%

22

Тариф на електричну енергію на день оголошення конкурсу

гривень/кВт·год.

23

Тариф на послугу з постачання теплової енергії на день оголошення конкурсу

гривень/Гкал

24

Тариф на послугу з постачання гарячої води на день оголошення конкурсу

гривень/м3

25

Термін окупності заходів, що передбачається реалізувати у рамках проекту

років

26

Наявність техніко-економічного обґрунтування

 

  

 До Проекту додаються: 

 • документ, що підтверджує повноваження особи на підписання Проекту (Витяг з Протоколу засідання членів правління ОСББ/ЖБК та оригінал паспорту особи, що уповноважена; довіреність на представництво);
 • протокол/витяг з протоколу загальних зборів співвласників, що підтверджує їх рішення брати участь у конкурсі та повноваження особи на підписання проектної пропозиції;
 • документи, що підтверджують наявність одного або декількох видів гарантування оплати, зазначених у пункті 3 Положення;
 • проєктно-кошторисна документація (робочий проєкт) та позитивний експертний звіт напрямків (видів робіт), що в рамках проєкту передбачається виконати за рахунок коштів бюджету міста Києва;
 • копії Статуту ОСББ/ЖБК

Кожен аркуш підписано уповноваженою особою та скріплено печаткою.

Документи подаються за описом, пронумеровані та скріплені у папку «Швидкозшивач з перфорацією А4»  

 

 

Версiя для друку