Головна  →  Актуально  →  Утримання та ремонт приміщень, будинків, споруд та прибудинкових територій

Роз’яснення про утримання та ремонт приміщень, будинків, споруд та прибудинкових територій

Чи не найбільш поширенішим міфом, який на сьогодні побутує у суспільстві є міф про те, що сплачуючи за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, споживачі сплачують і за капітальний ремонт житлового фонду, тому обслуговуюча організація зобов’язана його виконувати. Це дуже хибна думка, адже до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій не входить виконання капітального ремонту.

Стаття 13 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» визначає, що послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій включають в себе: прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території; санітарно-технічне обслуговування; обслуговування внутрішньобудинкових мереж; утримання ліфтів; освітлення місць загального користування; поточний ремонт; вивезення побутових відходів тощо.

Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій затверджено наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76.

Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р.№ 869, згідно якого тариф на ці послуги розраховується окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг, що фактично повинні надаватися для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг  з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого тією ж постановою КМУ  від 1 червня 2011 р. № 869. Перелік послуг за кожним будинком чітко визначається у договорі на надання цих послуг, який укладається між споживачами та підприємством, організацією тощо, які надають ці послуги.

Окремо  Законом України «Про житлово-комунальні послуги» визначено поняття послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо) та послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).

Згідно ЗУ "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" управління багатоквартирним будинком - це вчинення співвласниками багатоквартирного будинку дій щодо реалізації прав та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку.

Також, слід розрізняти поняття поточний та капітальний ремонт будинків.

Поточний ремонт будинку - комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання.

Капітальний ремонт будинку - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будинку, із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій, інженерного обладнання та обладнання протипожежного захисту без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників.

Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 (поточна редакція від 13.01.2015).

Ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», ст. 382 Цивільного кодексу України, ст. 4 та 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»  визначили, що власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками спільного майна: допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання та елементів зовнішнього благоустрою. Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників.

У статті 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» визначено, що співвласники зобов’язані: забезпечувати належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку; забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку.

Кожний співвласник несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника.

Ст. 10 ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» визначає, що співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах.

До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт.

Отже, проведення капітального ремонту будинку та його фінансування є обов’язком співвласників багатоквартирного будинку (власників квартир та нежитлових приміщень у цьому будинку) з моменту набуття у власність квартир чи нежитлових приміщень шляхом приватизації, купівлі тощо.

Попри те, що згідно чинного законодавства тягар утримання багатоквартирних будинків покладено на їх власників (власники квартир - співвласники багатоквартирного будинку), механізми виділення бюджетних коштів на проведення робіт з капітального ремонту будинків не скасовано. Органи місцевого самоврядування приймають і надалі прийматимуть участь у фінансуванні капітального ремонту будинків та сприяти організації його проведення, як «колишній власник». Це передбачено статтею 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»

Версiя для друку